Äktasmak.fi nyhetsbrev

Februari 2015

Äkta smak svarar på närmatsboomen: över 2000 företagare med i nätverket
På aktasmak.fi-platsen, som täcker hela Finland, presenterar sig de lokala när- och ekomatföretagen och producenterna. Söktjänsten hjälper också att hitta inköpsplatser för lokal mat. Läs mer

Reko-närmatringen sammanlänkar producent och konsument
Närmatringen erbjuder konsumenten en möjlighet att få närproducerad mat med jämna mellanrum. Av den orsaken har Reko-ringarnas popularitet vuxit tusentals procent på ett år. Läs mer

Lokal karaktär och innovationer som landsbygdsföretagandets möjligheter
Det finns en beställning på samarbete och nya innovationer. I företagarnas uttalanden framkom närmat och biohushåll. Läs mer

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller aktasmak.fi-webbplatsen drivs av det riksomfattande Äkta smaker II-projektet (2012-2014), som främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel. Projektet genomförs inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det finansieras av Tavastlands ELY-central som ett riksomfattande projekt.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi
Johanna Mattila, koordinator, tfn. 040 565 8121, johanna.mattila[at]utu.fi

Äkta smak svarar på närmatsboomen: över 2000 företagare med i nätverket

På aktasmak.fi-platsen, som täcker hela Finland, presenterar sig de lokala när- och ekomatföretagen och producenterna. Söktjänsten hjälper också att hitta inköpsplatser för lokal mat.

Äktasmak.fi-platsen öppnades på hösten 2008 och där presenterar sig nu över 2000 små eller medelstora livsmedelsföretag. Platsen är en täckande kunskapskälla, då man vill hitta närområdets lokala företag som producerar och tillverkar närmat. Där finns också samlat platser var närmat kan köpas, t.ex. specialaffärer och restauranger som profilerat sig inom när- och ekologisk mat.

– Det är verkligen fint att, som resultat av ett mångårigt riksomfattande samarbete, så många när- och ekomatföretag nu presenterar sig på webbplatsen, gläder sig Äkta smaker II-projektets projektledare Päivi Töyli.

– Både konsumenterna och professionella, som söker samarbetsparter, har lätt att på webbplatsen se vilket utbudet i närområdet är.

Enligt enkäterna som gjorts inom projektet vill största delen av konsumenterna köpa närmat i en market eller en närbutik. Därtill vill konsumenterna köpa produkter direkt från företagarna antingen via en gårdsbutik, en närmatring eller en matcirkel. För att fylla denna efterfrågan finns det på webbplatsen närapå 400 gårdsförsäljningsplatser runt om i Finland.

– Lantgårdsföretagare är intresserade av direktförsäljning och vidareförädling av sina egna produkter som ett av medlen att förbättra företagets lönsamhet. Livsmedelslagstiftningen, som ofta upplevts som ett hinder, har nu iförts en form av lättlästa anvisningar. Med hjälp av anvisningarna har man kunnat bevisa att många rykten som vällt upp på fältet har varit felaktiga, berättar projektets koordinator Johanna Mattila.

Inom Äkta smaker II-projektet har man lyft fram livsmedelsbranschens småföretagande genom att på ett ställe samla respektive företag samt genom att lyfta fram den lokala livsmedelsproduktionen. Projektet har förverkligat landsbygdens utvecklingsprogram på Finska fastlandet och det har bekostats som ett riksomfattande projekt av Tavastlands ELY-central.

Ytterligare information
Projektet Äkta smaker II
Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare
tel. 040 189 1929, paivi.toyli@utu.fi
och
Johanna Mattila, koordinator
tel. 040 565 8121, johanna.mattila@utu.fi

Reko-närmatringen sammanlänkar producent och konsument

Närmatringen erbjuder konsumenten en möjlighet att få närproducerad mat med jämna mellanrum. Av den orsaken har Reko-ringarnas popularitet vuxit tusentals procent på ett år.

Reko-närmatringarnas popularitet har exploderat inom några månader. Talen låter just så otroliga som man kan tänka sig. På ett år har tillväxten varit 3000 procent och enbart i januari anslöt sig 5500 nya medlemmar. Populariteten överraskar inte Thomas Snellman, som utvecklat modellen.

jonasharald_018_reko

– Orsaken till populariteten är, att den är gratis för alla. Att delta i närmatringen kostar ingenting vare sig för producenten eller konsumenten. Ingen får en känsla av, att någon kammar in en massa pengar på det här, säger Snellman.

Första ringen grundades i Jakobstad för ett och ett halvt år sedan. Allt fick sin början i Frankrike, där Snellman var på besök hos sin vän och där bekantade sig med ett liknande Amap-system. Det gjorde ett stort intryck på Snellman och han beslöt, att när han återvänt till Finland skulle han försöka bygga upp någonting liknande. I Finland berättade Snellman om sin idé vid ett ekoprojekt, där han samverkade, och fick även andra att bli intresserade av tanken.

– Vi satte en annons i lokaltidningen och till första mötet kom cirka 50 personer. Alla var intresserade av att komma med. Till och med till arbetsgruppen anmälde sig tre gånger mera frivilliga än vad vi behövde, säger Snellman.

Ringar nästan 50 runt om i Finland

Reko-närmatringens idé är enkel: Konsumenten köper produkter direkt från producenten utan mellanhänder. Under de första ett och ett halvt åren verkade två ringar i Jakobstad och Vasa. Nu finns det nästan 50 ringar och 24 000 konsumenter.

jonasharald_0159_reko

– I början var det en utmaning att få kontakt med producenterna. Det fanns ingenting liknande från förut, och de måste bara lita på mig. Därför var det också viktigt i början, att vi gjorde skriftliga avtal för två månader. Senare då det hela började rulla, kunde man frångå avtalen, och producenterna vet att konsumenterna köper, säger Snellman.

På ett år har tillväxten av Reko varit 12-dubbel. Producenterna har stor nytta av att deras produkter beställs i förväg och affärerna görs snabbt. Det bildas mindre svinn och de känner att deras arbete är uppskattat. Snellman anser att detta är en av orsakerna till framgången. För att inte tala om, att konsumenterna har lätt att få nära producerade produkter.

Sociala medians viktiga roll

Närmatringarna har stigit så mycket i popularitet, att det största problemet enligt Snellman kommer att bli bristen på producenter. Efterfrågan som hela tiden blir tuffare. Bruket av den sociala median spelar en stor roll inom ringen och det är näst intill omöjligt för producenterna att vara med utan Facebook.

– I framtiden kanske någon mäktig instans vill begränsa systemet. Det är sedan en annan sak om man lyckas med det. Vi fyller alla kriterier som krävs, och situationen, som den är nu, strider inte på något vis mot lagen, funderar Snellman.

Vem som helst kan grunda en ring och för det ändamålet finns det tydliga anvisningar på nätplatsen. Snellman är säker på, att ringar kommer att bildas på allt flera orter. Han är inte färdig att ta ensam all ära, utan berömmer de fina bakgrundstrupperna, speciellt Sofi Ljungqvist, Jonas Harald och Eeva Ylinen, med vilka han funderat på och utvecklat idén.

– När ringen börjar rulla, rullar den av sig själv. Det är också därför som det är så lätt.

www.ekonu.fi/reko

Text: Saara Kärki
Bilder: Jonas Harald

Företagare,
REKO-närmatringarna är ett sätt att bedriva direktförsäljning. Ifall ärenden, som har att göra med direktförsäljning eller utvecklandet av livsmedelsprodukter, gör dig fundersam, bekanta dig med livsmedelsdirektiven på www.aktasmak.fi/direktforsaljning. Livsmedelslagstiftningen, som ofta upplevts som ett hinder, har nu iförts en form av lättlästa anvisningar. Med hjälp av anvisningarna har man kunnat bevisa att många rykten som vällt upp på fältet har varit felaktiga.

 

Lokal karaktär och innovationer som landsbygdsföretagandets möjligheter

Det finns en beställning på samarbete och nya innovationer. I företagarnas uttalanden framkom närmat och biohushåll.

Under landsbygdsseminariet för landsbygdspolitikens samarbetsgrupper 3.2.2015 kunde man ta del av exempel och diskutera förutsättningarna inom företagandet. Deli-Tukku, som verkar i Pojo, Raseborg, är en på närmat koncentrerande affär, restaurang och mötesplats för såväl gästande besökare och ortsbor, berättade företagaren Jan Westman. Mika Silajärvi från småbryggeriet Hiisi i sin tur berättade hur effektivt korn utnyttjas som råvara i småbryggeriets verksamhet och slutligen som bränsle.

Mera om seminariet finner du här www.landsbygdspolitik.fi och lahiruokaohjelma.blogspot.fi

´Matbranschens Zlatan´ till Åland

Med anledning av konferensen New Nordic Lifestyle har Claus Meyer, Nordens främsta gastronomiska entreprenör valt att komma till Åland.

När vi pratar med Michael Björklund för att fråga vem den där Claus Meyer är, som skall komma till Åland? ” – Claus Meyer!!? – Tänker er att det Zlatan är för sportbranschen är Claus Meyer för matkulturen!” säger Björklund med ett skratt. Claus Meyer är en fantastik källa till inspiration för mig. Han har jobbat långsiktigt och målmedvetet med konceptualisering av närproducerat.

Med anledning av konferensen New Nordic Lifestyle har Claus Meyer, Nordens främsta gastronomiska entreprenör valt att komma till Åland. Meyer har förutom att starta den välrenommerade stjärnkrogen Noma i Köpenhamn, som utsetts till väldens bästa restaurang tre år i rad, även varit en av de främsta utvecklarna av det nordiska köket och initiativtagare till det Nordiska köksmanifestet. I sitt Matlabb har han förutom forskningsprojekt även gett möjligheter till ungdomar att experimentera och utveckla mat.
I mars kommer han alltså till Åland och kommer förutom att vara en av föredragshållarna på konferensen, även att åka runt på Åland tillsammans med Michael Björklund och möta ett antal utvalda producenter.

“Vi är otroligt glada att Claus Meyer valt att besöka Åland” säger Lena Brenner, landsbygdsutvecklare. Meyer är en filantrop, utvecklare och entreprenör, och vi hoppas att han med sin bakgrund och erfarenhet har många idéer om hur man kan utveckla de nordiska råvarorna och skapa mervärde för producenterna. Vi hoppas att hela Norden tar chansen och kommer till Åland för att lyssna på honom.”

Den 12 mars arrangerar Medimar i samarbete med Ny Nordisk Mat Åland konferensen New Nordic Lifestyle – välmående, mat, rörelse och sinne på Alandica i Mariehamn.

Övriga föredragshållare
Marie Ryd, Vetenskapsjournalist och disputerad inom medicinsk vetenskap, utbildad vid Karolinska Institutet kommer att tala om motionens betydelse för hjärnan. Läs mer om Marie på www.holone.se/sv/

PhD Rickard Tellström, docent i måltidskunskap, verksam i Grythyttan samt aktuell från Historieätarna kommer att tala om 2000talets smakvändning i Norden – människors matval i historien och idag.

Mats Peterson är utbildad inom näringslära och fysiologi med inriktning på klinisk nutrition och näringsmedicin. I sitt föredrag Kraft och Lust kommer han att tala om hur du blir nummer ett vare sig det handlar om dig som idrottsman, säljare eller pappa. Läs mer om Mats Petersson på: matsvision.se

Dessutom kommer Medimar och HS Consulting att introducera sitt nya koncept MovEat och Tove Erikslund kommer att tala om Jag vill, jag kan, jag gör.

På kvällen arrangeras en festmåltid på Smakbyn hos Michael Björklund.

Vi önskar deltagare från hela Norden välkomna för att må bra, bli inspirerade och peppade till att prestera på topp både privat och yrkesmässigt.

För mer info om Claus Meyer se: http://www.clausmeyer.dk/en/
För med info om konferensen se: www.facebook.com/NewNordicLifestyle
Anmälan till konferensen hittar du på: www.medimar.ax

För ytterligare information om konferensen kontakta Projektkonsult projektkonsultaland@gmail.com
För ytterliga info om Claus Meyer kontakta Lena Brenner,+358 457 5267305, eller Michael Björklund, +358 18 43666

Ny Nordisk Mat har med stor framgång fört fokus på det Nordiska köket och våra lokala fina råvaror och i år firar det Nordiska köksmanifestet 10 år. För att uppmärksamma detta samt att bygga vidare på Ny Nordisk Mat konceptet har vi valt att bygga på med ytterligare byggstenar för välmående, nämligen rörelse och sinne.