Äktasmak.fi nyhetsbrev

Juni 2015

Yrkeskök, HoReCa-partiaffärer och butiker är intresserade av att öka mängden av lokala livsmedel i sitt utbud.
För att främja samarbetet har man utvecklat ett enkelt varuleverantörens produktkort, som är ett ypperligt stöd vid samarbetsförhandlingar mellan småföretagare och köpare. Läs mer

Få yrkesköken som kunder med rätt produkturval
“Yrkeskök är vår grej”, sammanfattar marknadschef Henri Huttunen kundkretsen hos Marjavasu Oy. Från de första årens svartvinbärssaft har vi systematiskt närmat oss ett produkturval, som svarar på de krav som yrkeskök ställer. Läs mer

Erimeno.fi, På resan med matbegränsningar och hinderlöshet
Erimeno.fi är en samhällelig tjänst som fungerar på en karta. Läs mer

Majatalosta majataloon retket utsedd till Finlands bästa matturismprodukt

Juryn för tävlingen Hungry for Finland har valt konceptet Majatalosta majataloon retket (från värdshus till värdshus), som arrangeras gemensamt av fyra företag i Nurmes och Valtimo, till den bästa matturismprodukten i Finland. Priset till vinnarna utdelades av näringsminister Olli Rehn. Sammanlagt 77 förslag, som alla höll hög kvalitet, deltog i tävlingen. Läs mer

Kommande evenemang

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller aktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

Produktkortet främjar bruket av lokala närmatsprodukter i kök och partiaffärer

Yrkeskök, HoReCa-partiaffärer och butiker är intresserade av att öka mängden av lokala livsmedel i sitt utbud. För att främja samarbetet har man utvecklat ett enkelt varuleverantörens produktkort, som är ett ypperligt stöd vid samarbetsförhandlingar mellan småföretagare och köpare.

I vardagen är produktkortet ett enkelt arbetsredskap, som hjälper företagaren att tänka över sin produkts styrkor före försäljningsförhandlingarna. I kortet tas upp samma ärenden, som köparna fäster uppmärksamhet vid då de evaluerar nya produkter.

– Produktkortet är ett arbetsredskap utarbetat framför allt för företagaren, då han/hon förbereder sig på försäljningsförhandlingar med köparen, framhåller projektchef Päivi Töyli från Brahea centrum vid Åbo Universitet.

I produktkortet beskrivs till exempel hur produkten står sig, hur den beställs och levereras, lämpar den sig för personer med specialdiet och om det är en ekologisk produkt. Det är meningen att kortet ska få företagaren att tänka över, vilka den egna produktens försäljningsargument är och hur produkten skiljer sig från de övriga.

– Produkter tillverkade av småföretag har en egen viktig ställning inom affärens urval. Detaljhandeln har goda erfarenheter av produktkortet och det är också utmärkt, att samma verktyg nu är i bruk i ännu bättre utformning också inom samarbetet mellan småföretag och HoReCa-partiaffären, säger direktör Ilkka Nieminen från Päivittäistavarakauppa ry – Dagligvaruhandeln rf.

Dagligvaruhandeln rf offentliggjorde dagligvaruhandelns produktkort till stöd för samarbetet mellan små livsmedelsföretag och handeln år 2012. Småningom märkte man, att produktkortet kunde vara ett nyttigt hjälpmedel också i samverkan med HoReCa-partiaffärerna och yrkeskök. Med HoReCa avses hotell-, restaurang- och catering- eller måltidsservice branschen.

Produktkortet har utvecklats att motsvara båda köpgruppers behov. I det nya produktkortet har man också tagit i beaktande de ändrade kraven på förpackningsmärkningarna.

Samarbetet mellan partiaffärerna, kök och företagare främjas som en del av projektet Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat, vars centrala samarbetsparter är aktörerna inom Dagligvaruhandeln rf och HoReCa-partiaffären, livsmedelsbranschens utvecklare på landskapsnivå samt Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry. Projektet förverkligas under åren 2015-2017 och det finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Meddelande_produktkort

Produktkort (så länge bara på finska)

Produktkort_2015 (Ifall du inte har till MS Office, kan du ladda ner gratis Libre Office-paketet från nätet http://fi.libreoffice.org

Pdf-dokument:
Ett produktkort med bruksanvisning Produktkort_3011_2015_formular
och exempel Produktkort_3011_2015_exemplen

Mer information

Päivi Töyli, projektipäällikkö, Brahea Centrum vid Åbo Universitet
tlf. 040 189 1929, paivi.toyli@utu.fi
Ilkka Nieminen, johtaja, Dagligvaruhandeln rf.
tlf. 0500 422 216, ilkka.nieminen@pty.fi


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Erimeno.fi, På resan med matbegränsningar och hinderlöshet

Erimeno.fi är en samhällelig tjänst som fungerar på en karta.

Borde du ha på resan:

  • laktosfria eller glutenfria bakverk på cafeet?
  • inträde med rollstol eller barnvagn till restaurangen?
  • lokalmat eller ekologisk mat?
  • lekplats eller skötbord?
  • hinderlös toalett?
  • allergirum i hotellet?

www.erimeno.fi är avgiftsfri och tillgänglig för alla. Söktjänsten fungerar på finska och engelska.

Titta en reklambroschyr

 

Få yrkesköken som kunder med rätt produkturval

”Yrkeskök är vår grej”, sammanfattar marknadschef Henri Huttunen kundkretsen hos Marjavasu Oy. Från de första årens svartvinbärssaft har vi systematiskt närmat oss ett produkturval, som svarar på de krav som yrkeskök ställer.

Saftfabriken med fullständig service nära kunden

mustikka

De främsta produkterna för företagets eget produktmärke, DeliMax, är inhemska blåbärs- och lingonsaftkoncentrat. Förutom olika saftkoncentrat tillverkar företaget extrakt för hembryggt öl. På aggregatsidan hör till urvalen saftautomater och kall-dispenser lösningar. Kunderna får service också genom ett eget riksomfattande servicenät för saftautomater.

Framgången har inneburit långvarigt arbete förutom med produktutveckling också med att bygga upp kundrelationer. För att dessutom göra produktionen mångsidigare krävs av företagaren att han/hon följer med de olika marknaderna: man måste samtidigt vara med på noterna vad gäller både offertanbud för saftaggregatservice och safter samt kundkretsen.

Tipslistan underlättar utarbetandet av offertanbud

Marjavasu har funnit sina yrkeskökskunder genom kundträffar och på mässor. Även provförsändelser har konstaterats vara ett effektivt sätt att skapa kundrelationer.

Många kunder finner man dessutom via offertanbud. Genom offentliga upphandlingar förbinder sig yrkesköken att använda specifika produkter, och i detta avseende är yrkesköket en relativt säker kund för företagaren.

Hos Marjavasu har man märkt, att offertanbuden ofta är oklara speciellt vad beträffar saftkoncentrat. Olika jämförlsegrunder för priser används och detta gör det svårare att ha framgång i offertkonkurrensen. I företaget har man därför nu samlat tips till kunder (på finska) för konkurrensutsättning av saftkoncentrat och fullsaftkoncentrat samt uppgörande av offertanbud.

Produkt, pris och marknadsföring avgör

puolukkakanisteri_delimax

Marjavasu Oy:s saftkoncentrat levereras till yrkesköken huvudsakligen genom HoReCa-partiaffärerna.

Kunden blir inte bortglömda hos Marjavasu. Man håller regelbundet kontakt med kunderna och man begär respons om produkterna. Information ges i god tid om nya produkter och kommande kampanjer.

”Samarbetet kräver öppen verksamhet, att man lyssnar till kunden samt alltid vid behov produktutveckling”, berättar Henri. Produktutvecklingen sköts inom företaget genom köpservice. Man har dessutom fått hjälp av livsmedelsbranschens utvecklingsprojekt.

Marjavasus produkter levereras till kunderna huvudsakligen genom partiaffärerna. En mindre del av produkterna levereras som direktdistribution från fabriken i Kuopio. Samarbetet med partiaffärerna kräver sin egen satsning. Produkterna kommer ofta till partiaffärens urval först då företagaren själv försäkrar partiaffären om sina produkters efterfrågan. I samverkan med partiaffärer är det också just en lämplig produkt, ett lämpligt pris samt försäljning och marknadsföring som står i nyckelposition.

Föränderliga trender, punktskatternas inverkan samt trycket från yrkeskökenas sparåtgärder är faktorer som inverkar på verksamheten. Framtiden ser ändå ljus ut, och målet för företagen de närmaste åren är ett fördubblande av produktionsmängden. Försäljningstillväxt söker man i företag inom vård- och sjukvårdsbranschen samt i produkter som stöder välbefinnande.

Mer information www.delimax.fi

Text: Eija Eloranta


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Majatalosta majataloon retket utsedd till Finlands bästa matturismprodukt

Juryn för tävlingen Hungry for Finland har valt konceptet Majatalosta majataloon retket (från värdshus till värdshus), som arrangeras gemensamt av fyra företag i Nurmes och Valtimo, till den bästa matturismprodukten i Finland. Priset till vinnarna utdelades av näringsminister Olli Rehn. Sammanlagt 77 förslag, som alla höll hög kvalitet, deltog i tävlingen.

– Det lokala inslaget och miljövänligheten är viktiga element i produkten. Maten smakar bra, den är tillverkad av rena råvaror och känns äkta. Turisterna lär sig att använda de örter som plockas under en utflykt till matlagning, välbefinnande och skönhetsvård. De lär sig bl.a. att baka karelska piroger. Turisterna bor på värdshus, under hemlika förhållanden, och får njuta av vardagsupplevelser. Upplevelserna fortsätter även därefter eftersom man får vägkost med sig hem.  Distributionskanalerna är välgenomtänkta. Samarbetet mellan de fyra företagarna fungerar utmärkt, konstaterar juryn.

Utöver den ovan nämnda produkten belönades ytterligare tre utmärkta koncept inom matturismen: Inari Menu/Tradition Hotel Kultahovi, Malmgård Slott och Kammarherrens kalas på Svartå Slott. Juryn gav dessutom ett hedersomnämnande till broschyren Food Helsinki HEL YEAH, som är i fickformat, och till matfestivalen Food & Fun i Åbo. Juryns mer detaljerade motiveringar kan läsas via länken nedan.

De kriterier som juryn fäste sig vid i samband med valet av den bästa matturismprodukten var graden av kundorientering, det lokala inslaget och historierna, närproducerad mat, upplevelsemässighet, samarbete, affärsmässighet, lönsamhet samt mångsidigt utnyttjande av försäljnings- och marknadsföringskanaler.

Matturismen är ett viktigt utvecklingsobjekt inom turismen i Finland. Målet för tävlingen var att få fram de bästa turistmålen inom matturism, att uppmuntra nätverk i anslutning till mat och turism, att skapa ett nytt och lokalt utbud av matturism samt att öka synligheten av och kännedomen om matrelaterade turistmål.

Tävlingen ordnades av Visit Finland, arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet. Yrkeshögskolan Haaga-Helia svarade för genomförandet av tävlingen.

Juryns bedömningar av vinnarna: www.tem.fi/files/43254/hungry_for_finland_liite_SV.pdf