Matproducenter säljer produkter från gårdarna direkt till konsumenter på Köp av bonden!-dagen 15.9.2018

Köp av bonden!-dagen uppmuntrar matproducenter att hålla öppet hus vid sin gård eller trädgård. Avsikten är att nå ut till nya och etablerade kunder samt att marknadsföra gården och gårdens produkter. Evenemangsdagen ökar kännedomen av och uppskattningen för den lokala matproduktionen. Makumatka Maalle -temadagen som ordnas samtidigt, bjuder in besökare att bekanta sig med landsbygdens turistföretag och deras berättelser.

Under dagen medverkar över 200 öppna gårdar, vilka besöks av över 1 000 närmatsvänner. Målsättningen är att så många landsbygdsföretag som möjligt öppnar upp sin gård under dagen. Besökarna vill stöda lokalt företagande och lära känna matens ursprung.

Hur kan jag anmäla mig gård?

Matproducenter och landsbygdsturismföretagare kan anmäla sig på evenemangets webbplats https://köpavbonden.fi. Anmälningstiden pågår som bäst fram till den 15 september. Ju tidigare man bestämmer sig för att delta, desto flitigare hinner man marknadsföra och förbereda sig för dagsevenemanget.  På sidan finns mångsidiga tips för hur man ordnar öppen gård och vad man behöver tänka på. I producenternas egen Facebook grupp Osta tilalta! -päivän tuottajat kan man utbyta idéer och erfarenheter med andra producenter. Via evenemangets webbplats hittar intresserade besökare även enkelt vilka gårdar som medverkar.

Alla matproducenter i Finland kan hålla ett Köp av bonden! -evenemang på sin gård, även fastän man inte i vanliga fall säljer direkt från gården. Populära besöksmål har även varit de gårdar som har samarbetat med granngården och tillsammans ordnat evenemanget och gjort gemensam marknadsföring. Även hemträdgårdar kan t.ex. sälja äpplen från den egna trädgården.

I arrangemangen av Köp av bonden!-dagen deltar Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och Landsbygdsnätverkstjänsterna, koordineringsprojektet för närmat vid Brahea-centret vid Åbo universitet, Äktasmak.fi, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, Maa- och kotitalousnaiset, Marttaliitto, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, Lomalaidun ry och Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.

Finland är huvudsamarbetspart under Grüne Woche-matmässan 2019

Kom med för att sälja och marknadsföra finländsk mat, turism och träprodukter.

Till den finländska mässavdelningen bjuder vi in intresserade livsmedelsföretag, aktörer inom turism och skogssektorns aktörer. På Finlands avdelning byggs upp en programscen, ett restaurangområde samt ett VIP-område, där det är möjligt att hålla träffar med inköpare och träffa medias representanter. Mässan besöks av över 400 000 konsumenter och för att locka besökare till Finlands avdelning kommer det att planeras program som intresserar besökare.

Läs mer http://slc.fi/om-slc/projekt/grunewoche och boka din plats.

 

Äktasmak.fi nyhetsbrev

April 2018

www.facebook.com/aitojamakuja.fi
– Vinna biljett till Lähiruoka & Luomu -mässan i Mässcentrum Helsingfors.
– Vinnaren av Vuoden lähiruokateko-priset (Årets närmatsgärning) offentliggörs på Lähiruoka & Luomu-mässa torsdagen den 12.4. klockan 10.30. Livestream på Facebook.

Finländska Mästerskap i Mathantverk är avgjort
Medaljerna delades ut på fredagskvällen 23.3.2018 i Raseborg. Läs mer

Äkta smak-tidningen utkommer i fortsättningen som en nättidning
Äkta smak-informationstidningen informerar även år 2018 om lismedelsbranschens utvecklingsarbete. Läs mer

Närmatstävlingar stöder produktutveckling och ger synlighet
Genom att delta i en närmatstävling kan livsmedelsföretagaren få värdefull produktutvecklingshjälp och synlighet för sin produkt. Enligt Utredning gjord över närmatstävlingar lyfter tävlingarna fram berättelserna bakom närmaten och  gör det lättare för  produkterna att nå olika marknadskanaler. Läs mer

Kommande evenemang Aitojamakuja.fi tapahtumakalenteri

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller äktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

 

Matbranschens projektträffar 12.4 och 24.8.

Närmatskoordineringen kallar matbranschens projekt till projetkträffar.

Södra Finlands första projektträff  hålls 12.4.2018 kl 12-15 i Helsingfors i Mässcentrets Kokoustamo, seminarieutrymmet 205, Helsingfors. Tillställningen är avgiftsfri. Evenemanget arrangeras samtidigt med Närmat & Eko-mässan (https://kevatmessut.messukeskus.com/messuilla/luomulahiruoka/) och kl 10.30 offentliggörs också närmatsgärningen år 2018. Deltagarna i projektträffen har möjligheten av besöka även dessa evenemang.

Ingång: Södra, adr. Mässcentret, Messuaukio 1, 00520 Helsingfors. Observera ingångsadressen, eftersom Hotell Holiday Inn är stängd för renovering. Sammanträdesutrymmet finns på 2:dra våningen. Närmaste parkering inom Kokoustamos parkeringsområde, adress Ratamestarinkatu 13 eller Mässcentrets parkeringshus.

DAGENS  INNEHÅLL

Målet för dagen är att stöda utbredningen av utvecklingspraxis gällande närmat, aktörernas interaktion, utbyte av erfarenheter och uppkomsten av nya projektidéer genom att inrätta nätverk med andra utvecklare inom branschen.

FÖR VEM

Södra Finlands projektträff är främst riktad till projekt från Nyland, Egentliga-Finland, Tavastland, sydöstra Finland samt södra Savolax. Även övriga är välkomna.

ANMÄLAN

Anmäl dig till evenemanget http://ty.fi/hanketreffit1204

Programmet som pdf

Motsvarande västra Finlands projektträff  hålls i Vittis 24.8. Ytterligare information kommer bl.a. till aktasmak.fi sidans händelsekalender!

 

Äkta smak-tidningen utkommer i fortsättningen som en nättidning

Äkta smak-informationstidningen informerar även år 2018 om lismedelsbranschens utvecklingsarbete. Det nya är att tidningen utkommer som nättidning på adressen https://aitojamakujalehti.fi/ i stället för den tidigare tryckta tidningen. Tidningen tjänar livsmedelsbranschens aktörer och företag genom att berätta om närmatsbranschens aktuella ärenden och genom att presentera det arbete som görs i olika delar av Finland.

Tidningen kan fortsättningsvis läsas i pdf-format och också genom issuu.com. Tidningar som utkommit tidigare hittar du på adressen: http://www.aitojamakuja.fi/lehti.php

Vill du beställa nättidningen till din epost? Lämna dina kontaktuppgifter på blanketten.

Tidningen utkommer 16.3., 8.6., 7.9. och 30.11.

Närmatstävlingar stöder produktutveckling och ger synlighet

Genom att delta i en närmatstävling kan livsmedelsföretagaren få värdefull produktutvecklingshjälp och synlighet för sin produkt. Enligt Utredning gjord över närmatstävlingar lyfter tävlingarna fram berättelserna bakom närmaten och  gör det lättare för  produkterna att nå olika marknadskanaler. Deltagande i tävlingar sporrar ett småföretag till tillväxt och de kunniga inom branschen i sitt arbete.

Finansieringen och regelbundenheten av många närmatstävlingar är tyvärr kortsiktig, vilket gör utvecklandet av tävlingarna utmanande. I Finland har man dock redan skapat några återkommande  tävlingstraditioner till exempel genom att ordna Årets livsmedelstävling, branschspecifika tävlingar och FM-tävlingar i mathantverk. Nya tävlingar arrangeras i olika delar av Finland. Enligt utredningen skulle tävlingsverksamheten för närmat kunna dra nytta av att centraliseras.

Här under finns en lista på några närmats- och mattävlinar som hållits under de senaste åren. Vi kompletterar listan fortgående. Ta kontakt och tipsa om en tävling: paivi.toyli@utu.fi. Lycka till med tävlingarna!

Produkttävlingarna

Marknadsföringstävlingar

Produkt- och marknadsföringstävlingar

I Koordineringsprojektet  inom närmat vid Åbo universitets Brahea center verkställdes i september-oktober 2017 en utredning över närmatsbranschens tävlingsverksamhet. Målsättningen var att klargöra tävlingsverksamheten gällande  närmatsbranschens produkter samt kriterier och bedömningsgrunder som ansluter till dem samt hur man med hjälp av dem skulle kunna öka uppskattningen av mat.  Mera information om utredningen samt utvecklingsförslag för det kommande

 

 

Äktasmak.fi nyhetsbrev

December 2017

Bättre resultat genom samarbete – Livsmedelsbranschens årsseminarium i Helsingfors
Livsmedelsbranschens livskraft, internationalisering, cirkulär ekonomi  och upphandling står i centrum för årets Närmatsforum och Livsmedelsbranschens årsseminarium. Presentationer finns här. Läs mer

Ny statistik om Finlands livsmedelsföretag
Landsomfattande Koordineringsprojektet inom närmat sammanställde tillsammans med livsmedelsbranschens utvecklare i landskapen en Äkta Smak företagsstatistik  på landskapsnivå. Enligt den nya statistiken finns det i Finland ungefär 2860 förädlande livsmedelsföretag. Läs mer

Utredning över närmatsbranschens tävlingsverksamhet
Inom matbranschen ordnas varierande tävlingsverksamhet på såväl allmänt plan som lokal matproduktion och mer allmänt gällande närmat. Inom närmatsbranschen har det under senare år också uppkommit nya tävlingar. Läs mer

Närmatsmodellen foodhub som Nylands mat
På Nyland lanserades det på hösten 2017 ett konsument- och producentdrivet närmatsmodell foodhub under namnet Nylands mat. Syftet med närmatsmodellet är en långsiktigt partnerskap mellan producenter och konsumenter, huvudsakligen över en skördesäsong. Läs mer

Vardagens hjältar finns i yrkesköken
Gastronomins verkliga hjältar arbetar i skolköken och på andra storkök runt om i kommunerna anser Johan Andersson, projektledare för Offentlig Gastronomi i Jämtland. Läs mer

Kommande evenemang Aitojamakuja.fi tapahtumakalenteri

Följa andra landsomfattande koordineringsprojekt:

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller äktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

 

Utredning över närmatsbranschens tävlingsverksamhet

Inom matbranschen ordnas varierande tävlingsverksamhet på såväl allmänt plan som lokal matproduktion och mer allmänt gällande närmat. Inom närmatsbranschen har det under senare år också uppkommit nya tävlingar.

Koordineringsprojekt inom närmat vid Åbo Universitets Brahea Centrum genomförde inom närmat en utredning gällande tävlingsverksamhet inom närmatsbranschen. Utredningens syfte var att klargöra tävlingsverksamhet gällande närmatsbranschens produkter samt kriterier och bedömningsgrunder gällande dessa, samt hur man med hjälp av dem kunde öka uppskattningen av mat.

Utredningen koncentrerades på tävlingar som genomförs i Finland, men som stöd för analyseringen jämfördes även några utländska tävlingar inom branschen. Utredningen genomfördes av Invenire Market Intelligence Oy och marknadsundersökare Johanna Tanhuanpää presenterade utredningen och dess resultat under Närmatsforumet i Helsingfors 13.12.2017.

Närmatstävlingarna är ofta riktade antingen enligt produktgrupp eller distrikt. Också målen varierar från att vara produktutvecklings- och utbildningsmässiga till marknadsföringsmässiga eller en kombination av dessa. Genom tävlingar får närmatsbranschen synlighet, vilket också motiverar företagarna att delta. Förväntat marknadsföringstöd är ett välkommet tillägg samt å andra sidan får man genom tävlingarna neutral och allmänt erkänd bedömning om produktutvecklingen.

Tävlingarna ökar speciellt lokalmedias intresse för närmat och dess producenter. Till tävlingarna anknyts ofta sidoevenemang, som främjar tävlingens och deltagarnas synlighet. Enligt utredningen har deltagarens egen aktivitet stor betydelse för marknadsföringen.

– Många deltagare tänkte till exempel att segern automatisk garanterade synlighet och tänkte inte på sin egen roll som aktiv kommunikatör, konstaterade Johanna Tanhuanpää då hon berättade om resultaten.

Speciellt viktigt är företagarens målinriktade nyttjande av tävlingsdeltagande som en del av företagets och dess produkters marknadsföring. Målinriktad företagsverksamhet och lönande affärsverksamhet kräver fortsatt stimulering av åtgång. Tävlingsdeltagarnas huvudmålsättning är sällan seger men synlighet samt kunnande och framlyftande av branschen.

Enligt utredningen ansåg tävlingsdeltagarnarna också att det var en utmaning att tävlingen var så ny, liten eller att den var så dåligt känd. Nyttjandet av segern i en känd tävling skulle vara enklare och motiverande. Johanna Tanhuanpää frågar således: Finns det för många liknande små tävlingar? Framträder någon av dem tillräckligt?

Bekanta dig med utredninen (pdf, på finska)

 

Ny statistik om Finlands livsmedelsföretag

Landsomfattande Koordineringsprojektet inom närmat sammanställde tillsammans med livsmedelsbranschens utvecklare i landskapen en Äkta Smak företagsstatistik  på landskapsnivå. Enligt den nya statistiken finns det i Finland ungefär 2860 förädlande livsmedelsföretag.

Ur statistiken framgår, inom vilka branscher företagen verkar och hur många personer de sysselsätter. De livsmedelsföretag som noterats har en omsättning på minst 10 000 euro.

– Små livsmedelsföretag, som sysselsätter under 10 personer, har en viktig roll  inom livsmedelsbranschen. Till denna grupp hör cirka 2450 företag eller 85 % av alla företag. Då man jämför situationen på landskapsnivå med den landsomfattande situationen, är den proportionella andelen av dessa små företag i Egentliga och Päijänne-Tavastland, Mellersta Österbotten, Nyland och i Egentliga Finland mindre än på annat håll i Finland, berättar projektets ledare Päivi Töyli.

Enligt statistiken lokaliseras förädlande livsmedelsföretag klart i befolkningstäta orter, nämligen Birkaland, Norra-Österbotten, Satakunda, Nyland och Egentliga-Finland har över 200 företag var.

Förädlingsbranscherna varierar från landskap till landskap

Granskat enligt bransch verkar 29 % av företagen eller 835 företag inom bageribranschen. De därpå vanligaste branscherna är förädling av grönsaker samt bär och frukter (465), förädling av övriga livsmedel (442) samt slakt och köttförädling (435).

– I en del av landskapen tillhör över genomsnittet av företagen en speciell bransch, såsom slakt- och köttförädlingsföretagen i Lappland, bageribranschens företag i Norra-Karelen och förädlingsföretagen inom bär och frukter i Södra-Karelen. I flera landskap är förädlingsverksamheten mångsidig. De små företagens affärsverksamhet baserar sig ofta på  lokal efterfrågan.

Ytterligare information om landskapsvisa särdrag ger Äkta Smak -distriktsaktörerna, vars kontaktuppgifter finns på  adressen: www.aitojamakuja.fi/yhteystiedot_swe.php

Företagsstatistik som Koordineringsprojektet inom närmat sammanställt tillsammans med utvecklare inom livsmedelsbranschen i de olika landskapen finns på adressen: på finska http://www.aitojamakuja.fi/tilastot.php och på svenska http://www.aitojamakuja.fi/tilastot_swe.php