Mitä lapsena maistetaan, se aikuisena muistetaan

Pohja hyville ruokailutottumuksille luodaan jo varhaislapsuudessa. Kukapa ei muistaisi lapsuuden positiivisia ruokaelämyksiä vielä aikuisenakin. Ammattikeittiöosaajat ry:n tuottama Makuaakkoset-diplomi® kannustaa päiväkoteja luomaan ruokailutilanteistaan myönteisiä, syömään kannustavia ja sosiaalisesti virikkeisiä hetkiä.

Tuttuus, turvallisuus ja ruoka-aineiden tunnistettavuus ovat leikki-ikäiselle tärkeimpiä asioita ruokailutilanteessa. Parhaimmillaan kaikki päiväkodin aikuiset voivat edistää lasten hyvää ravitsemusta, ruokaan liittyvää oppimista sekä ruokailun sosiaalista ulottuvuutta.

Makuaakkoset-diplomin® kriteerit läpäisevissä päiväkodeissa ruokalista on tasapainoinen ja noudattelee lapsille laadittuja ravitsemussuosituksia (THL 01/2016). Ruokailutilanteesta pyritään rakentamaan mahdollisimman kiireetön ja eri ikävaiheessa olevien lasten ruokatarpeet huomioiva. Päiväkodissa sallitaan ruokaleikit ja kannustetaan lapsia oppimaan ruoan reitti pellolta pöytään. Ruokailu rytmittää päiväkodin arkea tärkeällä tavalla.

– Makuaakkoset-diplomi® on jatkumo Ammattikeittiöosaajien kolme vuotta sitten lanseeraamalle Kouluruokadiplomille®. Nämä molemmat diplomimallit tukevat kansallisten ravitsemussuositusten jalkauttamista ja nostavat suomalaisen joukkoruokailun ja sen tekijöiden arvostusta, iloitsee toiminnanjohtaja Marjut Huhtala.

Makuaakkoset-diplomin® hakuvaiheessa päiväkodeissa käydään moniammatillisesti läpi 45-kohtainen kysymyssarja, jonka pääteemoina ovat ravitsemusosaaminen, ruokakulttuurin opettelu osana lapsen sosiaalistumisprosessia, ruoka-, hygienia- ja ympäristöosaaminen sekä päiväkotien kannustaminen moniammatilliseen yhteistyöhön ruoka-asioissa.

– Diplomin kysymyssarjaa on laadittu yhteistyössä viiden pilottipäiväkodin kanssa noin vuoden ajan, ja sitä on testattu useaan otteeseen. Tavoitteenamme on ollut toteuttaa käytäntöön soveltuva työkalu, joka tukee aidosti päiväkodin, ruokapalveluntuottajan ja kotien välistä yhteistyötä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Virpi Kulomaa.

makuaakkoset_pienet_23A3386
Ensimmäiset Makuaakkoset-diplomit® luovutettiin 26.1.2016 pidetyssä lanseeraustilaisuudessa hankkeen piloteille Kartanonrannan päiväkodille ja Kirkkonummen ruokapalveluille, Iittalan päiväkodille ja Fazer Food Servicesille sekä Hepokullan päivähoitoyksikölle ja Arkealle. Kuvassa (ylärivi vas.) ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki ja keittiöpäällikkö Seija Hulkko (Kirkkonummen ruokapalvelut) operatiivinen päällikkö Mervi Mikkola (Fazer Food Services), projektipäällikkö Virpi Kulomaa (Ammattikeittiöosaajat ry), toiminnanjohtaja Marjut Huhtala (Ammattikeittiöosaajat ry), varapuheenjohtaja Anssi Kaikkonen (Ammattikeittiöosaajat ry). Alarivi (vas.) päiväkodin johtaja Tuula Nyman (Kartanonrannan päiväkoti), päiväkodin johtaja Satu Kokkonen (Iittalan päiväkoti) ja palvelujohtaja Paula Juvonen (Arkea).

Diplomin voivat suorittaa niin kunnalliset kuin yksityisetkin päiväkodit. Diplomin hakemista varten on avattu uusi ja käyttäjäystävällinen makuaakkosetdiplomi.fi -sivusto, jonka tietosisältö on vapaasti kaikkien varhaiskasvatuksen ruokailusta kiinnostuneiden käytettävissä.

Tutustu ja hae makuaakkosetdiplomi.fi

Lisätiedot:
Virpi Kulomaa, projektipäällikkö, virpi.kulomaa@amko.fi, 050 339 6844
Marjut Huhtala, toiminnanjohtaja, marjut.huhtala@amko.fi, 050 341 3957

Makuaakkoset-diplomi on osa Ammattikeittiöosaajien Arvostusta ammattikeittiöille -hanketta.

Hankkeen päärahoittaja on maa- ja metsätalousministeriö. Yritystukijoina toimivat Valio Oy, Heinon Tukku Oy, Unilever Food Solutions, Electrolux Professional Oy ja Atria Suomi Oy. Hankeyhteistyössä ovat lisäksi mukana Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus, Espoo Catering, Jyväskylän aikuisopisto ja Haaga Helia Ammattikorkeakoulu.

Ammattikeittiöosaajat ry on ravitsemisalan valtakunnallinen täydennyskoulutus- ja verkostoitumisjärjestö. Sen jäsenet edustavat laajasti ruokapalvelualan eri sektoreita aina kuntaruokailusta yksityisiin ruokapalvelun tuottajiin. Järjestö edistää alansa ja jäsenistönsä arvostusta koulutus- ja hanketoiminnan sekä positiivisen imagoviestinnän keinoin.

Kuva: Tomi Setälä

Gastrossa 16.-18.3.2016 Ammattikeittiöosaajat löytyvät osastolta 6k69 ja Makuaakkoset-diplomia esitellään mm. 18.3. seminaarissa.

Pienteurastamon sivutuoteopas on uusittu

Juuri julkaistu opas antaa ajankohtaista tietoa pienteurastamon sivutuotteiden hyödyntämisestä ja hävittämisestä. Se on toiminnan kehittämisen apuväline erityisesti alan pienyrityksille ja niiden yhteistyökumppaneille.

Opas selkeyttää pienteurastustoimintaan liittyvien sivutuotesäädösten soveltamista käytäntöön. Tavoitteena on sekä tukea alan pienyrityksiä toiminnan kehittämisessä että antaa pienteurastamojen kanssa yhteistyötä tekeville tahoille, kuten elintarvike- ja ympäristölainsäädännön viranomaisille ja muille asiantuntijoille, ajantasainen tieto pienteurastamojen toimintaan liittyvästä sivutuotelainsäädännöstä.

Suomessa toimii noin 50 pienteurastamoa. Pienteurastamoja, jotka teurastavat sikoja, nautoja ja/tai lampaita, on noin 40. Siipikarjan pienteurastamoita on noin 10. Evira ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä liha-alan laitoksista ja rekisteri löytyy osoitteesta www.evira.fi/portal/52983

Opas on toteutettu yhteistyössä MMM:n, Eviran ja LUKE:n asiantuntijoiden kanssa. Oppaassa on huomioitu 1.7.2015 voimaan tullut sivutuotelaki, joka korvasi aiemmat MMM:n asetukset sekä 5.8.2015 voimaan tulleet muutokset TSE-riskimaterialin määrittelyyn.

Opas on julkaistu osana valtakunnallista lähiruoan koordinaatiohanketta – yhdessä tehden parempiin tuloksiin. Se ilmestyy verkkojulkaisuna www.aitojamakuja.fi – materiaalit – oppaat.

www.aitojamakuja.fi -sivuilla on runsaasti ruokayritysten toimintaa palvelevia oppaita ja ohjeita sekä tietoa paikallisesta ruoan tuotannosta.

 • Yrityksiä sivuston hakupalvelussa on 2094 kpl, tutustu. Yrityksiä voi hakea alueittain, toimialoittain tai vapaan sanahaun avulla. Lisäksi voi hakea erikseen luomuyrityksiä ja nimisuojatuotteita valmistavat yritykset.
 • Yritysten sijaintia voi tarkastella kartalla www.aitojamakuja.fi/kartalla.php
 • Ostopaikkoja sivustolta löytyy 1939 kpl eli mm. yritysten omia myymälöitä ja verkkokauppoja

Sivutuotteisiin liittyviä kysymyksiä voi Eviraan lähettää osoitteella abp@evira.fi

Lisätietoja
Valtakunnallinen lähiruoan koordinaatiohanke, Turun yliopiston Brahea-keskus
Heidi Valtari, kehittämispäällikkö, heidi.valtari@utu.fi, 0400 487 160
Päivi Töyli, projektipäällikkö, paivi.toyli@utu.fi, 040 189 1929

Suomalaisten pientuottajien herkut pääsemässä Ranskan markkinoille

Suomessa on paljon pieniä yrityksiä, jotka valmistavat huippulaatuisia elintarvikkeita. Massatuotannosta poikkeavien ns. niche-tuotteiden markkinat ovat kotimaassa kuitenkin kovin pienet ja kasvua on usein haettava viennistä.

Kulinarismin kotimaana tunnetun Ranskan elintarvikemarkkinat ovat moninkertaiset Suomeen verrattuna. Jos näille vaikeille markkinoille pääsee, aukeavat ovet myös muualle maailman huippukeittiöihin.

– Ranskassa olisi enemmänkin kysyntää suomalaistuotteista, sillä maailman huippukeittiömestarit etsivät koko ajan uusia, laadukkaita raaka-aineita, joilla he voivat erottua massasta. Mutta tuote yksinään ei riitä: mm. palvelu on tärkeä osa huippulaatuisten tuotteiden vientiä ja vasta sitten, kun suomalaiset ymmärtävät tämän on vienti Ranskaan mahdollista, toteaa Jarna Coadic, Action Finland! Pariisista.

Ostajatilaisuus Le Pavillon Dauphine, Pariisi, tiistai 2.2.206 klo 15-18

ProAgria Etelä-Suomi ry ja Ranskassa toimiva, Ranskan markkinat tunteva Action Finland! järjestivät 15 suomalaiselle elintarvikealan yritykselle Suomi-tuotteiden viikon Pariisissa. Ohjelmassa oli suomalaisten tuotteiden esittelyä ranskalaisille ammattilaisille Pariisin sydämessä.
Suomalaisiin tuotteisiin oli kutsuttu tutustumaan Michelin-ravintoloiden keittiömestareita, ostajia, gastronomian julkkiksia, tukkujen ja catering-yritysten johtajia, maailman suurimman tuoretukkutorin toimijoita, herkku- ja gourmet-kauppojen edustajia, TV:n ja lehdistön ihmisiä sekä tunnettuja bloggareita.

Pariisi_02022016
Tiistaipäivä huipentuu yksityiseen, korkeatasoiseen kutsuvierastilaisuuteen, johon on kutsuttu Pariisista gastronomian huippuja

Iltapäivän tilaisuus oli osa ProAgria Etelä-Suomi ry:n Ranskan vientiohjelmaa, jota rahoittavat Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Maa- ja metsätalousministeriö. Suomalaisten huipputuotteiden vienti Ranskaan on käynnistynyt syksyllä 2015.

Vientiohjelma

ProAgria Etelä-Suomi ry ja Action Finland! käynnistivät keväällä 2015 suomalais-ranskalaisen yhteistyön, joka tarjoaa suomalaisille elintarvikealan pk-yrityksille konkreettisen mahdollisuuden päästä Ranskan luksustuotteiden markkinoille. Suomalaiset tuotteet ja yritykset on testattu ja valittu tarkoin mukaan, ranskalaisella asiantuntemuksella.

– Olemme valikoineet ja ottaneet mukaan vain tuotteita, joilla on todellisia mahdollisuuksia menestyä näillä vaikeilla markkinoilla. Tehtävä on haastava, koska vaatimustaso Ranskassa sekä tuotteiden että palvelun suhteen on erittäin korkea, tähdentää Tuula Repo ProAgriasta.

Vientitoiminnan aikana on luotu prosessi, jossa selvitetään potentiaalisten ostajien mieltymykset, kohdennetaan oikeat tuotteet kullekin ostajalle, testataan tuotteet, käynnistetään vienti ja tehdään tuotteita tunnetuksi Ranskassa. Kaikkien toiminnassa mukana olevien yritysten tuotteita on testattu Pariisissa alan huippujen keskuudessa. Pää Ranskan vaativille markkinoille on viimein saatu auki, tuotteiden tilaukset ja toimitukset ovat käynnistyneet syksyllä 2015.

Pariisissa mukana olevat yritykset:

 • Alabi Oy
 • Arvo Kokkonen Oy
 • F.P. Kotaja
 • Haganol Oy
 • Hki Distilling Company
 • Hukka Design Oy
 • Husulan Puutarha Ky
 • Jorma Martinmäki Oy
 • Joy of North
 • Lapin Marja
 • Malmgårdin Kartano
 • Petäjälammen Herkku
 • Sienestä Oy
 • Vavesaaren Tila Oy
 • Åbyn Leipomo Oy

Lisätietoja:

Jarna Coadic Action Finland!, Pariisi +33 6 24 32 14 73 jcoadic@jcactionexport.com
Tuula Repo ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola +358 (0)40 588 0958 tuula.repo@proagria.fi

Kymmenen Uutisten juttu