Äktasmak.fi nyhetsbrev

December 2017

Bättre resultat genom samarbete – Livsmedelsbranschens årsseminarium i Helsingfors
Livsmedelsbranschens livskraft, internationalisering, cirkulär ekonomi  och upphandling står i centrum för årets Närmatsforum och Livsmedelsbranschens årsseminarium. Presentationer finns här. Läs mer

Ny statistik om Finlands livsmedelsföretag
Landsomfattande Koordineringsprojektet inom närmat sammanställde tillsammans med livsmedelsbranschens utvecklare i landskapen en Äkta Smak företagsstatistik  på landskapsnivå. Enligt den nya statistiken finns det i Finland ungefär 2860 förädlande livsmedelsföretag. Läs mer

Utredning över närmatsbranschens tävlingsverksamhet
Inom matbranschen ordnas varierande tävlingsverksamhet på såväl allmänt plan som lokal matproduktion och mer allmänt gällande närmat. Inom närmatsbranschen har det under senare år också uppkommit nya tävlingar. Läs mer

Närmatsmodellen foodhub som Nylands mat
På Nyland lanserades det på hösten 2017 ett konsument- och producentdrivet närmatsmodell foodhub under namnet Nylands mat. Syftet med närmatsmodellet är en långsiktigt partnerskap mellan producenter och konsumenter, huvudsakligen över en skördesäsong. Läs mer

Vardagens hjältar finns i yrkesköken
Gastronomins verkliga hjältar arbetar i skolköken och på andra storkök runt om i kommunerna anser Johan Andersson, projektledare för Offentlig Gastronomi i Jämtland. Läs mer

Kommande evenemang Aitojamakuja.fi tapahtumakalenteri

Följa andra landsomfattande koordineringsprojekt:

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller äktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

 

Utredning över närmatsbranschens tävlingsverksamhet

Inom matbranschen ordnas varierande tävlingsverksamhet på såväl allmänt plan som lokal matproduktion och mer allmänt gällande närmat. Inom närmatsbranschen har det under senare år också uppkommit nya tävlingar.

Koordineringsprojekt inom närmat vid Åbo Universitets Brahea Centrum genomförde inom närmat en utredning gällande tävlingsverksamhet inom närmatsbranschen. Utredningens syfte var att klargöra tävlingsverksamhet gällande närmatsbranschens produkter samt kriterier och bedömningsgrunder gällande dessa, samt hur man med hjälp av dem kunde öka uppskattningen av mat.

Utredningen koncentrerades på tävlingar som genomförs i Finland, men som stöd för analyseringen jämfördes även några utländska tävlingar inom branschen. Utredningen genomfördes av Invenire Market Intelligence Oy och marknadsundersökare Johanna Tanhuanpää presenterade utredningen och dess resultat under Närmatsforumet i Helsingfors 13.12.2017.

Närmatstävlingarna är ofta riktade antingen enligt produktgrupp eller distrikt. Också målen varierar från att vara produktutvecklings- och utbildningsmässiga till marknadsföringsmässiga eller en kombination av dessa. Genom tävlingar får närmatsbranschen synlighet, vilket också motiverar företagarna att delta. Förväntat marknadsföringstöd är ett välkommet tillägg samt å andra sidan får man genom tävlingarna neutral och allmänt erkänd bedömning om produktutvecklingen.

Tävlingarna ökar speciellt lokalmedias intresse för närmat och dess producenter. Till tävlingarna anknyts ofta sidoevenemang, som främjar tävlingens och deltagarnas synlighet. Enligt utredningen har deltagarens egen aktivitet stor betydelse för marknadsföringen.

– Många deltagare tänkte till exempel att segern automatisk garanterade synlighet och tänkte inte på sin egen roll som aktiv kommunikatör, konstaterade Johanna Tanhuanpää då hon berättade om resultaten.

Speciellt viktigt är företagarens målinriktade nyttjande av tävlingsdeltagande som en del av företagets och dess produkters marknadsföring. Målinriktad företagsverksamhet och lönande affärsverksamhet kräver fortsatt stimulering av åtgång. Tävlingsdeltagarnas huvudmålsättning är sällan seger men synlighet samt kunnande och framlyftande av branschen.

Enligt utredningen ansåg tävlingsdeltagarnarna också att det var en utmaning att tävlingen var så ny, liten eller att den var så dåligt känd. Nyttjandet av segern i en känd tävling skulle vara enklare och motiverande. Johanna Tanhuanpää frågar således: Finns det för många liknande små tävlingar? Framträder någon av dem tillräckligt?

Bekanta dig med utredninen (pdf, på finska)

 

Ny statistik om Finlands livsmedelsföretag

Landsomfattande Koordineringsprojektet inom närmat sammanställde tillsammans med livsmedelsbranschens utvecklare i landskapen en Äkta Smak företagsstatistik  på landskapsnivå. Enligt den nya statistiken finns det i Finland ungefär 2860 förädlande livsmedelsföretag.

Ur statistiken framgår, inom vilka branscher företagen verkar och hur många personer de sysselsätter. De livsmedelsföretag som noterats har en omsättning på minst 10 000 euro.

– Små livsmedelsföretag, som sysselsätter under 10 personer, har en viktig roll  inom livsmedelsbranschen. Till denna grupp hör cirka 2450 företag eller 85 % av alla företag. Då man jämför situationen på landskapsnivå med den landsomfattande situationen, är den proportionella andelen av dessa små företag i Egentliga och Päijänne-Tavastland, Mellersta Österbotten, Nyland och i Egentliga Finland mindre än på annat håll i Finland, berättar projektets ledare Päivi Töyli.

Enligt statistiken lokaliseras förädlande livsmedelsföretag klart i befolkningstäta orter, nämligen Birkaland, Norra-Österbotten, Satakunda, Nyland och Egentliga-Finland har över 200 företag var.

Förädlingsbranscherna varierar från landskap till landskap

Granskat enligt bransch verkar 29 % av företagen eller 835 företag inom bageribranschen. De därpå vanligaste branscherna är förädling av grönsaker samt bär och frukter (465), förädling av övriga livsmedel (442) samt slakt och köttförädling (435).

– I en del av landskapen tillhör över genomsnittet av företagen en speciell bransch, såsom slakt- och köttförädlingsföretagen i Lappland, bageribranschens företag i Norra-Karelen och förädlingsföretagen inom bär och frukter i Södra-Karelen. I flera landskap är förädlingsverksamheten mångsidig. De små företagens affärsverksamhet baserar sig ofta på  lokal efterfrågan.

Ytterligare information om landskapsvisa särdrag ger Äkta Smak -distriktsaktörerna, vars kontaktuppgifter finns på  adressen: www.aitojamakuja.fi/yhteystiedot_swe.php

Företagsstatistik som Koordineringsprojektet inom närmat sammanställt tillsammans med utvecklare inom livsmedelsbranschen i de olika landskapen finns på adressen: på finska http://www.aitojamakuja.fi/tilastot.php och på svenska http://www.aitojamakuja.fi/tilastot_swe.php

 

Närmatsmodellen foodhub som Nylands mat

På Nyland lanserades det på hösten 2017 ett konsument- och producentdrivet närmatsmodell foodhub under namnet Nylands mat. Syftet med närmatsmodellet är en långsiktigt partnerskap mellan producenter och konsumenter, huvudsakligen över en skördesäsong. Därför behövs producenternas och konsumenternas foodhub helt enkelt ett nytt sätt att tänka om mat. Att ha båda aktörer med ska ge många fördelar. Till exempel producenten vet bättre, vilken sort av gröda man borde förberedas och vilka investeringar det lönar sig att genomföra. Konsumenterna får information av matens ursprung och kan medverka till produktionsmetoder.

– Både produceringen och konsumtionen blir mer relevant, och konsumenten ska veta mer om vad han har köpt, beskriver Olli Repo, som är en av de initiativtagarna till projektet.

Nylands mat samlar in och representerar de lokala producenterna som är involverade. Den utför också lagringen, distributionen och marknadsföringen av livsmedelsprodukter. Foodhubben ska inte driva en traditionell handel eller en grossist. Värdkedjan av mat är kort, och den ska ha bara en mellanhand. I början är Foodhubben anförd av en projektansvaring, senare kan det vara ett kooperativa, ett företag, eller ett annat form av verksamhet, vilket ses som bäst.

– Har vi hittat ett arbetsmodell i pilotfasen inom ett 1,5 år, kan producenterna och konsumenterna tillsammans bestämma sig att inrätta ett företag för att fortsätta verksamheten, berättade Repo.

Uppgifterna är från en längre artikel, skriven av Nina Colliander-Nyman, i Landsbygdens Folk (17.11.) http://gammal.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=5547

 

Vardagens hjältar finns i yrkesköken

Gastronomins verkliga hjältar arbetar i skolköken och på andra storkök runt om i kommunerna anser Johan Andersson, projektledare för Offentlig Gastronomi i Jämtland. Den mat som tillreds i storköken är vardagsmat för en stor del av kommuninvånarna. Därför borde det fästas mer vikt vid arbetsklimatet och hur man jobbar i storköken tycker han.

Johan Andersson vill ge dem som jobbar i storköken mer arbetsglädje och yrkesstolthet.

I Finland satsar många kommuner just nu på cook-and-chill, bland annat Jakobstad och Borgå gått över till systemet. En motivering är att det ska bli billigare för kommunen.  Men Johan Andersson håller inte med om att det skulle bli dyrare att laga mat från grunden i kommuner och storkök. Tidigare har han jobbat som kock och drivit egna restauranger, men också inom den offentliga sektorn som kosthållschef i Bergs kommun.

År 2009 började han jobba för Bergs kommun i Jämtland. En konsultutredning hade föreslagit att kommunen skulle spara genom att minska antalet tillagningskök och gå över till fler uppvärmningskök. I stället vände Andersson på steken och ville visa vilka fördelar det finns med att hålla kvar tillredningen.

­- Cook-and-chill systemet är en stor källa till svinn, för mat som en gång värmts upp måste kastas, den går inte att spara. Jag hävdar att om man har matlagningen kvar har det många fördelar: Rester är lättare att ta hand om och det går att anpassa maten utifrån gästernas behov. Men framförallt behåller personalen sin yrkesstolthet och kan stå för sin matlagning. Det är väldigt kostnadseffektivt i form av färre sjukdagar.

Kommunerna ser inte helheten

Att jobba så här kräver ett aktivt ledarskap och om kommunen vill sköta en måltidsorganisation från skrivbordet så är cook-and-chill med mottagningskök betydligt enklare. I synnerhet som den offentliga sektorn ofta väljer inte att se måltiden i ett sammanhang, utan räkna med att pengar för att transporter och andra kostnader finns i en annan påse anser Andersson.

Arbetet i Bergs kommun uppmärksammandes i hela Sverige. Hösten 2012 föreläste Johan Andersson runt om i Sverige kring temat lokala råvaror och offentlig upphandling.

– Jag vet att en god matupplevelse kräver planering, bra råvaror och massor av matglädje. Något som finns hos de flesta kök ute i våra kommuner, men som de anställda ibland behöver lite hjälp på traven med, säger Johan Andersson.

Det är det han koncentrerar sig på i det pågående projektet Offentlig gastronomi i Jämtland och Härjedalen. Målet är att höja den offentliga matens profil och att ge dem som jobbar i de kommunala köken ny inspiration och vidareutbildning.  Flera hundra kockar från länets kök inom offentliga sektorn har fått utbildning genom projektet. Utbytet och utbildning av dem som jobbar inom den offentliga bespisningen är en viktig del av Offentlig gastronomi.

Text: Sanne Wikström

 

Bättre resultat genom samarbete Livsmedelsbranschens årsseminarium i Helsingfors

Livsmedelsbranschens livskraft, internationalisering, cirkulär ekonomi  och upphandling står i centrum för årets Närmatsforum och Livsmedelsbranschens årsseminarium. Presentationer här

På förmiddagen behandlas frågor som gäller närmat såsom betydelsen av  upphandling, direktförsäljningens lönsamhet, cirkulärekonomiska nätverk  samt samarbete mellan små och medelstora livsmedelsföretagare, yrkeskök och Foodservice-sektorn. Förmiddagen arrangeras av landsomfattande koordineringsprojektet inom närmat och detta är det tredje breda landsomfattande närmatsforumet som samlar mataktörer.

På eftermiddagen offentliggörs Bageribranschens branschöverblick och Livsmedelsbranschens Branschbarometer för små och medelstora aktörer samt den nya faktawebbplatsen som samlar den finska matproduktionens styrkor.  Under eftermiddagen får man nyheter från bageri- och konditoribranschen samt information om  hur man når framgång inom livsmedelsexporten. Eftermiddagen ordnas av ANM Branschtjänst. Evenemanget öppnas av jord- och skogsbruksminister  Jari Leppä.

Tid: 13.12.2017  kl 10 – 15:30  (morgonkaffe från kl 9:30)

Plats: Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11, Helsingfors

Bekanta dig med programmet (på finska)

Evenemanget är kostnadsfritt och det sänds även som en webcasting.  Webcastingen finns här https://prospectumlive.com/event/aitojamakuja

Länken till webcastingen  skickas till respektive deltagare före evenemanget.

Äktasmak.fi nyhetsbrev

Oktober 2017

En ny förening har grundats: Mathantverk i Finland rf.
Vill du vara med och främja mathantverket i Finland? Läs mer

Restaurang Olos Creative Kitchens klassikermeny Matka vann nationella matturismtävlingen Hungry for Finland 2017
I tävlingen deltog 73 högklassiga kandidater. Läs mer

Åbo Universitets nya nätpublikation underlättar livsmedelsföretagarens vardag
Den nya nätpublikationen http://aitojamakuja.fi/foodservice/sv/frontsida/, som Brahea-centret vid Åbo Universitet producerat, belyser yrkeskökens och partiaffärernas process vid sina val av nya produkter samt ärenden som det lönar sig för små och medelstora företag att ta i beaktande innan de kontaktar köparna. Läs mer och titta på videor

Köp av bonden! -dagen firades 16.9.2017
Det fanns över 200 medverkande gårdar i hela Finland. Titta på videor

Kommande evenemang och andra aktuella för företagare:

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller äktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

 

 

FM-tävlingen i Mathantverk 2017

Medaljer delades ut fredag kväll vid festmiddagen i Fiskars Bruk i Raseborg. I tävlingen deltog 50 företag med sammanlagt 120 produkter. Förutom mathantverkare från olika delar av Finland lockade tävlingen deltagare från Åland, Sverige och Estland. Tävlingen var öppen för deltagare från Finland, Norden och de baltiska länderna.

Vinnarprodukter

Charkuteriprodukter

 • Färskkorv: Marskogens lamm (Åland) – Lammsnäcka

Fiskprodukter

 • Inlagd fisk: Jörre & Johannas fisk (Pellinge) – Gräddfil-Chili-strömming

Bageriprodukter

 • Vetesurdegsbröd (endast surdeg): Aroma Bageri & Konditori (Vasa)– Linvete
 • Rågsurdegsbröd (enbart surdeg): Backers Baker Ab (Raseborg) – Backers ekologiska Rågsurbröd
 • Hårt bröd: Aroma Bageri & Konditori (Vasa) – Speltknäcke

Bär- och fruktprodukter

 • Kryddad sylt: Närboden (Kimito)- Jordgubbs-rabarbersylt
 • Marmelad: Sara´s Kitchen Garden (Raseborg) – Godmorgon-marmelad
 • Kryddad gelé: Toores Jôud Oû (Estland) – Meadowsweet Jelly

Kalla krydd- och matsåser

 • Chutney: Ingvalsby gård (Raseborg) – Söt chili
 • Kryddsåser: (2 vinnnare/delad första plats): Vikbo torp (Pargas) – Zing! och Huhtasrinne Ky (Askola) – Salmiakki & Hunaja-puriste
 • Naturell olja: I klassen inlämnades endast 1 bidrag.  Juryn valde att dela ut ett hedersdiplom till produkten eftersom den var av exceptionellt hög kvalitet: Maidla Sillaotsa Talu (Estland) – Cold pressed hemp oil

Nordiska drycker (alkoholfria)

 • Bärsaft och must: Öfvergårds (Åland) – Sortspecifik äppelmust
 • Glögg: Kullas Gård (Kimito) – Hallonglögg

Nordiska drycker (alkoholhaltiga)

 • Matvin: Vuokatin Viini Oy (Vuokatti) – Erland vitt bärvin
 • Dessert- och delikatessvin: Kuura Cider AB (Raseborg) – Kuura Ice Cider 2015

Innovativ mathantverk: Smakverket AB (Åland) – Picklade äppelskott

Mejeriprodukter

I kategorin tävlade endast 5 produkter fördelat i 3 olika klasser. Juryn valde att dela ut ett hedersdiplom till en produkt: Mattas Gårdsmejeri (Åland): “Mattas Malou”

Förpackningstävling: 2 vinnare, delad första plats: Nord-T (Helsingfors) – Moose on the Loose och Kuura Cider (Raseborg) – Ice cider 2015

FM i Mathantverk ordnas även nästa år vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Tidpunkten är 21–23 mars 2018. Huvudarrangör är fortsättningsvis Kustens Mat, som är ett mathantverksprojekt i samarbete mellan regionerna Österbotten, Åboland, Åland och Nyland. Tävlingen genomförs tillsammans med branschorganisationer och andra aktörer inom livsmedelsbranschen.

Mer information https://www.novia.fi/mathantverkfm/

Eviras rådgivningsrunda startar hösten 2017

Eviras utvecklingsprojekt igångsätter en rådgivningsrunda inom livsmedelslagstiftning till små och medelstora företag. Målet är att öka och förmedla kunskap om grundande av ett livsmedelsföretag och om dess verksamhet.

De största ärendehelheterna är:

 • allmänna frågor i samband med grundandet av ett företag
 • att starta en restaurang
 • att grunda en köttanläggning
 • hantering av livsmedel och hur inleda försäljning på en lantgård

Arbetet har fortlöpt speciellt vad gäller grundandet av företag och det finns också färdigt elektroniskt material att tillgå.  Ytterligare information https://www.evira.fi/sv/livsmedel/tillverkning-och-forsaljning/tukea-ja-tietoapk-yrityksille/yrityksen-perustaminen/

Eviras rådgivningsprojekt för små och medelstora företag (https://www.evira.fi/sv/livsmedel/tillverkning-och-forsaljning/tukea-ja-tietoapk-yrityksille/) arrangerar tillsammans med regionala utvecklingsprojekt regionala informationstillställningar. Man hoppas på deltagare speciellt från små och medelstora företag, företag som håller på att grundas och lokala tillsynsmyndigheter inom livsmedelsbranschen. Under evenemangen presenteras också åtgärder som gjorts för att underlätta livsmedelsverksamheten.

Tillställningarna år 2017:

Under oktober 2017 anordnas webbseminarier:

Närmare information gällande ovannämnda datum kommer senare. Under år 2018 arrangeras mera informationstillfällen och workshops som gäller livsmedelsföretagens verksamhet. Exaktare uppgifter om dessa finns att tillgå senare i år.

Restaurang Olos Creative Kitchens klassikermeny Matka vann nationella matturismtävlingen Hungry for Finland 2017

I tävlingen deltog 73 högklassiga kandidater. Juryn konstaterade, att i år var dryckeskulturen starkt representerad. Priserna delades ut av näringsministern Mika Lintilä och jord- och skogsbruksministern Jari Leppä vid Arbets- och näringsministeriets årsseminarium om  turism 6.9.

– Matka är en skickligt förverkligad interaktiv upplevelse där innovativt genomförande, visualitet och ypperliga smaker förenas – varje detalj är utfunderad, preciserade juryn vinnarens styrkor. Även en fungerande servicegång sågs som dess merit.

Pekka Terävä, som hör till Olos grundare, berättade att Olos unika kreativitet väller ur en nära interaktion med människor. Restaurangen föredrar säsongsaktiga lokalt närproducerade råvaror och producenter som har en viss leveranssäkerhet.

– Jag väntar otåligt på säsongen för färsk fiskrom, berättade Kreativa direktören och restauratören Jari Vesivalo. Restauratören och verkställande direktören Katja Henttunen lyfte fram nypotatisen som en av sina favoritråvaror.

Dessutom prisbelönades tre betydande upplevelser inom matturismen. Priserna fick:

 • Hotelli Punkaharju: svampar och örter
 • I Fiskars: en guidade rundtur ordnad av  Fiskars destilleri, Kuura Cider och Ägräs Distillery, samtliga  producenter av hantverksdrycker  samt
 • Skördefesten som ordnas årligen på Åland.

Hedersomnämnanden fick

 • SMAKU, Borgå-restaurangernas gemensamma guidade rundvandring  som upplevelserik smakresa med mat och dryck
 • Studioravintola Tundra, Kuusamo: köksmästar-keramikerns hantverk av viltmat och vilda örter

I tävlingen tog man fasta på kundorientering, den lokala anknytningen och berättelserna, närmat, upplevelser, samarbete, affärsfunktion, lönsamhet samt mångsidighet vid bruk av försäljnings- och marknadsföringskanaler.

Tilläggsuppgifter om vinnarna:

http://olo-ravintola.fi/creative-kitchen/

http://hotellipunkaharju.fi/tapahtumat/

http://www.agrasdistillery.com/the-distillery-tap-room/

http://www.skordefest.ax/etusivu/

SMAKU Porvoo Facebookissa

www.tundra.fi

Hungry for Finland-matturismtävlingen

Matturismtävlingen uppmuntrar nätverk som är verksamma inom mat och turism  att utveckla ett nytt utbud av lokalt inspirerade koncept inom matturism. Tävlingen efterlyser företag och samfund som är matturismens innovativa föregångare och som erbjuder turisterna matupplevelser. Målsättningen med tävlingen är att stärka produktifieringen av upplevelseorienterad matturism och hitta topprodukter inom matturismen. http://www.hungryforfinland.fi/ruokamatkailukilpailu