Aitojamakuja.fi uutiskirje

Marraskuu 2016

Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Elintarvikealan vuosiseminaari Säätytalolla Helsingissä
Yhteistyö, kansainvälistyminen ja uudet innovatiiviset toimintatavat ovat keskiössä tämän vuoden
Lähiruokafoorumissa ja Elintarviketeollisuuden vuosiseminaarissa 13.12. Lue lisää

Tutustu ammattikeittiöalaan Ammattikeittiön ABC -videoiden avulla

Viisi lyhyttä teemavideota esittelee ammattikeittiöalan keskeiset toiminnat ja osaamisvaatimukset. Lue lisää

Suomen 12 kansallista ruoka-aarretta valittu
100-vuotias Suomi saa herkullisen syntymäpäivälahjan. Suomelle valitaan kansallisruoka. Äänestä 5.12. mennessä Lue lisää

Materiaalia yrittäjille

Tapahtumakalenteri aitojamakuja.fi:ssä

 • Infotilaisuudet Foodservice-ketjun toimijoille ja elintarvikeyrittäjille jatkuvat. Lue lisää

Luomuasioiden ajankohtaisin tieto löytyy luomu.fi -sivustolta

Tilaa uutiskirje


Aitojamakuja.fi on valtakunnallinen elintarvikeyritysten hakupalvelu ja monipuolinen tietolähde.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Lisätietoja:
Turun yliopiston Brahea-keskus
Päivi Töyli, projektipäällikkö, puh. 040 189 1929, paivi.toyli[a]utu.fi

 

Suomi näyttävästi esillä Terra Madre Salone del Gusto -tapahtumassa Italiassa

Ensimmäistä kertaa historiassa Suomi oli suuremmalla joukolla mukana Slow Foodin joka toinen vuosi järjestettävässä suurtapahtumassa. Food from Finland ja VisitFinland olivat valinneet teemoiksi hyvinvoinnin ja suomalaisen luonnon.

etana-minnajunttila
Slow Foodin etanat ympäri Torinoa ohjasivat tapahtumapaikoille (Kuva: Minna Junttila)

Tapahtuman teemana oli tällä kertaa ’Loving the Earth’. Uutta oli se, että tapahtuma levittäytyi ympäri Torinoa, sen puistoihin, aukioille, kaduille, museoihin, palatseihin, teattereihin – ilman sisäänpääsymaksua. Muutos oli rohkea ja haasteellinenkin, mutta Slow Food International halusi osoittaa sillä avoimuuden ja suvaitsevaisuuden tärkeyttä nyky-yhteiskunnassa. Kaiken kaikkiaan ratkaisu oli toimiva, tosin vaati kävijöiltä hieman aiempaa enemmän suunnittelua ja liikuntaa.  Kuluttajille suunnatun myyntitapahtuman paikkana oli laaja Valentino -puisto; erilaiset teemat, työpajat ja luennot oli ripoteltu ympäri kaupungin keskustaa.

Valentino -puistossa oli oma alue Italian maakunnille ja niiden tuotteille, muut maat oli sijoitettu puistoon maanosittain. Pohjoismaista oli Suomen lisäksi mukana Norja ja Ruotsi.  Suomesta tapahtumaan osallistui järjestävien tahojen lisäksi kuusi ruokayritystä (Dammenberg, Puhdistamo, Biokia-Superberry, FP-Kotaja, Mahla Forest, Vavesaaren tila), yksi tiedotusorganisaatio (Arktiset aromit) ja kahdeksan matkailuyritystä (Rukan alueen yrittäjiä sekä Serlachius museot). Suomen osasto oli valoisa ja tilava, paljon luonnonpuuta ja taustana suomalainen koivumetsä.

fff1-niina-ala-fossi
Sari Aapola edustaa Italiassa Biokiaa yrityksensä Superberryn kautta (Kuva: Niina Ala-Fossi)

Tuote-esittelyn ja myynnin lisäksi Suomen osastolla oli B2B –tapahtuma kontaktien luomiseksi. Lisäksi kokit Joona Lehto ja Jarmo Pitkänen loihtivat kutsuvieraille maistiaisia hyödyntäen mukana olevien tuottajien raaka-aineita. Tapahtuma onnistui yli odotusten ja oli tunnelmaltaan innostava ja iloinen. Puhdas suomalainen ruoka ja Suomi matkailumaan vaikuttaa olevan hyvä yhdistelmä tällaisessa pääasiassa kuluttajalle suunnatussa tapahtumassa. Kävijät maistelivat suomalaisia tuotteita mielenkiinnolla, niin että osa tuotteista loppui jo ennen tapahtuman sulkeutumista. Tuuli Kotaja kertoo: ”Teimme neljän päivän aikana n. 8000 maistatusta ja ruusunlehtihillomme myytiin loppuun. Tämä tapahtuma oli meille tärkeä askel Italian markkinoille.” Kaiken kaikkiaan Food from Finland kiinnosti kävijöitä ja sai hyvin näkyvyyttä mm. Italian pääuutislähetyksessä.

Yksi tapahtuman keskeisistä pysyvistä tavoitteista on tuoda yhteen ympäri maailman ruuan parissa toimivat ihmiset, niin tuottajat, kuluttajat, päättäjät, kouluttajat kuin muutkin. Siitä hyvänä esimerkkinä oli iloinen kansainvälinen Terra Madre -suurkulkue Torinon hämärtyvässä syyskuisessa illassa – mottona suuryritysten ylivallan kyseenalaistava slogan ’They are giants but we are millions’ (Ne ovat jättiläisiä, mutta meitä on miljoonia).

kulkue-niina-ala-fossi
Terra Madre –kulkue Torinon hämärtyvässä keskustassa (Kuva: Niina Ala-Fossi)

Kirjoittaja
Minna Junttila
asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
040 588 6533
minna.junttila@jamk.fi

Lisää aiheesta:

www.salonedelgusto.com/en/

www.foodfromfinland.fi/-/terra-madre-salone-del-gusto-naturally-delicious-food-from-finland-present-22-26-9-2016

www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/suomalainen-eksotiikka-myy-italiassa-tervasuolan-kysynta-loi-allikalta/6088320

 

 

Kyselytutkimus lähiruokayritysten tilasta ja kehittämishaasteista

Lähiruokayrittäjä, vastaa kyselyyn 25.11. mennessä!

Luonnonvarakeskus (Luke) toteuttaa marraskuussa 2016 lähiruokayrityksille suunnatun verkkokyselyn. Kyselyllä selvitetään yrittäjien näkemyksiä toiminnan taloudellisesta tilasta sekä vertaillaan kannattavuutta eri jakelukanavien kuten verkkokaupan, lähiruokamyymälöiden ja vähittäiskaupan osalta. Jakelukanavien tarkastelussa painotetaan erilaisia suoramyynnin muotoja. Lisäksi selvitetään yrittäjien näkemyksiä mm. toiminnan kehittämistarpeista sekä esim. verotuksen ja lainsäädännön vaikutuksista liiketoimintaan. Yrityksiltä kysytään myös suppeat taustatiedot.

Kyselyn toteuttamisessa hyödynnetään Luken ja Aitoja makuja -sivuston yritysrekistereitä. Kysely on suunnattu yrityksille, jotka joko kokonaan tai osittain myyvät jalostamattomia tai jatkojalostettuja tuotteitaan esim. suoramyynnin (mukaan lukien REKO, ruokapiirit) kautta sekä yrityksille, jotka toteuttavat tukku- tai vähittäiskauppatoimintaa. Selvityksen tekijät toivovat, että kyselyn saaneiden yritysten toiminnasta vastaava henkilö vastaisi kyselyyn 25.11.2016 mennessä. Vastaajien kesken arvotaan Samsungin kosketusnäytöllinen tabletti. Kyselyvastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja nimettöminä.

Kyselyyn https://www.webropolsurveys.com/S/2F6497D67184E359.par

Vastaamalla kyselyyn yritykset antavat arvokasta tietoa lähiruoan kehittämistarpeista toimialan päätöksenteon ja kehittämisen tueksi lähitulevaisuudessa.

Lisätietoja kyselystä antavat Luonnonvarakeskuksessa
Erikoistutkija Pasi Rikkonen, p. 040 703 7777
Erikoistutkija Minna Väre, p. 050 551 9105
Tutkimusharjoittelija Anni-Sofia Helander, anni-sofia.helander@luke.fi

Lisätietoa projektista: https://www.luke.fi/projektit/lahikanna

 

Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Elintarvikealan vuosiseminaari Säätytalolla Helsingissä

Yhteistyö, kansainvälistyminen ja uudet innovatiiviset toimintatavat ovat keskiössä tämän vuoden
Lähiruokafoorumissa ja Elintarviketeollisuuden vuosiseminaarissa 13.12.

Aamupäivällä käsitellään lähiruokaan liittyen kestävyyttä, alan uudistuvaa lainsäädännön neuvontaa sekä pk-yritysten viennin tukitoimenpiteitä. Aamupäivän järjestää valtakunnallinen lähiruoan koordinaatiohanke ja tämä on toinen lähiruokatoimijat kokoava laaja valtakunnallinen lähiruokafoorumi.

Iltapäivällä julkistetaan Elintarviketeollisuuden toimialaraportti, joka avaa elintarvikesektorin merkitystä. Tähän liittyen kuullaan myös yrityksen sekä Elintarviketeollisuusliiton puheenvuorot. Viennin kasvumahdollisuuksia ja verkostojen tarjoamia mahdollisuuksia avaa Finpron katsaus. Iltapäivän järjestää TEM toimialapalvelu.

Tutustu ohjelmaan!

Tilaisuus on maksuton ja se toteutetaan myös webcasting-lähetyksenä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen (myös webcasting:iin) oheisen linkin kautta viimeistään 5.12.2016
Ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä paivi.toyli@utu.fi
Webcasting:ina tilaisuutta seuraaville lähetetään linkki lähetykseen ennen tilaisuutta.

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Toimialapäällikkö Leena Hyrylä, leena.hyryla@ely-keskus.fi
Projektipäällikkö Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi
Kehittämispäällikkö Heidi Valtari, heidi.valtari@utu.fi

Lähiruoan koordinaatiohanke
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 toteuttavan lähiruoan koordinaatiohankkeen
tavoitteena on lisätä ja tiivistää lähiruoka-alalla toimivien yhteistyötä ja verkostoitumisen avulla kasvattaa
alan kilpailukykyä. Lähiruokakoordinaatio sovittaa yhteen kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä
lähiruokaan liittyviä toimenpiteitä sekä vahvistaa lähiruokaan liittyvien hankkeiden ja toimijoiden välistä
tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja työnjakoa. www.aitojamakuja.fi

Toimialaraportit
Toimialaraportit on analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan
tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Elintarvikealan toimialalta ilmestyy tänä vuonna yleinen
elintarviketeollisuuden toimialaraportti ja viime vuonna ilmestyi leipomoteollisuuden raportti. www.temtoimialapalvelu.fi/toimialaraportit

Suoramyyntiin liittyvä webinaarisarja

Syksyn 2016 järjestetään neljä erillistä noin puolen tunnin pituista webinaaria, joissa käsitellään suoramyyntiin liittyviä asioita neljästä näkökulmasta. Ensimmäinen näistä oli pienimuotoinen ja vähäriskinen toiminta. Webinaareja voi seurata suorana, mutta niistä tehdään myös tallenteet.

5.10. Suoramyynti osa 1: Pienimuotoinen ja vähäriskinen toiminta, josta ei tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta

2.11. Suoramyynti osa 2: Alkutuotannon suoramyynti kuluttajille, kauppoihin ja ammattikeittiöihin onnistuu pienillä lainsäädännöllisillä toimenpiteillä

 • tallenne webinaarista https://webmeeting.utu.fi/p5n40mi8cc2/ HUOM! Tallenteessa diat vaihtuvat noin 1,5 – 2 min myöhemmin kuin mitä puhe etenee (syynä tekninen ongelma nauhoituksessa). Kun kuuntelee esitystä, kannattaa ottaa esille esityskalvot pdf:nä.
 • esitys pdf:nä

11.11. Suoramyynti osa 3: Vähittäismyyntitoiminta voi tapahtua myymälästä, verkkokaupasta, tilapuodista, kauppa-autosta tai tienvarsikojusta

Tutustu tarkemmin asiaan www.aitojamakuja.fi/suoramyynti ja sen usein kysyttyä -palstaan.

29.11. Suoramyynti osa 4: Elintarvikkeiden valmistus ja myynti, kuten lihan leikkuu ja leipomotoiminta, on mahdollista elintarvikemyymälässä

 

Infotilaisuudet Foodservice-ketjun toimijoille ja elintarvikeyrittäjille jatkuvat

Tule mukaan!

Ammattikeittiöt ja Foodservice-tukut ovat kiinnostuneita lisäämään paikallisten elintarvikkeiden määrää tarjonnassaan. Tämän asian edistämiseksi Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hanke järjestää infotilaisuuksia eri puolilla Suomea vuosina 2016-2017.

Jotta ammattikeittiöiden sekä Foodservice-tukkujen lähiruoan kysyntä ja paikallisten yritysten tarjonta voivat kohdata, on heidän tunnettava toinen toistensa toimintatavat nykyistä paremmin. Tällä hetkellä toimitusketjussa tilauksen tekijän (ammattikeittiö), tavarantoimittajan (elintarvikeyritys) ja keräilijän sekä kuljetuksen (Foodservice-tukun) väliset toimintatavat eivät ole tuttuja toisilleen. Se vaikeuttaa toiminnan kehittämistä, vaikka sekä ammattikeittiöissä että tukuissa on halukkuutta ja kiinnostusta paikallisten elintarvikkeiden lisäämiselle tarjonnassaan.

Eri puolilla Suomea järjestettävissä infotilaisuuksissa tutustutaan toisiinsa ja etsitään yhdessä toimintatapoja, joilla yhteistyötä voidaan viedä eteenpäin. Tilaisuuksissa perehdytään tukkujen toimintaan ”Miten toimin Foodservice-tukkujen kanssa?” -täsmäoppaan avulla ja eri toimijoilla on mahdollisuus kertoa omista toimintatavoistaan. Lisäksi esitellään tavarantoimittajan tuotekortti ja Golli tilaus- ja toimitusjärjestelmä. Tilaisuuksiin kutsutaan Foodservice-tukkuja, ammattikeittiöitä sekä alueen elintarvikeyrittäjiä.

Tässä vaiheessa keväälle 2017 sovitut tilaisuudet (listaa täydennetään myöhemmin):

 • Kajaani 10.1.2017 Elintarvikepäivä
 • Pohjois-Karjala 11.1.2017
 • Kuusamo 14.2.2017
 • Oulu 28.2.2017
 • Ylivieska 1.3.2017
 • Rovaniemi 31.3.2017

Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hankkeessa edistetään HoReCa-tukkukaupan, ammattikeittiöiden sekä paikallisten elintarvikeyritysten välistä yhteistyötä. Aitojamakuja.fi -sivustolla esitellään teemaan liittyviä hyviä käytänteitä.

Vuosina 2015-2017 toteutettavaa hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit ovat Päivittäistavarakauppa ry ja HoReCa-tukkutoimijat, maakunnalliset elintarvikealan kehittäjät sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

#ruokaketju

Tutustu tuotekorttiin

Mikä on tuotekortti ja kenelle se on tarkoitettu?

Tuotekortti on yksinkertainen arjen työkalu, joka auttaa elintarvikeyrittäjää miettimään oman tuotteensa vahvuuksia ja erityisyyttä ostajan (ammattikeittiö, tukku, vähittäiskauppa) näkökulmasta niillä kriteereillä, joita ostajat käyttävät arvioidessaan uusia tuotteita.

Tuotekortissa kysytään

 • yrityksen yleiset yhteystiedot
 • tuotetietoja, jotka kattavat tuotteen yleisen kuvauksen, toimituskyvyn ja tietoa pakkauksesta
 • tuotteen ominaisuuksista kuten siitä, että miten tuote säilyy, sopiiko se erikoisruokavaliota noudattaville ja onko se luomua
 • ainesosasisällöstä, allergeeneistä ja ravintosisällöstä
 • tuotteen mitoista

Kaikkiin tuotekortissa esitettyihin kohtiin ei ole pakko vastata, mutta sen on tarkoitus ohjata ajattelemaan asioita, jotka mahdollisesti nousevat esiin myyntitilanteissa.

Tutustu tuotekorttiin ja lataa se omalle koneellesi

Katso tuotekorttivideo (noin 3 min)

tuotekorttivideo_26102016


Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hankkeessa edistetään HoReCa-tukkukaupan, ammattikeittiöiden sekä paikallisten elintarvikeyritysten välistä yhteistyötä. Aitojamakuja.fi -sivustolla esitellään teemaan liittyviä hyviä käytänteitä.

Vuosina 2015-2017 toteutettavaa hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit ovat Päivittäistavarakauppa ry ja HoReCa-tukkutoimijat, maakunnalliset elintarvikealan kehittäjät sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

#ruokaketju

 

Tutustu ammattikeittiöalaan Ammattikeittiön ABC -videoiden avulla

Viisi lyhyttä teemavideota esittelee ammattikeittiöalan keskeiset toiminnat ja osaamisvaatimukset.

Ammattikeittiöosaajat ry on julkaissut Ammattikeittiön ABC perehdytys- ja esittelyvideosarjan, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden, työssäoppijoiden ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä ammattikeittiöalalle.

Viisi lyhyttä teemavideota antavat katsauksen ammattikeittiöalan keskeisiin toimintoihin ja osaamisvaatimuksiin nopeasti ja helposti omaksuttavalla tavalla. Lisäksi ne kertovat ammattikeittiöalasta modernina, erityisosaamista vaativana ja monipuolisia työtehtäviä tarjoavana tulevaisuuden alana.

Videoidut teemat ovat ruoanvalmistusmenetelmät, ergonomia ja työturvallisuus, hygienia ja omavalvonta, kestävä kehitys sekä asiakaspalvelu.

Videot on tuotettu osana Ammattikeittiöosaajat ry:n toteuttamaa ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Arvostusta ammattikeittiöille -hanketta ja ne ovat vapaasti hyödynnettävissä työyhteisöissä ja oppilaitoksissa perehdytyksen, koulutuksen ja alan esittelyn tukena.

Videot löytyvät www.amko.fi/perehdytys

Lisätietoja:
Virpi Kulomaa
Projektipäällikkö
Ammattikeittiöosaajat ry
050 339 6844
virpi.kulomaa@amko.fi

Suomen 12 kansallista ruoka-aarretta valittu

100-vuotias Suomi saa herkullisen syntymäpäivälahjan. Suomelle valitaan kansallisruoka.

Ensimmäisessä äänestysvaiheessa 10 000 suomalaista äänesti. Reilusti yli 1000 erilaista suomalaista ruokaa sai ääniä. Kansanäänet ja raadin äänet laskettiin yhteen. Tuloksena saatiin 12 kansallisen ruoka-aarteen listaus. Kaikki valitut 12 ovat voittajia ja tarinan arvoisia. Ne tulevat saamaan ensi vuonna sesongin mukaisen nimikkokuukautensa. Nämä 12 aarretta ovat finaalissa, josta yksi valikoituu kansanäänestyksen jälkeen kansallisruoaksi! Voittaja julkistetaan 19.1.2017.

Kansallisruokahankkeen tavoitteena on saada ihmiset näkemään suomalaisen ruokakulttuurin erikoispiirteet, jotta osaamme olla niistä ylpeitä ja samalla kehittää ruokakulttuuriamme vahvuutemme ymmärtäen. Hankkeen toteuttajina ovat ELO – Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry. Hankkeessa toimijana ja rahoittajana on jatkossa myös maa- ja metsätalousministeriö.

12 kansallista ruoka-aarretta

Ruoka-alan järjestöjen yhteistyössä kokoama kansallisruokaraati koostuu suomalaisen ruokakulttuurin asiantuntijoista. Raadin tehtävänä oli varmistaa, että valittavat finalistit edustavat monipuolisesti suomalaista ruokakulttuuria tarinoiltaan, raaka-aineiltaan ja valmistustavoiltaan.

Kansan ja raadin valinnat olivat varsin yhtenäisiä. Raadilla oli mieluisa tehtävä valita vaa’ankielituotteiden välillä. Valinnassa painottuivat se, että tuote muuntuu sesonkeihin ja edustaa koko maan kulttuuria antaen tilaa alueitten omille erikoisuuksille.

Suurin keskustelu raadissa käytiin siitä, voidaanko makkara ja läskisoosi jättää listalta pois. Ne hävisivät niukasti toiselle suomalaisen perunan kanssa syötävälle herkulle: paistetuille muikuille/silakoille.

– On kiinnostavaa huomata, että elintarviketeollisuuden valmistamat tuotteet hernekeitto, maksalaatikko, mämmi ja viili nousivat kärkitusinaan. Ne ovat osa meidän omintakeista kulttuuriamme ja meillä kaikilla on niistä makumuistoja, sanoo raadin jäsen ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä.

Kaksitoista ruoka-aarretta sesonkijärjestyksessä ovat:
• Pitsa
• Hernekeitto
• Ruisleipä
• Mämmi
• Kalakeitto
• Viili
• Karjalanpiirakka
• Mustikkapiirakka
• Paistetut muikut/silakat perunoilla
• Karjalanpaisti
• Graavi kala
• Maksalaatikko

– Eniten keskustelua tullee herättämään se, miten Italian ylpeys pizza pääsi suomalaisten ruoka-aarteitten listalle. Näen sen kuitenkin irronneen alkuperäisestä yhteydestään, siksi kirjoitimme sen kotimaisin aakkosin pitsaksi. Alkuperäinen pizzakin nousi maailmanmaineeseen vasta siirtolaisten mukana USA:ssa. Tänä päivänä pitsa on suomalaisten arkea, raadin jäsen historioitsija ja kirjailija Lasse Lehtinen perustelee.

Jokainen aarre saa sesongin mukaisen nimikkokuukautensa ja ne tulevat eri tavoin – sellaisenaan tai modernisoituna – näkymään juhlavuoden tilaisuuksissa.

– Nämä ruoat antavat juhlavuonna monta syytä syödä yhdessä – konstailemattomasti, Syödään yhdessä-hanketta vetävän ELO-säätiön Seija Kurunmäki iloitsee.

Jokainen voi vaikuttaa, nyt äänestämään!

Nyt valittujen 12 ruoan joukosta jokainen pääsee äänestämään ruokaa, jonka itse haluaisit Suomen juhlavuonna ylpeänä esitellä Suomen kansallisruoaksi. Tutustu www.kansallisruoka.fi

Lisätietoja:
ELO – Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö
Seija Kurunmäki, johtaja
+358 400 460894, seija.kurunmaki@elo-saatio.fi
tai
Susanna Haavisto, tiedottaja
+358 40 5060185, susanna.haavisto@elo-saatio.fi

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Anni-Mari Syväniemi, Ruokakulttuuriasiamies
+358 50 5118909, anni-mari.syvaniemi@mtk.fi

Aitojamakuja.fi uutiskirje

Syyskuu 2016

Hanki maukasta lähiruokaa Osta tilalta -päivänä 10.9.
Lampaan lihaa, viiriäisen munia, ternimaitoa, omenia, jauhoja ja vaikka mitä muuta! Tuotteiden lisäksi roppakaupalla elämyksiä ja tutustumista. Valtakunnallisena Osta tilalta -päivänä 10. syyskuuta halutaan juhlistaa kotimaista ruuantuotantoa ja saattaa yhteen tuottajat ja kotipuutarhurit kuluttajien kanssa. Tutustu tarkemmin ostatilalta.fi

Aitoja makuja viestii elintarvikkeen elämyksellisyydestä, paikallisuudesta ja kestävyydestä
Lähiruoan valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa on uudistettu lähiruoasta kertova Aitoja makuja -viesti. Käyttämällä Aitoja makuja -viestiä pienet elintarvikeyritykset voivat korostaa lähiruokaan ja omiin tuotteisiinsa liittyviä ominaispiirteitä. Lue lisää

Viesti vaatii vastuullisuutta lautasille
Kuntapäättäjien juhlapuheissa kaikuvat sanat luomu ja lähiruoka, mutta niitä ei näy lasten ja vanhusten lautasilla? Onko hinta edelleen ainoa kriteeri, kun kuntakeittiöön hankitaan raaka-aineita. Lue lisää

Tapahtumakalenteri aitojamakuja.fi:ssä
– Artesaaniruuan suomenmestaruudesta kilpaillaan Raaseporissa 10.-13.10. Lue lisää

Luomuasioiden ajankohtaisin tieto löytyy luomu.fi -sivustolta

Tilaa uutiskirje


Aitojamakuja.fi on valtakunnallinen elintarvikeyritysten hakupalvelu ja monipuolinen tietolähde.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Lisätietoja:
Turun yliopiston Brahea-keskus
Päivi Töyli, projektipäällikkö, puh. 040 189 1929, paivi.toyli[a]utu.fi