Suoramyynnin infotilaisuuksia keväällä

Infotilaisuudet järjestetään helmikuussa Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Tule mukaan!

Suositut suoramyyntiin liittyvät infopäivät jatkuvat. Syksyn tilaisuuksissa on käyty vilkasta keskustelua ja etsitty yhdessä ratkaisuja esiin nousseisiin ongelmiin.
Helmikuun infopäivät pidetään (katso tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen ko. linkin kautta)

Laukaan suoramyyntitilaisuuden esitykset

Tervetuloa, Pertti Ruuska, MTK Keski-Suomi
Aitoja makuja ohjeistukset, Johanna Mattila, Turun yliopisto
Paikallisten raaka-aineiden ja tuotteiden käytön lisääminen ammattikeittiöissä, Leena Pölkki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
13 askelta lähiruokaan

 

www.aitojamakuja.fi/suoramyynti -sivuilta löytyy ohjeistuksia kolme riippuen toiminnan sijoittimisesta valvonnan portaikosta. Ohjeistukset on jaettu toiminnan laadun mukaan alkutuotannon tuotteiden suoramyyntiin, elintarvikkeiden vähittäismyyntiin sekä pienimuotoiseen elintarvikkeiden valmistukseen ja myyntiin. Niissä käsitellään mm. omavalvontaa, kuljetusta, lupia, rakenteellisia ja toiminnallisia vaatimuksia myynnille ja valmistukselle. Nettisivuilla on paljon linkkejä ja malleja, jotka auttavat yrittäjää eteenpäin.

Erityisesti nettisivujen ”usein kysyttyä” -palsta on ollut suosittu. Samantyyppiset kysymykset mietityttävät yrittäjiä eri puolilla Suomea, joten näiden kysymysten esiin nostaminen ja niihin vastaaminen on tärkeää, jo valvonnan tasavertaistamisenkin kannalta. Yrittäjät voivat lähettää oman kysymyksensä ”kysy meiltä” -linkin kautta, joihin etsimme vastauksia yhteistyössä Eviran kanssa. Kaikissa kysymyksissä yrityksiä palvelevat myös aitoja makuja aluejäsenet ja kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset.

Syksyn aikana pidettyihin tilaisuuksiin on osallistunut reilu 200 yrittäjää, ks. syksyn paikkakunnat. Yrittäjien lisäksi tilaisuuksiin on osallistunut myös elintarvikealan neuvojia kuin valvonnan ammattilaisia. Keskusteluyhteys eri toimijoiden välillä onkin ollut erittäin tärkeä asia. Yrittäjät ovat saaneet heti kysyttyä mieltä askarruttavat asiansa oman alueen valvojalta ja samalla valvojille on laajentunut käsitys niistä ihan käytännön tason ongelmista, joihin yrittäjä törmää omassa toiminnassaan. Toki kaikkiin kysymyksiin ei ole heti osattu vastata ja ne onkin välitetty Eviralle, mistä vastaukset on saatu nopeasti. Kysymykset vastauksineen julkaistaan www.aitojamakuja.fi/suoramyynti ajankohtaista -palstalla.

 

Lisätietoja:
Johanna Mattila, Aitoja makuja II-hanke, puh. 040 565 8121, johanna.mattila@utu.fi