Äktasmak.fi nyhetsbrev

December 2014

Närmatsbutiken uppkom i jultorgets fotspår
Till de lokala producenternas glädje rullar Iitan lähipuoti-närbutik i Saarijärvi med företagarduons krafter. Kunderna uppskattar det som producerats lokalt. Läs mer

Ekologisk mat utan mellanhänder
Via Turun yliopistos ekocirkel hittar de lokala producenternas mat vägen direkt till cirkelns medlemmars tallrikar. En viktig sak att vara med är för många produkternas billigare pris. Läs mer

Lamm direkt från betesmarken till bordet
Gårdens liv och nyhetsinfo om fårens tillvaro vill man bringa så nära kunderna som möjligt, så en egen webbplats spelar en viktig roll inom direktförsäljning. Läs mer

Infotillfällena angående direktförsäljning intresserar, kom med!
Direktförsäljningsanvisningarna har väckt intresse i olika delar av Finland. Livliga diskusssioner har ägt rum under sammankomsterna och tillsammans har man sökt lösningar till uppkomna problem. Läs mer

Skörd av enkät om närmat
Under år 2014 förverkligade Närmatprogrammet och aktasmak.fi-platsen en gemensam enkät om närmat runt om i Finland. I frågorna fäste man uppmärksamhet bl.a. vid vad närmat är och var man önskar köpa den. Läs mer

Nyheter från andra håll

EkoCentrias publikationer:

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

aktasmakfi_jul_2014


Aitojamakuja.fi eller aktasmak.fi-webbplatsen drivs av det riksomfattande Äkta smaker II-projektet (2012-2014), som främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel. Projektet genomförs inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det finansieras av Tavastlands ELY-central som ett riksomfattande projekt.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi
Johanna Mattila, koordinator, tfn. 040 565 8121, johanna.mattila[at]utu.fi

Närmatbutiken uppkom i jultorgets fotspår

Till de lokala producenternas glädje rullar Iitan lähipuoti-närbutik i Saarijärvi med företagarduons krafter. Kunderna uppskattar det som producerats lokalt.

Mira Koivunen och Miila Sopanen driver närmatbutiken Iitan lähipuoti i Saarijärvi. Lähipuoti öppnade sina dörrar under påsken år 2013. Under de gångna aderton månaderna har såväl handeln som därtill hörande byråkratin blivit bekanta för dem. Trots det har de inte ångrat beslutet att bli företagare. Allt fick sin början med jultorget, som hölls i Saarijärvi år 2012.

– Där fanns lokala producenters produkter till salu. På den tiden låg huvudvikten på handarbeten och livsmedel fanns det bara lite av. Den stora frågan då var, varifrån får man det här i fortsättningen. Vi nappade idén därifrån och gick för att planera, berättar Koivunen.

De färska företagarna beslöt naturligtvis att sälja handarbeten, men båda var ivriga att utvidga livsmedelssidan. Sista niten i företagets tillblivelse kom just från tillväxten av denna efterfrågan av närmat. Duon hade redan tidigare funderat på att grunda företaget, men på närtorget fann det sin slutgiltiga form.

iitan_lahipuoti

Den lokala produkten uppskattas

Produkterna som var till salu i Iitan lähipuoti inklusive produkternas producenter hade blivit bekanta för Koivunen och Sopanen redan på jultorget. Dessutom kände de från tidigare till olika håll, som de bad att komma med.

– När budet under våren gick vidare, kom många producenter själva för att erbjuda sina produkter. Idag söker vi delvis själv nyhetsprodukter, men i huvudsak är det producenterna som erbjuder sina produkter till försäljning, säger Koivunen.

Företaget har funnit sin kundkrets, som uppskattar lokala produkter. Dessutom är tillverkarna tacksamma att det genom butiken uppstått en kanal för försäljning. Handgjorda, hållbara och kvalitativa produkter samlar uppskattning.

– Naturligtvis märks den aktuella ekonomiska situationen, men vi har tilltro till, att tiderna ändras. Saarijärvi är en liten ort, så ibland undrar man hur kundkretsen räcker till. Till all lycka är vi ett stugsamhälle, så man överlever de lugna tiderna med förtjänsten från sommaren och julen, berättar Koivunen.

Handel även elektroniskt

Genom att bedriva butiksverksamhet har även lagens snirklar blivit bekanta för företagarna. I synnerhet på livsmedelssidan är förordningarna hårda och noggranna. Inom den ramen är det inte möjligt att omedelbart bemöta kundernas alla önskemål.

– Vi har fått många önskemål om att sälja tankmjölk, men där kommer förordningarna emot. Speciellt på livsmedelssidan ställs mångahanda önskemål, säger Koivunen.

I framtiden är det meningen att utveckla butikens verksamhet. Ett gemensamt nätbutiksprojekt är på gång inom hela Saarijärvi, och därmed borde nätbutiken öppnas före julen.

– Dessutom har vi försiktigt funderat på egen produktion och vad vi två kunde göra. På vilket sätt kunde produkter framställas som lämpar sig under benämningen Iita. Planer finns det rikligt av, bara det fanns tid att förverkliga dem, skrattar Koivunen.

Text: Saara Kärki
Bild: www.facebook.com/iitanlahipuoti