Närmat-partihandeln i lokalmatskedjan

Närmat-partihandeln, kommunala kök, matproducenter och -förädlare har genom att sätta sig vid ett gemensamt bord utvecklat nya produkter och funnit effektiva sätt för samarbete.

Närmat-partihandeln LähiPuoti Remes Oy har funnit sin egen plats i samarbetet mellan kommunala kök och företag som producerar livsmedel. Under en gemensam palaver har man med cheferna inom måltidsservice och några producenter funderat över produkter som lämpar sig för kommunala kök. Genom detta samarbete har en på färska rotfrukter gjord sopprotsblandning framställts, som fyller önskemålen hos kommunala kök. Samtidigt har man fördjupat sig i leveransmönstret, med andra ord i det, att de kommunala köken erhåller just sådana produkter de vill ha, i förpackningar av rätt storlek och i rätt tid.

För producenterna erbjuder LähiPuoti Remes Oy en gemensam försäljnings- och marknadsföringskanal, med vars hjälp det är möjligt att få produkterna ut på marknaden i större utsträckning. Närmat-partihandeln fungerar som mötesplats för producenten och kunden och verksamheten grundar sig på leveranskedjans genomskinlighet. Närmat-partihandelns verksamhet har startats inom Sydvästra-Finlands område, men målet är att växa till en inom hela riket ansenlig närmatsdistributör, som skulle verka med en företagarledd verksamhetsmodell av det här slaget.

Läs hela materialet i Handboken Lähis www.ekocentria.fi/resources/public/L%C3%A4his-opas%20SWE%202014.pdf eller här www.ekocentria.fi/se > Mer närproducerad mat… sidan 64.


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Lähikasvisten toimitukset keskitetysti

Kasvikset pellolta pöytään mahdollisimman tuoreena.

Siinä on kiteytetysti kuopiolaisen avomaan kasvisten markkinointiyhtiö Tuoreverkko Oy:n toiminta-ajatus. Tavoitteeseen päästään, kun tuotteet pakataan vasta kun tilaus on tullut eli kysynnän mukaan. Tuottajat ovat panostaneet kasvisten tehokkaisiin jäähdytysjärjestelmiin, pakkausteknologiaan ja tuotekehitykseen omilla tiloillaan.

Tuoreverkon piiriin kuuluu viljelijöitä Itä- ja Lounais-Suomen, Vaasan ja Hämeen seudun sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Karjalan alueilta. Verkosto kattaa siis koko Suomen. Tuoreverkon asiakkaita ovat keskusliikkeet, tukut ja vihannesjalostamot, joten tuotteita on tarjolla sekä ammattikeittiöissä että kaupoissa. Kasvisten lisäksi yritys markkinoi myös kasvisjalosteita esim. juuressoseita.

Lue koko juttu Lähis-oppaasta http://flash.kunnat.net/2013/lahiruoka/#65/z


Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hankkeessa edistetään HoReCa-tukkukaupan, ammattikeittiöiden sekä paikallisten elintarvikeyritysten välistä yhteistyötä. Aitojamakuja.fi -sivustolla esitellään teemaan liittyviä hyviä käytänteitä.

Vuosina 2015-2017 toteutettavaa hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.