Spring can be seen at the fish counter

Right now, many Finnish fish are in season, and it is the time to take advantage of it and give them a try, either using traditional Finnish flavours and methods or cooking them in a brand new way.

Spring is the golden age of the fishing season. After the ice has melted away, free-flowing water entices the fish to actively swim about. From March to May, you should go for perch, pike-perch, ruffe, smelt and roach. Finnish fish is clean and nutrient-rich food which you should eat at least twice a week. You can find your favourite by trying out the different types and different ways to cook them.

Seasonal living is routine at Vihiluodon Kala, a fish business located on the outskirts of Oulu. The business’ restaurant offers daily catch from the local fishers. There is also Norwegian fish on offer, which, when smoked, is its biggest seller.

“We get our fish locally from the Bay of Bothnia and the lake Oulujärvi. Sure this is a challenging field where you have to rely on getting a catch. Because of this, our cooks have learned to plan our menus in the morning when we know what we can offer that day,” says Vihiluodon Kala CEO Seppo Helanen.

vihiluodon_kala2

Appreciation for wild fish on the rise

Vihiluodon Kala is a 25-year-old fish wholesaler and processing company which also opened up a restaurant three years ago along with its new production facilities. Over the years, Helanen has seen how there has been an increase in the appreciation for wild Finnish fish.

“People today are willing to pay for wild fish. However, the fishers unfortunately often feel like they’re backed into a corner because their catch has become smaller and the limits on fishing drive them to feel restricted.”

Helanen is continuously in touch with the fishers. They take their catch to him as soon as they bring the fish in from the sea. Finnish fish has gained the attention of consumers with, in addition to healthfulness, its ecological qualities. It is only a good 50 kilometres for the catch to get from the island and municipality of Hailuoto to Vihiluodon Kala. At the same time, consumers also get to try slightly more unfamiliar fish such as smelt.

“Our customers are brave enough to sample even stranger types, and those who have eaten fish all their lives, gladly welcome old, familiar alternatives. But it sure is a challenge to get people knowledgeable about different species.”

Health benefits of fish can’t be beat

Even though the appreciation for wild fish has been on the rise, great masses still follow prices. The benefits of Finnish fish, however, can’t be beat. In addition to the fact that fish is healthy and contains a great deal of good fats and vitamin D, favouring Finnish fish is also beneficial to local businesses through employment.

“This is local food because it’s a short trip for the fish from the sea to the consumer’s plate. You also know where it comes from and what it is. When you eat what’s in season, you also get variety, and you won’t get bored with the same old thing,” Helanen professes.

It is difficult for Helanen to choose his favourite, because he likes whitefish, pike, perch and pike-perch equally. The most important thing is that it is fresh and domestic. The company’s products also come from fresh fish, such as smoked whitefish and fried vendace. The home cook should try them, too, because the world is chock full of excellent fish recipes, and you won’t have far to go to get the ingredients.

Text and photos: Saara Kärki

vihiluodon_kala1

Kevät näkyy kalatiskillä

Useiden kotimaisten kalojen sesonkiaika on juuri nyt. Kannattaa ottaa tilanteesta kaikki hyöty irti ja kokeilla kotimaisia kaloja joko perinteisin tai tuorein ottein.

Kevät on kalasesongin kulta-aikaa. Jäiden lähdettyä vapaana vellova vesi houkuttelee kalat liikkeelle. Maaliskuusta toukokuulle kannattaa suosia ainakin ahventa, kiiskeä, kuhaa, kuoretta ja särkeä. Kotimainen kala on puhdasta ja ravintorikasta ruokaa, jota tulisi syödä ainakin kahdesti viikossa. Varsinkin eri kalalajeja ja valmistustapoja kokeilemalla löytää omat suosikkinsa.

Oulun kupeessa sijaitsevassa Vihiluodon kalassa sesonkien mukaan eläminen on arkipäivää. Yrityksen ravintolassa tarjotaan päivittäin niitä kaloja, joita lähialueen kalastajat saavat. Toki tarjolla on myös norjalaista kalaa, joka varsinkin savustettuna on paikan ehdoton hittituote.

– Kalat tulevat meille lähialueelta eli Perämerestä ja Oulujärvestä. Onhan tämä haastava ala, jossa pitää vain luottaa siihen, että saalista tulee. Sen vuoksi kokkimme ovat oppineet tekemään ruokalistat aamuisin, jolloin tiedämme mitä on sinä päivänä tarjolla, kertoo Vihiluodon kalan toimitusjohtaja Seppo Helanen.

Luonnonkalan arvostus  nousussavihiluodon_kala2

Helasella johtama Vihiluodon kala on 25-vuotias kalan tukku- ja jalostusyritys, joka kolme vuotta sitten avasi myös ravintolan uusien toimitilojen yhteyteen. Helanen on vuosien aikana nähnyt miten kotimaisen luonnonkalan arvostus on noussut.

– Nykyään ollaan valmiita maksamaan villistä kalasta. Silti valitettavasti kalastajat ovat usein tosi tiukilla, sillä saaliit ovat pienenneet ja kalastuksen rajoitukset ajavat heidät tiukoille.

Helanen on jatkuvasti yhteydessä kalastajiin, jotka toimittavat hänelle saalista sitä mukaan kun sitä merestä nostavat. Kotimainen kala on herättänyt kuluttajien huomion terveellisyytensä lisäksi ekologisuudellaan. Vihiluodon kalaankin saaliin matka on Hailuodosta reilu viisikymmentä kilometriä. Samalla kuluttajat pääsevät kokeilemaan myös vähän tuntemattomampia kaloja kuten norssia eli kuoretta.

– Asiakkaat uskaltavat maistaa oudompiakin kaloja ja ne jotka ovat ikänsä kalaa syöneet, ottavat vanhat tutut mielihyvin vastaan. Mutta kyllä siinä on oma haasteensa tehdä kalalajit tunnetuksi.

Kalan terveyshyödyt ovat lyömättömät

Vaikka luonnonkalan arvostus on noussut, suuret massat kulkevat edelleen hinnan perässä. Kotimaisen kalan edut ovat kuitenkin lyömättömät. Sen lisäksi, että kala on terveellistä ja sisältää paljon hyviä rasvoja sekä D-vitamiinia, tuo kotimaisen kalan suosiminen hyötyä myös paikallisille toimijoille työllistymisen kautta.

– Tämä on sitä lähiruokaa, sillä näillä kaloilla on lyhyt matka merestä kuluttajan lautaselle. Siitä myös tietää mistä se on tullut ja mitä se on. Kun syö sesongin mukaan, saa myös vaihtelua, eikä tarvitse kyllästyä yksipuolisuuteen, Helanen toteaa.

Helasen on vaikea valita omaa suosikkikalaansa ja hänelle maistuu niin kuha, siika, ahven kuin hauki. Tärkeintä on, että se on tuoretta ja kotimaista. Tuoreesta kalasta syntyvät myös yrityksen tuotteet, kuten savustettu siika ja paistetut muikut. Niitä kannattaa myös kotikokin kokeilla, sillä maailma on pullollaan hyviä kalareseptejä, eikä raaka-aineita tarvitse kaukaa hakea.

Teksti ja kuvat: Saara Kärki

vihiluodon_kala1

Ammattitapahtumassa kohtasi yritys ja ostaja

Paikallista ruokaa! -lähiruokatreffeillä verkostoiduttiin ja maisteltiin tuotteita sekä tutustuttiin yritysten toimintaan.

Helsingin Messukeskuksen Talvipuutarhassa järjestettiin Gastron yhteydessä oma ammattilaistapahtuma 21.3.2014. Sisäänostajilla oli mahdollisuus tutustua ja maistella paikallisten yritysten tuotteita eri puolilta Suomea. Tapahtumaan osallistui 21 yritystä ja vajaat sata sisäänostajaa. Ammattitapahtuma järjestettiin erillisenä Gastrosta, koska se oli vain lyhyen aikaa, mutta ajankohta Gastron aikaan taas mahdollisti sen, että kävijät voivat yhdistää sekä käynnin tässä tilaisuudessa että vierailla Gastrossa. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Aitoja makuja II-hanke, Lähiruokaohjelma ja Ruoka-Suomi -verkosto.

Sisäänostajia olisi voinut tapahtumassa vierailla enemmänkin. Yritykset olivat panostaneet omiin esittelypöytiinsä ja tuoneet tuotteita maistateltavaksi. Yrittäjät kiittelivät, että tilaisuuteen oli helppo tulla, kun perusrakenteet olivat valmiina ja sai vain tuoda paikalle itsensä ja tuotteensa. Lisäksi se, että tapahtuma kesti rajallisen ajan ja oli siten tiivis, sai kiitosta. Kokonaisuudessaan yrittäjiltä saatu palaute oli varsin positiivista ja useampi totesi, että voisi tulla vastaavanlaiseen tapahtumaan uudestaankin ja on hyvä, että tällaisia järjestetään. Yrittäjät näkivät hyväksi myös sen, että oli mahdollisuus tutustua toisten yritysten tuotteisiin ja samalla verkostoitua.

Mikään asia ei ole kerralla valmis ja kehitettävää on myös tilaisuuden järjestämisessä. Muutamat tuotteet olisivat vaatineet lämmittämistä, että tuotteen käyttötarkoitus ja maku olisivat päässeet oikeuksiinsa. Tähän ei ollut mahdollisuutta Talvipuutarhassa. Se, että tapahtuma ei ollut Gastron sisällä, verotti kävijöiden määrää, kun tilaisuuteen piti tulla ihan erikseen ja sinne oli myös vähän haastavaa löytää. Jatkossa vastaavan tilaisuuden kohdalla olisikin tärkeää, että se olisi jonkin tapahtuman sisällä, vaikka olisikin jotenkin erillisesti huomioitu ja rajattu. Lisäksi täytyisi panostaa siihen, että paikalle saataisiin juuri oikeaa kohderyhmää.

Mukana olivat seuraavat yritykset
Hauhalan Hanhifarmi, Ollinmäen Viinitila, Tmi Juvan Hapankaali, Saariston Marjamaa Oy, Kyröntarhat Oy, He-Vi Hasila, Roberts Oy, Kainuun Country Food Oy, Vuokatin Viini Oy, Veraisen Leipomo Oy, Kotilan tila, LAromit Oy, Ritvan herkku, Viskaalin tila ja teurastamo, Pohjolan Peruna Oy, Herkkujuustola Oy, Penttilän tila, Rönnvikin Viinitila, Lapin Maria Oy, Vuonoksen Jäätelö ja Svarfvars – Hyvän Elämän Ruokakauppa Oy.

Lisää tunnelmia ja kuvia Lähiruokaohjelman blogista

paikallista_ruokaa

På yrkesevenemanget möttes företag och inköpare

På Paikallista ruokaa! (Lokal mat!)-närmatsträffen nätverkade man och smakade på produkter, samt stiftade bekantskap med företagens verksamhet.

I Helsingfors Mässcentrums Vinterträdgård arrangerades ett yrkesevenemang i samband med Gastro 21.3.2014. Inköparna hade möjlighet att bekanta sig med och smaka på produkter från lokala företag runt om i Finland. 21 företag och knappt hundra inköpare deltog i evenemanget. Yrkesevenemanget arrangerades fristående från Gastro eftersom det bara pågick en kort tid, men det faktum att det ägde rum samtidigt som Gastro gjorde det möjligt för besökarna att kombinera besöket på denna tillställning med ett besök på Gastro. Evenemanget arrangerades i samarbete med Äkta smaker II-projektet, Närmatsprogrammet och Mat-Finland-nätverket.

Det skulle ha kunnat komma fler inköpare på evenemanget. Företagen hade satsat på sina demonstrationsbord och tagit med sig produkter för provsmakning. Företagarna var tacksamma över att det var enkelt att komma till evenemanget då grundstrukturen var klar och man bara behövde ta dit sig själv och sina produkter. Man berömde även det att evenemanget var tidsbegränsat och därför också koncentrerat. I sin helhet var feedbacken från företagarna positiv och flera konstaterade att de skulle kunna komma till ett motsvarande evenemang igen samt att det är bra att sådana ordnas. Företagarna ansåg det också vara bra att man hade möjlighet att ta del av andra företags produkter och att man samtidigt kunde nätverka.

Inget blir färdigt på en gång och det finns även saker att utveckla i arrangemanget av evenemanget. Några produkter skulle ha krävt uppvärmning så att produktens användningssyfte och smak hade kommit till sin rätt. Det här hade man inte möjlighet till i Vinterträdgården. Det faktum att evenemanget inte var inne på Gastro drog ner på antalet besökare, eftersom det var en separat tillställning att ta sig till och det var även lite svårt att hitta dit. I fortsättningen skulle det alltså vara viktigt att tillställningen vore inne på ett evenemang, även om den på något sätt vore särskilt markerad och begränsad. Därutöver borde man satsa på att få precis rätt målgrupp på plats.

Följande företag medverkade
Hauhalan Hanhifarmi, Ollinmäen Viinitila, Tmi Juvan Hapankaali, Saariston Marjamaa Oy, Kyröntarhat Oy, He-Vi Hasila, Roberts Oy, Kainuun Country Food Oy, Vuokatin Viini Oy, Veraisen Leipomo Oy, Kotilan tila, LAromit Oy, Ritvan herkku, Viskaalin tila ja teurastamo, Pohjolan Peruna Oy, Herkkujuustola Oy, Penttilän tila, Rönnvikin Viinitila, Lapin Maria Oy, Vuonoksen Jäätelö ja Svarfvars – Hyvän Elämän Ruokakauppa Oy.

Mer av stämningen och flera bilder på Närmatsprogrammets blogg (på finska)

paikallista_ruokaa