Äktasmak.fi nyhetsbrev

December 2014

Närmatsbutiken uppkom i jultorgets fotspår
Till de lokala producenternas glädje rullar Iitan lähipuoti-närbutik i Saarijärvi med företagarduons krafter. Kunderna uppskattar det som producerats lokalt. Läs mer

Ekologisk mat utan mellanhänder
Via Turun yliopistos ekocirkel hittar de lokala producenternas mat vägen direkt till cirkelns medlemmars tallrikar. En viktig sak att vara med är för många produkternas billigare pris. Läs mer

Lamm direkt från betesmarken till bordet
Gårdens liv och nyhetsinfo om fårens tillvaro vill man bringa så nära kunderna som möjligt, så en egen webbplats spelar en viktig roll inom direktförsäljning. Läs mer

Infotillfällena angående direktförsäljning intresserar, kom med!
Direktförsäljningsanvisningarna har väckt intresse i olika delar av Finland. Livliga diskusssioner har ägt rum under sammankomsterna och tillsammans har man sökt lösningar till uppkomna problem. Läs mer

Skörd av enkät om närmat
Under år 2014 förverkligade Närmatprogrammet och aktasmak.fi-platsen en gemensam enkät om närmat runt om i Finland. I frågorna fäste man uppmärksamhet bl.a. vid vad närmat är och var man önskar köpa den. Läs mer

Nyheter från andra håll

EkoCentrias publikationer:

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

aktasmakfi_jul_2014


Aitojamakuja.fi eller aktasmak.fi-webbplatsen drivs av det riksomfattande Äkta smaker II-projektet (2012-2014), som främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel. Projektet genomförs inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det finansieras av Tavastlands ELY-central som ett riksomfattande projekt.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi
Johanna Mattila, koordinator, tfn. 040 565 8121, johanna.mattila[at]utu.fi

Aitojamakuja.fi uutiskirje

Joulukuu 2014

Lähiruokakauppa syntyi joulutorin jalanjäljissä
Paikallisten tuottajien iloksi Iitan lähipuoti pyörii Saarijärvellä yrittäjäkaksikon voimin. Asiakkaat arvostavat lähellä tuotettua. Lue lisää

Luomua ilman välikäsiä
Turun yliopiston luomupiirin kautta paikallisten tuottajien ruoka löytää tiensä suoraan piiriläisten lautasille. Monelle yksi tärkeä syy olla mukana on tuotteiden halvempi hinta. Lue lisää

Lammasta suoraan laitumelta pöytään
Tilan elämä ja lampaiden kuulumiset halutaan tuoda mahdollisimman lähelle asiakkaita, joten omat verkkosivut ovat tärkeässä roolissa suoramyynnissä. Lue lisää

Infotilaisuudet suoramyyntiohjeistuksesta kiinnostavat, tule mukaan!
Suoramyynnin ohjeistus on kiinnostanut eri puolilla Suomea. Tilaisuuksissa on käyty vilkasta keskustelua ja etsitty yhdessä ratkaisuja esiin nousseisiin ongelmiin. Lue lisää

Elintarvikejalostajan luomuaskeleet -opas on ilmestynyt
Kiinnostaako lähialueen luomuraaka-aineiden jalostaminen, mutta et tiedä, miten lähteä liikkeelle? Uusi elintarvikejalostajan luomuaskeleet -opas auttaa. Lue lisää

Lähi- ja luomuruoan saavutettavuus Pohjois-Pohjanmaalla: verkostot ja logistiset solmukohdat apuna
Miten tarjonta ja kysyntä kohtaavat? Missä kannattaisi olla logistisia solmukohtia? Lue lisää

Lähiruokakyselyn satoa
Vuoden 2014 aikana Lähiruokaohjelma ja aitojamakuja.fi -sivusto toteuttivat yhteistä lähiruoka-aiheista kyselyä eri puolilla Suomea. Kysymyksissä pureuduttiin mm. siihen, mitä lähiruoka on ja mistä sitä halutaan ostaa. Lue lisää

Luomuasioiden ajankohtaisin tieto löytyy luomu.fi-sivustolta

aitojamakuja_joulukortti2014


Aitojamakuja.fi on valtakunnallinen elintarvikeyritysten hakupalvelu ja monipuolinen elintarvikeyrittäjyyden tietolähde, jota ylläpitää Aitoja makuja II -hanke. Sivusto lisää elintarvikealan pienyrittäjyyden näkyvyyttä ja löydettävyyttä sekä tietoisuutta alan pientuotannosta.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Lisätietoja:   Turun yliopiston Brahea-keskus
Päivi Töyli, projektipäällikkö, puh. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi
Johanna Mattila, koordinaattori, puh. 040 565 8121, johanna.mattila[at]utu.fi

Elintarvikejalostajan luomuaskeleet -opas on ilmestynyt

Kiinnostaako lähialueen luomuraaka-aineiden jalostaminen, mutta et tiedä, miten lähteä liikkeelle? Uusi elintarvikejalostajan luomuaskeleet -opas auttaa.

Elintarvikejalostajan luomuaskeleet -opas on laadittu yrittäjille luomutoiminnan aloittamisen sekä luomutuotekehityksen tueksi lähialueen luomuraaka-aineita hyödyntäen. Oppaan ideoista hyötyvät myös neuvojat ja kehittäjät. Siinä on selkeitä esimerkkejä eriasteisesta luomutuotteiden valmistamisesta sekä luomuraaka-aineiden käyttämisestä. Elintarvikejalostajia kannustetaan ottamaan luomuaskelia ja varmistamaan mukanaolonsa kasvavilla luomumarkkinoilla. Vaikka pääpaino on ollut Pohjois-Karjalan alueen yritysten luomutoiminnan vahvistaminen, niin oppaan pakolliset, sujuvat ja joustavat askelkuviot soveltuvat käytettäväksi valtakunnallisesti.

Luomulla markkinapotentiaalia

Luomu ja luomutuotteet ovat vahvasti kasvava markkina Suomessa sekä maailmalla. Tällä hetkellä Suomessa luomua käyttää päivittäin pelkästään n. 6 000 ammattikeittiötä, jotka kaipaavat markkinoille uusia lähiluomutuotteita. Myös kuluttajat odottavat tuotteilta luonnollisia makuja ja ominaisuuksia, mitä luomutuotanto ja -jalostus pystyvät tarjoamaan. Suomessa luomutuotemarkkinoilla on vielä vähän kilpailua, joten nyt on oikea aika tuotekehitykselle.

Pohjois-Karjalassa lähiruoka on parhaimmillaan lähiluomua!

Useat elintarvikejalostajat kokevat luomutuotteiden valmistamisen hankalaksi erityisesti luomuun kohdistuvan lainsäädännön ja luomujalostuksessa vaikeaksi koetun lupakäytännön ja maksullisuuden vuoksi. Näistä syistä johtuen Pohjois-Karjalassa, kuten myös muualla Suomessa valmistetaan paljon ”piiloluomua”, jolloin luomun lisäarvo jää hyödyntämättä. ”Piiloluomu” on sitä, kun luomuraaka-aineet päätyvät tavanomaisten raaka-aineiden joukkoon. Oppaan tavoitteena onkin auttaa korjaamaan luomutuotteiden valmistamisen hankaluuteen liittyviä mielikuvia.

Luonnonantimista luomua

Lapin metsäalasta 99 % on luomusertifioitua. Samaan voisi pyrkiä myös esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, jossa metsät pursuavat metsämarjoja, sieniä ja villiyrttejä ilman luomuhyväksyntää. Alueen maanomistajien olisi mahdollista hakea luomuhyväksyntää metsilleen ja saada siten lisäarvoa sekä kenties kansainvälisiä markkinoita tuotteilleen.

”Melkein luomu”

Suomalainen ruoka on puhdasta ja turvallista, jonka usein sanotaan olevan ”melkein luomua”. Luomutuotanto on kuitenkin tarkkaan säädetty ja valvottu tuotantotapa, joka vaatii erityisammattitaitoa. Luomumarkkinoiden vauhdikkaan kehittymisen myötä myös elintarvikejalostajien on tunnettava luomuun liittyvä lainsäädäntö. Elintarvikejalostajan luomuaskeleet -opas avaa mahdollisuudet yritysten luomutoiminnan kehittämiselle.

Opas on ladattavissa www.ekocentria.fi > aineistot > oppaat tai suoraan linkistä: http://ekocentria.fi/resources/public//Aineistot/Ekocentria_elintarvikejalostajan_luomuaskeleet_web.pdf

Elintarvikejalostajan luomuaskeleet -opas on tehty EkoCentrian asiantuntijatyönä Pohjois-Karjalan ProAgrian hallinnoimassa Ekotassu -kehittämishankkeessa (2012–2014). Oppaan työstämiseen osallistui EkoCentrian asiantuntijoiden lisäksi myös luomuasiantuntija Jaana Elo, Koko Palvelut ja Pirjo Korjonen, Piken Paletti. Luomutuotteiden ja -valvonnan asiantuntemusta tarjoaa Jaana Elo, KoKo Palvelut, 044 2220879, kokopalvelu@gmail.com.

Lisätietoja:
Sari Väänänen, EkoCentria, 044 785 4025, sari.vaananen(at)sakky.fi

 

Närmatbutiken uppkom i jultorgets fotspår

Till de lokala producenternas glädje rullar Iitan lähipuoti-närbutik i Saarijärvi med företagarduons krafter. Kunderna uppskattar det som producerats lokalt.

Mira Koivunen och Miila Sopanen driver närmatbutiken Iitan lähipuoti i Saarijärvi. Lähipuoti öppnade sina dörrar under påsken år 2013. Under de gångna aderton månaderna har såväl handeln som därtill hörande byråkratin blivit bekanta för dem. Trots det har de inte ångrat beslutet att bli företagare. Allt fick sin början med jultorget, som hölls i Saarijärvi år 2012.

– Där fanns lokala producenters produkter till salu. På den tiden låg huvudvikten på handarbeten och livsmedel fanns det bara lite av. Den stora frågan då var, varifrån får man det här i fortsättningen. Vi nappade idén därifrån och gick för att planera, berättar Koivunen.

De färska företagarna beslöt naturligtvis att sälja handarbeten, men båda var ivriga att utvidga livsmedelssidan. Sista niten i företagets tillblivelse kom just från tillväxten av denna efterfrågan av närmat. Duon hade redan tidigare funderat på att grunda företaget, men på närtorget fann det sin slutgiltiga form.

iitan_lahipuoti

Den lokala produkten uppskattas

Produkterna som var till salu i Iitan lähipuoti inklusive produkternas producenter hade blivit bekanta för Koivunen och Sopanen redan på jultorget. Dessutom kände de från tidigare till olika håll, som de bad att komma med.

– När budet under våren gick vidare, kom många producenter själva för att erbjuda sina produkter. Idag söker vi delvis själv nyhetsprodukter, men i huvudsak är det producenterna som erbjuder sina produkter till försäljning, säger Koivunen.

Företaget har funnit sin kundkrets, som uppskattar lokala produkter. Dessutom är tillverkarna tacksamma att det genom butiken uppstått en kanal för försäljning. Handgjorda, hållbara och kvalitativa produkter samlar uppskattning.

– Naturligtvis märks den aktuella ekonomiska situationen, men vi har tilltro till, att tiderna ändras. Saarijärvi är en liten ort, så ibland undrar man hur kundkretsen räcker till. Till all lycka är vi ett stugsamhälle, så man överlever de lugna tiderna med förtjänsten från sommaren och julen, berättar Koivunen.

Handel även elektroniskt

Genom att bedriva butiksverksamhet har även lagens snirklar blivit bekanta för företagarna. I synnerhet på livsmedelssidan är förordningarna hårda och noggranna. Inom den ramen är det inte möjligt att omedelbart bemöta kundernas alla önskemål.

– Vi har fått många önskemål om att sälja tankmjölk, men där kommer förordningarna emot. Speciellt på livsmedelssidan ställs mångahanda önskemål, säger Koivunen.

I framtiden är det meningen att utveckla butikens verksamhet. Ett gemensamt nätbutiksprojekt är på gång inom hela Saarijärvi, och därmed borde nätbutiken öppnas före julen.

– Dessutom har vi försiktigt funderat på egen produktion och vad vi två kunde göra. På vilket sätt kunde produkter framställas som lämpar sig under benämningen Iita. Planer finns det rikligt av, bara det fanns tid att förverkliga dem, skrattar Koivunen.

Text: Saara Kärki
Bild: www.facebook.com/iitanlahipuoti

If you are interested in information events about direct sales, come and join us!

Across Finland, there is interest in guidance on selling direct to customers. At events, there are enthusiastic discussions and people work together to find solutions to problems they have encountered.

The website www.aitojamakuja.fi/suoramyynti provides three guidelines. They are divided up according to the type of operation into direct sales of primary production, retail food sales and small-scale production and sale of food products. These cover own checks, transport, permits, and structural and functional requirements for sales and preparation. The website includes a wealth of links and templates that help businesses along the way.

The frequently asked questions column on the website is particularly popular. Entrepreneurs across Finland are thinking about the same kinds of questions, so raising these questions and answering them is also important in terms of harmonising monitoring. Entrepreneurs can send their own questions through the “ask us” link where we then find the answers in partnership with Evira. True Flavours area members and municipal food control authorities are also happy to help on all these questions.

So far, over 100 entrepreneurs have attended the events held. Besides entrepreneurs themselves, events have also been attended by advisors in the food sector and food control professionals. A link for discussion between the different actors has been a very important factor. Entrepreneurs have been able to ask the opinion of control officers in their own area on the things that are concerning them and at the same time the control officers have broadened their knowledge of the practical questions that entrepreneurs encounter in their own operations. Not all questions can be answered on the spot, however, and if they can’t they are passed on to Evira, who provide an answer quickly. Questions and answers are published in the latest column on the direct sales pages www.aitojamakuja.fi/suoramyynti

Guides in English

Direct_sales_of_primary_produce

Retail_sales (minimum requirements for a food establishment)

Food_manufacture_and_sales producing food and selling unpackaged food of animal origin

Regional events are organised in cooperation with True Flavours area members and MTK/SLC organisations for each area. Check the list below for when and where information events are being held.

KoneAgriassa Pihvikarjaliiton järjestämä seminaari, Jyväskylä 8.10.
Pohjois-Savo 8.10.
Lähiruoka on bisnes! -seminaari, Tampere 9.10.
Liminka 15.10.
Rovaniemi  22.10.
Hollola 29.10.
Turku 11.11.
Luumäki 12.11., klo 12
Mikkeli & Pieksämäki 13.11.
Iisalmi 13.11. klo 10-14
Savonlinna & Juva 14.11.
Kuopio 24.11. klo 10-14
Tampere, Ahlman 27.11.
Hyvinkää, Knehtilän tila  3.12. Hyvinkaa
Lohja, Koivulan kartano 4.12. Lohja
Juuka 8.12. Suoramyyntiohjeistuksen_info_8 12 2014_Juuka
Kitee 9.12. Suoramyyntiohjeistuksen_info_9 12 2014_Kitee
Kajaani 10.12.

Local food shop was born in the wake of a Christmas market

To the delight of local producers, Iitan lähipuoti is being run in Saarijärvi by a two-person team. Customers appreciate the local products.

Mira Koivunen and Miila Sopanen run the local food shop Iitan lähipuoti in Saarijärvi. Lähipuoti opened its doors at Easter 2013. In the past 18 months, they have become familiar with running a shop and all the bureaucracy involved. Nevertheless, they have not regretted their decision to start running a business. It all began at the Christmas market held in Saarijärvi in 2012.

– There were products on sale from local producers. At the time, the emphasis was on crafts and there was only a small amount of food on sale. Lots of people were asking where they could get more from in the future. We latched onto the idea and drew up a plan, Mira Koivunen says.

The budding entrepreneurs naturally decided to sell crafts but both of them had a desire to expand the food side. The final impetus to start the business came about precisely due to the growth in demand for local food. The pair had thought about starting a business before but it was in the local market square that it found its final shape.

iitan_lahipuotiLocal products appreciated

Koivunen and Sopanen got to know the products sold by Iitan lähipuoti and their producers at the Christmas market. They also already knew people beforehand who they asked to join them.

– When word started to spread during the spring, many producers came to us themselves to offer their products. Today we bring in new products ourselves to some extent but mainly producers offer us their products for sale, Koivunen says.

The business has found its customer base that values local products. The producers are also pleased that the shop has given them a channel through which they can sell. Hand-made, durable and high quality products attract appreciation.

– It’s true that the current economic situation has an impact but we have faith that times are changing. Saarijärvi is a small place, so you do sometimes wonder whether there will be enough customers. Fortunately, we are a place with lots of holiday cottages, so the profits from summer and Christmas see us through the quiet times, says Koivunen.

Shopping online too

Running a shop also means the pair have had to learn the twists and turns of the law. The regulations for running the food side are particularly stringent and precise. This means that they can’t satisfy all the wishes of their customers instantly.

– People ask us to sell lots of things, including raw milk, but the rules don’t let us. On the food side especially, people have lots of things they would like to be able to buy, Koivunen says.

In the future, they aim to develop the shop business. There is an online shopping project in progress across the whole of Saarijärvi with an online shop set to open before Christmas.

– We’ve also cautiously thought about our own production and what the two of us could make. How to grow suitable products under the Iita name. We’ve got lots of plans, let’s see if we manage to realise them, Koivunen laughs.

Find other local and/or organic food shops

Text: Saara Kärki
Photo from www.facebook.com/iitanlahipuoti

Lähiruokakauppa syntyi joulutorin jalanjäljissä

Paikallisten tuottajien iloksi Iitan lähipuoti pyörii Saarijärvellä yrittäjäkaksikon voimin. Asiakkaat arvostavat lähellä tuotettua.

Mira Koivunen ja Miila Sopanen pyörittävät Saarijärvellä lähiruokakauppa Iitan lähipuotia. Lähipuoti avasi ovensa vuoden 2013 pääsiäisenä. Kuluneen puolentoista vuoden aikana heille on tullut tutuksi niin kaupankäynti kuin siihen liittyvä byrokratia. Silti päätös yrittäjäksi ryhtymisestä ei ole kaduttanut. Kaikki sai alkunsa joulutorilta, jota pidettiin Saarijärvellä vuonna 2012.

– Siellä oli myynnissä paikallisten tuottajien tuotteita. Tuolloin pääpaino oli käsitöissä ja elintarvikkeita oli vain jonkun verran. Tuolloin kyseltiin paljon, että mistä näitä saa jatkossa. Me nappasimme siitä idean ja lähdimme suunnittelemaan, Koivunen kertoo.

Tuoreet yrittäjät päättivät luonnollisesti myydä käsitöitä, mutta molemmilla oli hinku laajentaa elintarvikepuolta. Viimeinen niitti yrityksen alkuun syntyi juuri tästä lähiruoan kysynnän määrän kasvusta. Kaksikko oli miettinyt yrityksen perustamista jo aikaisemmin, mutta lähitorilta se löysi lopullisen muotonsa.

iitan_lahipuotiPaikallista tuotetta arvostetaan

Iitan lähipuodissa myytävät tuotteet tuottajineen olivat tulleet Koivuselle ja Sopaselle tutuiksi jo joulutorilla. Lisäksi he tunsivat entuudestaan tahoja, joita kysyivät mukaan.

– Kun sana kevään aikana levisi, tulivat monet tuottajat itse tarjoamaan tuotteitaan. Nykyään haemme jonkun verran itse uutuustuotteita, mutta pääasiassa tuottajat tarjoavat meille tuotteitaan myyntiin, Koivunen sanoo.

Yritys on löytänyt asiakaskuntansa, joka arvostaa paikallisia tuotteita. Lisäksi tekijät kiittävät, että puodin kautta on löytynyt väylä missä myydä. Käsintehdyt, kestävät ja laadukkaat tuotteet keräävät arvostusta.

– Totta kai nykyinen taloustilanne näkyy, mutta meillä on uskoa siihen, että ajat muuttuvat. Saarijärvi on pieni paikkakunta, joten toisinaan sitä miettii miten asiakaskuntaa riittää. Onneksi olemme mökkipaikkakunta, joten kesän ja joulun tuotoilla elää hiljaiset ajat, Koivunen kertoo.

Kauppaa myös sähköisesti

Kaupan pyörittämisen myötä ovat lain kiemurat tulleet yrittäjille tutuiksi. Varsinkin elintarvikepuolella säädökset ovat tiukkoja ja tarkkoja. Sen puitteissa kaikkiin asiakkaiden esittämiin toiveisiin ei pystytä vastaamaan välittömästi.

– Meiltä on toivottu paljon muun muassa tankkimaitoa myytäväksi, mutta siinä säännökset tulevat vastaan. Varsinkin elintarvikepuolella esitetään monenlaisia toiveita, Koivunen sanoo.

Tulevaisuudessa kaupan toimintaa on tarkoitus kehittää. Koko Saarijärvellä on menossa yhteinen verkkokauppahanke, jonka myötä verkkokaupan pitäisi avautua ennen joulua.

– Lisäksi olemme varovaisesti miettineet omaa tuotantoa ja sitä mitä me kaksi voisimme tehdä. Miten kasvatettaisiin Iita nimen alle sopivia tuotteita. Suunnitelmia on paljon, kunhan ne ehtisi toteuttaa, Koivunen nauraa.

Teksti: Saara Kärki
Kuva: www.facebook.com/iitanlahipuoti