På Vesankas daghem-skola äter man lokal fisk och morot

Under sommaren 2014 startades i Jyväskylä projektet Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisiin keittiöihin (Närmat resursklokt till offentliga kök) som strävar till att underlätta användningen av närmat i professionella kök.

Man strävar mot målen genom att utreda hinder för anskaffning rörande tillgång, anskaffningspris och logistik, samt genom att sträva till att ta bort dem i samarbete med upphandlingscentralen, nätpartihandelsaktören och producenterna. Recepten och produktutveckling som bygger på närråvaror utförs i samarbete med producenterna, professionella kök och slutanvändarna. Dessutom är målet att göra närmatens regionalekonomiska effekter synliga för beslutsfattarna.

Inköp av små mängder utspridda runt om i landskapet ställer stora utmaningar på konkurrensutsättning, upphandling och leveranser. Professionella kök har inte resurser att leta fram och beställa produkter separat från flera leverantörer, likaså bör mottagandet av produkter ske effektivt i så få leveranser som möjligt. Även förädlingsgraden bör höjas. I projektet nyttjar man en nätverksbaserad verksamhetsprincip och webbutikssystem, samt skapar logistiska lösningar för att få lokalproducerade råvaror tillräckligt kostnads- och arbetstidseffektivt även till offentliga köken. I det startade projektet skapar man en kopierbar verksamhetsmodell från produktionskedjan för förädlade mörtprodukter och morötter. Samtidigt granskar man förädlade mörtprodukternas miljöpåverkan med hjälp av livscykelberäkningar. Resultaten publiceras vid avslutningen 18.11.

Projektet är en del av Sitras och Jyväskylä stads gemensamma projekthelhet Kohti resurssiviisautta (Mot resursklokhet). Läs närmare i projektmeddelandet (på finska) Lähiruokaa_resurssiviisaasti.