Det finns möjligheter i direktförsäljning – äkta smak guide för direktförsäljningen blir färdig

Äkta smak har gjort en guide för småskalig livsmedelsförädling och direktförsäljning tillsammas med SLC och MTK www.aktasmak.fi/direktforsaljning.

Konsumenterna vill kunna spåra maten de köper och äter och direktförsäljningen gör det möjligt. Varannan konsument har köpt livsmedel via direktförsäljningen i fjol (52 %) och över 80 % av dem ska göra det samma i året 2014, enligt den gallup som Suomen Elintarviketieto låtit göra. (TNS Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2013).

Direktförsäljningen svarar på konsumenternas efterfrågan tillika som den gynnar företagarna som får större självständighet och ett bättre producentpris för produkterna. Marknadsföringen blir också den mer ändamålsenlig. Hittills har den största stötestenen för främjandet av direktförsäljning av livsmedel varit tolkningar av de lagar som reglerar småskalig livsmedelsverksamhet, uppger företagarna som deltagit i gallupen.

Företagare som planerar att starta tillverkning av livsmedel och/eller gårdsförsäljning kommer att ha nytta av den nya guiden. I guiden besvaras konkreta frågor om hur man kommer igång med verksamheten och vilka tillstånd man behöver för den. Målsättningen är att underlätta påbörjandet av småskalig livsmedelstillverkning och direktförsäljning samt att därigenom svara på konsumenternas efterfrågan.

Informationen om guiden sprids efter tillfället ut till regionerna och till företagen. Kommande evenemang

KoneAgria (Pihvikarjaliiton järjestämä seminaari), Jyväskylä 8.10.
Norra Savolax 8.10.
Lähiruoka on bisnes! -seminariet, Tampere 9.10.
Liminka 15.10.
Rovaniemi 22.10. klockan 12-15
Hollola 29.10.
Åbo 11.11.
Luumäki 12.11. klockan 12
Mikkeli & Pieksämäki 13.11.
Iisalmi 13.11. klo 10-14 Olvi-halli
Savonlinna & Juva 14.11.
Kuopio 24.11. klo 10-14 Maaseutuhotelli Eevantalo
Tammerfors, Ahlman 27.11.
Hyvinge, Knehtilän tila 3.12. Hyvinge0312
Lojo, Koivulan kartano 4.12. Lojo0412
Juuka 8.12. Suoramyyntiohjeistuksen_info_8 12 2014_Juuka
Kitee 9.12. Suoramyyntiohjeistuksen_info_9 12 2014_Kitee
Kajana 10.12.

Man ska komplettera information och evenemangplatser senare. Följ annonser i www.äktasmak.fi och www.facebook.com/aitojamakuja.fi

För mera information:
Äkta Smak II: Johanna Mattila, 040 565 8121, johanna.mattila@utu.fi Åbo universitets Brahea-central
SLC r.f.: Johan Åberg, 040 523 3864, johan.aberg@slc.fi
MTK ry.: Anni-Mari Syväniemi, 050 511 8909, anni-mari.syvaniemi@mtk.fi , MTK ry

Äktasmak.fi nyhetsbrev

Oktober 2014

Det finns möjligheter i direktförsäljning – äkta smak guide för direktförsäljningen blir färdig
Äkta smak har gjort en guide för småskalig livsmedelsförädling och direktförsäljning tillsammas med SLC och MTK www.aktasmak.fi/direktforsaljning. Informationen om guiden sprids efter tillfället ut till regionerna och till företagen. Läs mer

Broilerfilé vinner över köttbullar i klimattävlingen
Lunchalternativen är broilerfilé, köttbullar, laxsås och batatsoppa idag. Vilken skulle du välja? Vad skulle du helst vilja ha? Vilken har det minsta klimatavtrycket? Läs mer

På Vesankas daghem-skola äter man lokal fisk och morot
Under sommaren 2014 startades i Jyväskylä projektet Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisiin keittiöihin (Närmat resursklokt till offentliga kök) som strävar till att underlätta användningen av närmat i professionella kök. Läs mer

Lähiruoka on bisnes! (Närmat är en business!)-seminariets presentationer på www.aitojamakuja.fi/blogi/?p=232 (på finska)

Kommande evenemang

Projektträffar för mat och turism
I november ordnas två mat- och turism-projektträffar, i Tavastehus 4.11 och i Uleåborg 6.11. Läs mer

Pienmeijeripäivä i Tavastehus 14.11 Läs mer på finska

Valtakunnalliset Luomupäivät i Seinäjoki 25.-26.11.
Läs mer på finska

Nyheter från andra håll


Aitojamakuja.fi eller aktasmak.fi-webbplatsen drivs av det riksomfattande Äkta smaker II-projektet (2012-2014), som främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel. Projektet genomförs inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det finansieras av Tavastlands ELY-central som ett riksomfattande projekt.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi
Johanna Mattila, koordinator, tfn. 040 565 8121, johanna.mattila[at]utu.fi

Broilerfilé vinner över köttbullar i klimattävlingen

Lunchalternativen är broilerfilé, köttbullar, laxsås och batatsoppa idag. Vilken skulle du välja? Vad skulle du helst vilja ha? Vilken har det minsta klimatavtrycket?

Även när man utreder en vanlig maträtts klimatpåverkan måste man hitta svar till många frågor. Vilka slags råvaror har använts? Hur mycket klimatutsläpp orsakar primärproduktionen? Hur mycket energi har det förbrukats i kedjans olika skeden och hur har energin producerats? Är maten djupfryst? Hur är maten tillredd och hur mycket energi gick det åt?

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi gjorde ett stort jobb när den beräknade klimatpåverkan för över hundra maträtter inom Klimatlunch-projektet. Skillnaden mellan maträtterna var som mest nästan femfaldig. De vegetariska rätterna var ofta de med minst utsläpp, likaså fiskrätterna med undantag av lax. Mat som innehåller nötkött belastade i sin tur klimatet särskilt mycket. Under medelvärdet hamnade bl.a. batatsoppa, sej, grönsakspasta och köttgryta på fläskkött.

foodweb
Med hjälp av Foodweb-räknaren kan man bekanta sig med måltiders och födoämnens klimatavtryck

Inom det internationella Foodweb-projektet gjorde man ett webbprogram, som man kan använda för att räkna ut klimatpåverkan för olika måltider. Med hjälp av musen kan man dra olika födoämnen till tallriken och observera bl.a. växthusgasutsläpp samt energi- och näringsinnehåll för dessa. I räknefunktionen finns även färdiga maträtter. Till exempel genererar en portion köttbullar med potatismos 1,72 kg CO2e-utsläpp, broilerfilé med korngryn 1,04 kg och svamprisotto 0,8 kg.

Även med klimatdieträknaren som Finlands miljöcentral har utvecklat kan man ta reda på vilken klimatpåverkan ens matvanor har. Räknaren frågar hur mycket nötkött, fläsk, kyckling, fisk, ost, mjölkprodukter, ris, ägg eller vintersäsongens grönsaker man äter – mycket, normal mängd, lite eller inget alls? Enligt räknaren orsakar en vegans mat under ett år 655 kg CO2e-utsläpp, medan utsläppet hos en vanlig blandätare är 1 643 kg CO2e.

Dessa uppgifter ger en något att bita i under en stund.

Text:
Kaarina Toivonen
Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju -hanke (KESTI)
Suomen ympäristökeskus

Projektträffar för mat och turism

I november ordnas två mat- och turism-projektträffar, i Tavastehus 4.11 och i Uleåborg 6.11.

Vad kan landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland ge för färdkost för en vidareutveckling av turism och mat i den nya programperioden? Hur kan vi dra nytta av det som gjorts tidigare i utvecklingen av mat- och turismbranschen? Hurdana strategier och riksomfattande linjedragningar har gjorts och görs för turismens eller matens del? Hur syns programmen, strategierna och linjedragningarna inom verksamhetsområdenas vardag?

I november ordnas två mat- och turism-projektträffar, i Tavastehus 4.11 och i Uleåborg 6.11. Som arrangörer fungerar landsbygdsnätverksenheten, Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, samt jord- och skogsbruksministeriet.

Målgrupperna är mat- och turismföretagare, utvecklare inom branscherna, ELY-centralerna, representanter för landskapsförbunden och Leader-grupperna, samt andra intresserade.

Mer info, program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 27.10) finns som länk på webbplatsen maaseutu.fi.