Ruokasektorin koordinaatiohanke

Ruokasektoriin liittyy laajoja ja moniulotteisia kokonaisuuksia, joilla alan elinkeinotoimintaa voidaan tukea ja vahvistaa. Alalla on paljon erilaista kehittämistoimintaa, mutta tieto sen tuloksellisuudesta ja toimien vaikuttavuudesta on vielä puutteellista ja hajanaista. Tehokas ja tuloksellinen ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tuottaa lisä- ja uutuusarvoa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

​Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on tehostaa ruokasektorin kehittäjien ja yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja aktiivisuutta kehittämistoiminnoissa. Hankkeessa panostetaan
a) yhteistyöhön ja yhteispeliin sekä yhteisten kokonaisuuksien rakentamiseen,
b) maaseudun kehittämisohjelman kohderyhmässä saavutettujen tulosten ja vaikutusten esiin nostamiseen yritys- ja hanketason lisäksi ohjelman vaikuttavuuden tasolla sekä
c) ruokasektorin toimijoiden yhteistyöllä lisäarvotuotteiden kehittämisen tukemiseen.

Toimenpiteet
Kolmessa toimenpidekokonaisuudessa eli yhdessä tekeminen, osaamisen kehittäminen sekä tiedonvaihto ja viestintä, edistetään yhteistyötä ja verkostoitumista järjestämällä esim. teemallisia ryhmätapaamisia ja ruoka- ja digitreffejä sekä tuottamalla yhteistä materiaalia. Viestintää toteutetaan monikanavaisesti.
Ruokasektorin koordinaatiohankkeen tuloksena ruokasektorin kehittäjien ja yrittäjien keskinäinen samaan hiileen puhaltaminen ja tiedonvaihto lisääntyvät, millä toimintaan saadaan lisää tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Kohderyhmät
Hankkeen kohderyhmiä ovat ruokasektoriin liittyvät hankkeet ja toimijat paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Verkostojen kautta hyödynsaajina ovat pk-yritykset sekä niiden kautta asiakkaat kuluttajista ammattilaisiin.

Toteuttajat
Valtakunnallista koordinaatiohanketta toteuttavat
Turun yliopiston Brahea-keskus, Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Juha Rutanen, juha.rutanen@helsinki.fi
Pro Luomu ry, Marja-Riitta Kottila, info@proluomu.fi

Aikataulu
Hanketta toteutetaan 1.9.2018 – 31.8.2021.

Rahoitus
Valtakunnallinen ruokasektorin koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa (2014-2020).
Ruokasektori


^
Tämä sivusto käyttää evästeitä sekä muita tekniikoita navigoinnin apuna sekä tilastointiin. Käyttämällä ja klikkaamalla OK hyväksyt tämän.
Voit tutustua tietosuojaselosteeseemme täällä.

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and to analyse your use of our services. By clicking OK you consent to this.