Mat för sinne, sinne för maten

Konferensen New Nordic Lifestyle arrangerades för att öka kännedomen om den nya nordiska maten och rörlighetens betydelse för välmående och prestationsförmåga.

Hur har måltiden förändrat mänskligheten? Hur har mänskligheten förändrat måltiden? Och hur kan vi förändra mänsklighet och måltid i framtiden? Stora frågor besvarades under konferensen New Nordic Lifestyle som hölls på Åland under förra veckan. Bland talarna fanns matvisionären Claus Meyer och måltidsforskaren Richard Tellström.

Ett pressmeddelande från konferensen New Nordic Lifestyle som hölls den 12 mars på Åland.