Äktasmak.fi nyhetsbrev

Maj 2015

Utbudet av lokal mat utökas genom samarbete mellan företag och partihandel
I yrkeskök och HoReCa-partihandel skulle man gärna föredra lokal mat, men de olika aktörerna känner inte alltid till varandras seder och bruk. I det riksomfattande projektet främjas samarbetet mellan aktörerna inom livsmedelsbranschen. Läs mer

Centraliserade leveranser av närgrönsaker
Grönsakerna från åkern till bordet så färska som möjligt. Läs mer

Närmat-partihandeln i lokalmatskedjan
Närmat-partihandeln, kommunala kök, matproducenter och -förädlare har genom att sätta sig vid ett gemensamt bord utvecklat nya produkter och funnit effektiva sätt för samarbete. Läs mer

Man utredar de ekonomiska verkningarna av ekologiska produktion
Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet genomför ett utvecklingsprojekt som jord- och skogsbruksministeriet och Finska ekologiska forskningsinstitutet finansierar. Läs mer

REKO Årets Närmatsgärning

Thomas Snellman, som har utvecklat REKO-modellen, belönades med pris för Årets Närmatsgärning på mässan för närproducerad mat, Lähiruoka & Luomu-messut, i Helsingfors. Läs mer

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller aktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

Utbudet av lokal mat utökas genom samarbete mellan företag och partihandel

I yrkeskök och HoReCa-partihandel skulle man gärna föredra lokal mat, men de olika aktörerna känner inte alltid till varandras seder och bruk. I det riksomfattande projektet främjas samarbetet mellan aktörerna inom livsmedelsbranschen.

HoReCa-partihandel och yrkeskök är intresserade av att öka mängden av lokala livsmedel i sitt utbud. Livsmedelsföretaget som levererar lokal mat, yrkesköket som gör beställningen och HoReCa-partihandeln som sköter om insamlandet och transporten av produkterna är dock inte särskilt bekanta med varandras hanlingssätt. Med HoReCa avses hotell-, restaurang- och catering- med andra ord måltidsservicebranschen.

Målet för projektet är att främja samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, de lokala livsmedelsföretagen och yrkesköken. Man söker fungerande samarbetsmodeller genom att utveckla ett enkelt produktkort för varuleverantören, genom att anordna infotillfällen och genom att lyfta fram god praxis på www.aktasmak.fi-platsen.

– En central sak i projektet är infotillfällena som anordnas på olika platser i Finland, där både HoReCa-partihandel, yrkeskök och förtag inom områdets livsmedelsbransch är närvarande. Under tillfällena bekantar man sig med varandra och den handlingspraxis som brukas inom respektive verksamhetsområde samt med varuleverantörens produktkort, som utvecklats under projektet, berättar projektets projektchef Päivi Töyli från Brahea Centrum vid Åbo Universitet.

De centrala samarbetskumpanerna i Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet är Päivittäistavarakauppa ry och HoReCa-partihandelsaktörerna, utvecklare av livsmedelsbranschen i landskapen samt Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry. Projektet förverkligas under åren 2015-2017 och det finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Mer information

Päivi Töyli
projektledare
Brahea Centrum vid Åbo Universitet
040 189 1929, paivi.toyli@utu.fi

Man utredar de ekonomiska verkningarna av ekologiska produktion

Producenter av ekologisk mat – svara på enkät!

Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet genomför ett utvecklingsprojekt som jord- och skogsbruksministeriet och Finska ekologiska forskningsinstitutet finansierar. Målet för projektet är att utreda de ekonomiska verkningarna av ekologiska produktion samt främja samordning mellan produktion och efterfrågan av ekologiska produkter. Med denna enkät strävar man efter att till exempel utreda kostnader och efterfrågan av ekologisk produktion, och produktionens situation nu och i framtiden.

Den korta bifogade enkäten sänds till ekogårdar av olika storlek i Finland. Undersökningens resultat rapporteras endast på landskaps- och produktionsinriktningsnivå. Gårdsspecifika resultat eller uppgifter rapporteras inte över huvudtaget. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.

Svara på enkäten: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/59060/lomake.html?rinnakkaislomake=svenska

Svar är en viktig del av undersökningen och de inverkar på ett betydande sätt på hur vi lyckas med vårt arbete. Mellan alla personer som besvarar enkäten dras ett presentkort till spa och två produktpriser. Till alla som svarat på enkäten sänder vi en slutrapport i pdf-format.

Mer information:
Leena Viitaharju
University of Helsinki, Ruralia Institute
+358 50 415 1164
leena.viitaharju@helsinki.fi

Centraliserade leveranser av närgrönsaker

Grönsakerna från åkern till bordet så färska som möjligt.

Där har vi ett koncist uttryck för verksamhetsprincipen bakom marknadsföringsföretaget Tuoreverkko Oy, som marknadsför frilandsgrönsaker i Kuopio. Målet kommer att uppnås, när produkterna förpackas först efter det att beställningen mottagits, m.a.o. enligt efterfrågan. Producenterna har satsat i effektiva kylningssystem av grönsakerna, förpackningsteknologi och produktutveckling på sina egna gårdar.

Till Tuoreverkko-kretsen hör odlare från trakterna kring Östra- och Sydvästra Finland, Vasa och Tavastland, samt områdena runt Kymmenedalen och Norra-Karelen. Nätverket täcker alltså hela Finland. Tuoreverkkos kunder är centralaffärer, partihandel och grönsaksförädlingsanläggningar, så produkter finns till erbjudande både i yrkeskök och affärer. Förutom grönsaker marknadsför företaget också förädlade grönsaker t.ex. rotfruktsmoser.

Läs hela materialet i Handboken Lähis www.ekocentria.fi/resources/public/L%C3%A4his-opas%20SWE%202014.pdf eller här www.ekocentria.fi/se > Mer närproducerad mat… sidan 65.


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.