Marknadsföringshandbok för små matföretag

Landsomfattande koordineringsprojekt inom närmat har utgett en markandsföringshandbok för företagare. Syftet med handboken är att ge information och praktiska tips till små matföretag för marknadsföring.

– Utredningen som utfördes i samband med närmatstävligarna visade, att företagare skulle kunna få mer synlighet genom att delta mera aktiv i tävlingarna. Vi bestämde oss för att skapa denna handbok, eftersom det har varit många som har frågat efter tips för marknadsföring. Att sammanställa materialet för både företagare och andra aktörer hör till en av våra kärnuppgifter, konstaterar Heidi Valtari från Brahea Centrum vid Åbo universitet.

Praktiska tips med lite pengar

I små företag är det oftast företagaren själv som tar hand om marknadsföringen. Effektiv marknadsföring behöver inte alltid vara någonting dyrt och väldigt imponerande, utan man kan nå sina kundgrupper på olika sätt på nätet – även med lite pengar. Marknadsföringen grundar sig på växelverkan, som är ett tema, som tas upp i samband med innehålls- och eftermarknadsföringen. Handboken hjälper till att skriva pressmeddelande, företagets eller produktens berättelse och marknadsföringsplan. Genom att bekanta sig med handboken lär man sig om moderna marknadsföringsmetoder, men de traditionella metoderna har inte glömts heller.

Bilder spelar en stor roll

Marknadsföring är inte en fristående del av företagets verksamhet, utan en del av helheten. Hur man i företag klär sig och hur dokumenten ser ut – de är exempel på detaljer som skapar företagsbilden.

– Man kan säga, att företagets hela verksamhet är en del av marknadsföring, synlighet och säljfrämjande åtgärder. Det lönar sig att ta en stund och fundera på det hela. Företag kan få mer synlighet och nya kunder även med många små åtgärder. Vi hoppas, att våra tips hjälper företag vidare, säger projektledaren Päivi Töyli från Brahea Centrum.

Tips till ett litet matföretag för marknadsföring och större synlighet -handboken finns på Äkta smak -sidan ”Företagare > Tips och guider”

Tips till ett litet matföretag för marknadsföring och större synlighet

15.9. Köp av bonden! -dagen: öppna gårdar i hela landet

Den nationella Köp av bonden!-dagen som i september firas för tredje gången lyfter fram matens producenter. Dagen har skapats för att under en gemensam dag erbjuda möjlighet för gårdar och producenter i hela landet att hålla öppen gård, sälja produkter direkt från gården och erbjuda besökare på upplevelser. Du kan delta i temadagen med din gård även om du i allmänhet inte säljer produkter direkt från gården. Köp av bonden!-dagen är en ypperlig möjlighet för producenter att testa marknaderna och få direkt feedback från konsumenterna.

Producenten kan arrangera evenemanget på sin egen gård, men det går även bra att slå sig samman tillsammans med granngårdar kring ett gemensamt evenemang. Det kan även bra att ta hjälp av andra samarbetsparter, såsom producentavdelningen, 4H- eller marthaföreningar. För hobbyodlare är det även möjligt att delta genom att exempelvis sälja morötter eller äpplen från sin egen trädgård.

Gårdarna lockar besökare på många olika sätt. Förutom direktförsäljning erbjuder en del gårdar också turismtjänster och upplevelser eller möjlighet att delta i skördearbetet. På Köp av bonden!-dagen ordnas även Makumatka Maalle- temadagen, som inbjuder besökare att bekanta sig med landsbygdens turistföretag och vad de har att erbjuda.

Dagsevenemanget erbjuder också goda möjligheter för att skapa nytt samarbete. Då kunder får möjlighet att bekanta sig med bonden bakom maten och smaka på produkter ger det i många fall långvariga och trogna kundrelationer.

http://ostatilalta.fi/sv 

Arrangörer I arrangemangen av Köp av bonden!-dagen deltar Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och Landsbygdsnätverkstjänsterna, koordineringsprojektet för närmat vid Brahea-centret vid Åbo universitet, Äktasmak.fi, MTK, SLC, Maa- och kotitalousnaiset, Marttaliitto, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, Lomalaidun ry och Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry. 

Under projektträffen var nätverk och branding heta ämnen

Södra Finlands projektträff  hölls i Helsingfors i samband med Närmat & Eko-mässan. Temat för evenemanget var samarbete mellan restauranger och småföretag inom matbranschen. Öppningsanförandet hölls av äggrestaurang EGGs företagare Suvi Widgren. Widgren som svingat sig in i restaurangvärlden från att ha varit företagare inom konfektionsbranschen efterlyste nätverksbildning och branding även inom matbranschen. Inspirerade av öppningsanförandet grupperade man sig för brainstorming där man bl.a. diskuterade utvecklingsarbetet för småföretag inom matbranschen.

Till some med en berättelse

Närvaro i social media, branding och användningen av berättelser är nyttiga och ställvis bristande färdigheter. Vad hittar man om man i Googles sökruta skriver företagets namn? Första steget till branding är att öppna upp företagets berättelse. Berättelsens röda tråd upprepas i alla kanaler inom social media. Brandet skapas med hjälp av berättelser. Genom berättelser skapar man innehåll, mening och värdeorientering till kundupplevelsen. Även om produkten skulle gå åt utan konster, är extra kunskap om produkten ett mervärde för konsumenten. Speciellt året-runt-produkter behöver branding.

”Förpackningen är ett löfte som produkten löser in”

En viktig del av brandet är det visuella uttrycket, som syns speciellt i förpackningen. Formgivningen av förpackningen upplevs som dyr och besvärlig, men en fin förpackning säljer produkten. Enligt de projektansvariga betalar satsning på förpackningsplaneringen igen sig i försäljning. Idag är det också möjligt att beställa planering och utförande förmånligare från utlandet.

Sparring och rådgivning från en lucka

Marknadsföringsarbetet känns lättare när det styckas i mindre bitar. Under diskussionerna framgick det, att som stöd för företagens produktifiering skulle det behövas sparrare med vilka man kan bolla och utveckla nya idéer. Inom flera projekt skulle det finnas efterfrågan för sparringstjänster med låg tröskel. Att kopiera konceptet för Ruokalaakso-projektet, som startat i Norra-Savolax, väckte intresse. Ruokalaakso informerar företagare med en ”en luckas” princip. Bakom luckan finner man ett samarbetande servicenätverk.

Följande projektträff  Västra Finlands närmatsträff  i Huittinen/Hvittis  24.8.2018.

Säg det med en video!

I projektet Tiedolla ja osaamisella kasvuun/Tillväxt genom kunskap och kunnande har man testat videor som ambassadörer för kunskapsförmedling.

— Vi har fått positiv feedback. Det lär vara praktiskt, att man kan kontrollera fakta på nytt från en video, berättar projektchef Sanna Vähämiko från Åbo Universitets Brahea-center.

Projektets nyligen utgivna video ”Tarkastamatonta riistanlihaa markkinoille” / ”Icke-granskat viltkött till marknaden” har fått skapligt med visningar.
— Bästa feedbacken är naturligtvis mängden av visningar, säger hon.

Enligt Vähämiko efterlyser man i projektet hela tiden det bästa sättet att förmedla kunskap på. Med en video är det möjligt att klart, kortfattat och i lätt förmedlande form föra fram ett budskap. Tre minuters visning slukar inte en alltför stor bit av en jäktig dag.

— Vi ville erbjuda ett kort och simpelt bearbetat kunskapspaket, som är lättare att ta in, då man på samma gång både ser och hör, fortsätter hon.

Äktasmak.fi nyhetsbrev

Juni 2018

Matproducenter säljer produkter från gårdarna direkt till konsumenter på Köp av bonden!-dagen 15.9.2018
Köp av bonden!-dagen uppmuntrar matproducenter att hålla öppet hus vid sin gård eller trädgård. Avsikten är att nå ut till nya och etablerade kunder samt att marknadsföra gården och gårdens produkter. Evenemangsdagen ökar kännedomen av och uppskattningen för den lokala matproduktionen. Makumatka Maalle -temadagen som ordnas samtidigt, bjuder in besökare att bekanta sig med landsbygdens turistföretag och deras berättelser. Läs mer

Skördefesten och Mathantverksutbildningen lyfter Åland
Då landsbygdsutvecklaren på Åland, Lena Brenner lyfter fram två projekt med stor lokal betydelse är Skördefesten på Åland det självklara förstavalet. Festen som ordnas i september varje år är axeln som det åländska nätverket av producenter, förädlare, mathantverkare och konsumenter snurrar runt. Just nu pågår även en Mathantverksutbildning på Åland, som förstås ökar både utbud och kvalitet på Skördefesten. Läs mer

Finland är huvudsamarbetspart under Grüne Woche-matmässan 2019
Kom med för att sälja och marknadsföra finländsk mat, turism och träprodukter. Läs mer

Den nyaste Äkta smak -tidningen https://aitojamakujalehti.fi/

Kommande evenemang Aitojamakuja.fi tapahtumakalenteri: t. ex. Matbranschens projektträffar 24.8. i Huittinen

Beställ vårt nyhetsbrev

Ha en trevlig sommar!

Aitojamakuja.fi eller äktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

Äktasmak.fi dataskyddspolicy (på finska)

Lisätietoja:
Turun yliopiston Brahea-keskus
Päivi Töyli, projektipäällikkö, puh. 040 189 1929, paivi.toyli[a]utu.fi

Skördefesten och Mathantverksutbildningen lyfter Åland

Då landsbygdsutvecklaren på Åland, Lena Brenner lyfter fram två projekt med stor lokal betydelse är Skördefesten på Åland det självklara förstavalet. Festen som ordnas i september varje år är axeln som det åländska nätverket av producenter, förädlare, mathantverkare och konsumenter snurrar runt. Just nu pågår även en Mathantverksutbildning på Åland, som förstås ökar både utbud och kvalitet på Skördefesten.

Lena Brenner är inte bara landsbygdsutvecklare utan även godisförsäljare. Här hjälper hon till i dottern Ronjas försäljningstält ”Godistanten” på Skördefesten 2017.

– Skördefesten har på 20 år växt från 2000 till 15 000 besökare, från en liten marknad till Ålands största evenemang, säger Lena Brenner, landsbygdsutvecklare vid Ålands Landskapsregering sedan 22 år.

En analys från 2017 visar att de ekonomiska kringeffekterna av Skördefesthelgen är 1,2 miljoner euro. Det kan jämföras med att försäljarna under festen omsätter cirka 600 000 euro.

– Det är alltså andra aktörer som tjänar mest på Skördefesten idag. Men trots det så kan även våra småskaliga producenter göra upp emot en tredjedel av hela sin årsinkomst under evenemanget. Skördefesten har även skapat tydliga och lönsamma tvåvägssamarbeten mellan stora och små aktörer, förklarar Lena.

– Det finns två livsmedelssystem. Ett linjärt, från producent, till förädlare, till grossist, handel och slutligen konsument. Detta kallas det agro-industriella systemet. Den andra modellen kallas AFN, alternative food network. Här går flödet kors och tvärs, producenten kan även vara förädlare och sälja direkt till butik eller konsument, säger hon.

– Normalt skapas framgångsrika produkter i det agroindustriella systemet. Skördefesten däremot startades av de småskaliga som kom samman. De större förädlarna på Åland var först inte med, men i takt med att evenemanget har växt så har de insett att här finns något att hämta. Småskaliga producenter bygger relationer som spiller av sig på de stora. De stora har muskler som de småskaliga kan dra nytta av.

Långsiktighet är en viktig nyckel till Skördefestens framgångar.

–  De första 7-8 åren hände det inte mycket, men sen kom ketchupeffekten. Man kan inte bygga upp den här typen av evenemang som projekt på något år. Det måste finnas en uthållighet, och där spelar det stor roll att Åland har en anställd landsbygdsutvecklare.

Harriet Strandvik, projektledare för Mathantverksutbildningen på Åland.

Fyra hörnstenar

Ett yngre, pågående projekt på Åland är Mathantverksutbildningen Kustens Mat, ett samarbete med Åboland, Österbotten och Nyland.

Kursplanen bygger i grunden på mathantverksutbildningen hos Eldrimner, centrum för mathantverk i Sverige. Projektledare Harriet Strandvik förklarar utbildningens fyra hörnstenar:

– Vi ger deltagarna verktyg för att fungera som företagare. Den andra viktiga biten är kunskaper om livsmedelslagstiftning. Den tredje är en fördjupning där var och en har fått arbeta praktiskt tillsammans med en expert inom valt område under tio dagar. Och det fjärde, som deltagarna verkligen tar med sig efteråt, är nätverkandet. Att träffas, åka på studiebesök hos andra och lära av varandra.

Mathantverksutbildningens mest konkreta resultat syns förstås i de åländska butikshyllorna, men det har även startats en förening, Mathantverkare på Åland, med en undergrupp fokuserad på drycker. Många åländska produkter har deltagit och fått priser i FM i Mathantverk. Dessutom har projektet finansierat en mässmonter med tydlig och exklusiv identitet för mathantverket. Montern hade premiär på Åland i våras med nio företagare och efterfrågan är stor. Mathantverksutbildningen i sin nuvarande form avslutas i november 2018.

– Då har Åland fått totalt 25 nya mathantverkare med en stark yrkesidentitet, säger Harriet.

– Utbildningen ökar självkänslan, man vågar prova nya produkter och alltfler vågar delta i Skördefesten på olika sätt. Resultaten av den här utbildningen ser vi under många år framöver, säger Lena Brenner.

Föreningen Mathantverkare på Åland visar för första gången upp sin nya mässmonter på Ålandsmässan 2018.

 

Matproducenter säljer produkter från gårdarna direkt till konsumenter på Köp av bonden!-dagen 15.9.2018

Köp av bonden!-dagen uppmuntrar matproducenter att hålla öppet hus vid sin gård eller trädgård. Avsikten är att nå ut till nya och etablerade kunder samt att marknadsföra gården och gårdens produkter. Evenemangsdagen ökar kännedomen av och uppskattningen för den lokala matproduktionen. Makumatka Maalle -temadagen som ordnas samtidigt, bjuder in besökare att bekanta sig med landsbygdens turistföretag och deras berättelser.

Under dagen medverkar över 200 öppna gårdar, vilka besöks av över 1 000 närmatsvänner. Målsättningen är att så många landsbygdsföretag som möjligt öppnar upp sin gård under dagen. Besökarna vill stöda lokalt företagande och lära känna matens ursprung.

Hur kan jag anmäla mig gård?

Matproducenter och landsbygdsturismföretagare kan anmäla sig på evenemangets webbplats https://köpavbonden.fi. Anmälningstiden pågår som bäst fram till den 15 september. Ju tidigare man bestämmer sig för att delta, desto flitigare hinner man marknadsföra och förbereda sig för dagsevenemanget.  På sidan finns mångsidiga tips för hur man ordnar öppen gård och vad man behöver tänka på. I producenternas egen Facebook grupp Osta tilalta! -päivän tuottajat kan man utbyta idéer och erfarenheter med andra producenter. Via evenemangets webbplats hittar intresserade besökare även enkelt vilka gårdar som medverkar.

Alla matproducenter i Finland kan hålla ett Köp av bonden! -evenemang på sin gård, även fastän man inte i vanliga fall säljer direkt från gården. Populära besöksmål har även varit de gårdar som har samarbetat med granngården och tillsammans ordnat evenemanget och gjort gemensam marknadsföring. Även hemträdgårdar kan t.ex. sälja äpplen från den egna trädgården.

I arrangemangen av Köp av bonden!-dagen deltar Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och Landsbygdsnätverkstjänsterna, koordineringsprojektet för närmat vid Brahea-centret vid Åbo universitet, Äktasmak.fi, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, Maa- och kotitalousnaiset, Marttaliitto, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, Lomalaidun ry och Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.

Finland är huvudsamarbetspart under Grüne Woche-matmässan 2019

Kom med för att sälja och marknadsföra finländsk mat, turism och träprodukter.

Till den finländska mässavdelningen bjuder vi in intresserade livsmedelsföretag, aktörer inom turism och skogssektorns aktörer. På Finlands avdelning byggs upp en programscen, ett restaurangområde samt ett VIP-område, där det är möjligt att hålla träffar med inköpare och träffa medias representanter. Mässan besöks av över 400 000 konsumenter och för att locka besökare till Finlands avdelning kommer det att planeras program som intresserar besökare.

Läs mer http://slc.fi/om-slc/projekt/grunewoche och boka din plats.

 

Äktasmak.fi nyhetsbrev

April 2018

www.facebook.com/aitojamakuja.fi
– Vinna biljett till Lähiruoka & Luomu -mässan i Mässcentrum Helsingfors.
– Vinnaren av Vuoden lähiruokateko-priset (Årets närmatsgärning) offentliggörs på Lähiruoka & Luomu-mässa torsdagen den 12.4. klockan 10.30. Livestream på Facebook.

Finländska Mästerskap i Mathantverk är avgjort
Medaljerna delades ut på fredagskvällen 23.3.2018 i Raseborg. Läs mer

Äkta smak-tidningen utkommer i fortsättningen som en nättidning
Äkta smak-informationstidningen informerar även år 2018 om lismedelsbranschens utvecklingsarbete. Läs mer

Närmatstävlingar stöder produktutveckling och ger synlighet
Genom att delta i en närmatstävling kan livsmedelsföretagaren få värdefull produktutvecklingshjälp och synlighet för sin produkt. Enligt Utredning gjord över närmatstävlingar lyfter tävlingarna fram berättelserna bakom närmaten och  gör det lättare för  produkterna att nå olika marknadskanaler. Läs mer

Kommande evenemang Aitojamakuja.fi tapahtumakalenteri

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller äktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi