Kylän Kattaus joustaa lähiruoan hankinnoissa

Millaisia tuotteita Jyväskylän kaupungin Kylän Kattaus hankkii paikallisilta tuottajilta, ja miten yhteistyö saadaan käytännössä toimimaan?

Jyväskylän kaupungin ruokapalveluista vastaava liikelaitos Kylän Kattaus tuottaa lounas- ja päivällisateriat vanhus- ja vammaispalvelun asiakkaille sekä koulu- ja päiväkotilounaita. Kylän Kattaus työllistää reilut 300 työntekijää, ja esimerkiksi lounaita valmistuu päivässä noin 24 000 annosta.

Haasteista selvitään joustavuudella

särkeä

Kylän Kattaus hankkii särkeä, tuoremansikkaa, kuivattua nokkosta, ruisjauhoa sekä gluteenittomia tuotteita lähialueen yrittäjiltä. Osa toimittajista on löytynyt kilpailutusten ja tarjouspyyntöjen kautta, osa taas muuta kautta, kuten Mukulaari-osuuskunnan tai Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisiin keittiöihin -hankkeen kokeilujen avulla.

Kylän Kattauksen tuotannon palvelupäällikkö Paula Puikkonen kertoo, että paikallisissa hankinnoissa logistiikka on osoittautunut haasteelliseksi. Toimituserät ovat usein melko pieniä ja tuottajalle niiden jakelu eri osoitteisiin haastavaa. Kylän Kattaus onkin tullut tuotteiden jakelussa vastaan: käytännössä se ottaa pienten tuottajien toimitukset keskitetysti vastaan ja jakelee ne sitten itse toimipisteisiinsä.

Joskus käy myös niin, etteivät pienen tuottajan volyymit ja suuren tilaajan tarpeet kohtaa. Jyväskylästä löytyy ratkaisuja myös näihin tilanteisiin.

mansikoita– Esimerkiksi mansikan osalta olemme ratkaisseet asian ruokalistalla. Mansikan käyttö eri toimipisteissämme on jaettu viikon eri päiville. Näin kysyntä ja tarjonta kohtaavat paremmin, Paula kertoo.

Ruokapalveluiden taloudelliset resurssit asettavat myös omat reunaehtonsa paikallisten tuotteiden käytölle.

– Kokemuksemme on, että paikallisesti hankitut tuotteet ovat kalliimpia. Pienessä mittakaavassa niiden käyttö on kuitenkin nykyisellä määrärahalla mahdollista, Paula toteaa.

Kylän Kattauksessa koetaan, että paikallisten tuotteiden käyttö kannattaa, sillä se vahvistaa ruokapalveluiden positiivista mainetta. Ennen kaikkea se tukee paikallistaloutta ja on olennainen osa kestävää toimintamallia.

Tieto tuotteista ja toimintavoista auttaa eteenpäin

Tuottajille Kylän Kattauksesta vinkataan, että mahdollisiin ostajiin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä ja kertoa omista tuotteistaan. Tuottajan on hyvä varautua siihen, ettei tilausta aina synny hetkessä. Liikkeellä kannattaakin olla hyvissä ajoin ennakkoon. Jyväskylässä nähdään, että pienillä tuottajilla olisi erikoisruokavalioissa potentiaalia nykyistä enemmänkin, ja tähän yrityksissä voisi panostaa.

– Kaikkia erikoisruokavalioiden tuotteita meidän ei kannata itse valmistaa. Esimerkiksi gluteenittomien tuotteiden osalta käytännön kokemus on osoittanut, että niiden hankinta lähialueen tuottajalta on meille hyvä ratkaisu, Paula kertoo.

Toisille kunnille ja ruokapalveluyksiköille Kylän Kattauksesta vinkataan, että oman hankintayksikön asiantuntijuutta kannattaa hyödyntää paikallisissa hankinnoissa alusta alkaen. Liikkeelle päästään avoimella keskustelulla paikallisten tuottajien kanssa.

– Yleiset keskustelutilaisuudet tuottajien kanssa ovat hyödyllisiä. Avoimella tiedonvaihdolla tuottajan ja tilaajan toimintatavat tulevat tutuiksi puolin ja toisin. Näin tuottajankin on sitten helpompi hahmottaa aikatauluihin tai vaikkapa pakkauskokoihin liittyvät tarpeet ja suunnitella tarjoustaan, Paula summaa Kylän Kattauksen hyviä käytäntöjä.

Teksti: Eija Eloranta


Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hankkeessa edistetään HoReCa-tukkukaupan, ammattikeittiöiden sekä paikallisten elintarvikeyritysten välistä yhteistyötä. Aitojamakuja.fi -sivustolla esitellään teemaan liittyviä hyviä käytänteitä.

Vuosina 2015-2017 toteutettavaa hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit ovat Päivittäistavarakauppa ry ja HoReCa-tukkutoimijat, maakunnalliset elintarvikealan kehittäjät sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

#ruokaketju

Närproducerad mat

Tack vare långsiktigt samarbete används  lokala råvaror och livsmedel i många storhushållningskök i Norra-Karelen.

De lokala småproducenternas samarbete hämtar bokstavligt brödet till många nordkarelska bord. I samarbetskedjan, upphandlingsringen finns såväl producenterna, förädlarna, den lokala partiaffären som kökena med.

– Man har gjort långsiktigt arbete för samarbetet mellan företagen och aktörerna och i många avseenden är vi föregångare i skapandet av producenters samarbetsnätverk, berättar Hanna Tuominen från Pro-Agria Norra-Karelen.

För att samarbetet ska fungera behövs alla parter i kedjan med i utvecklandet  av verksamheten.

–  Först ska beslutet göras på politisk nivån, att man vill ha lokal mat och sedan tar man tllsammans med producenterna och kökena reda på hur det ska verkställas, konstaterar företagaren Pirkko Karvonen.

Näringscentret  vid Liperis servicecenter skaffar råvaror från småproducenter bl.a. från Juurespakkaamo som fungerar som partiaffär. Kirsi Jaakkola från Juurespakkaamo har en klar syn på en gemensam, lokal matkedja, som för ett nära samarbete med de lokala råvaruproducenterna. I Liperi har man genom samarbete bytt till lokala produkter. Matserviceförmannen Eija Tolvanen vill gärna  lyfta fram det lokala även bättre också på matlistorna / menyerna.

Läs hela artikeln i nätpublikationen Maakaista.fi

 

Äktasmak.fi nyhetsbrev

Mars 2016

Finländska småproducenters delikatesser på väg till Frankrikes marknader
I Finland finns många småföretag,  som tillverkar högklassiga livsmedel. Marknaderna för sk. nischeprodukter som avviker från masstillverkningen är dock väldigt små i hemlandet och tillväxten måste ofta sökas genom exporten. Läs mer

En innovativ produktionsmetod garanterar fördelarna med lin för konsumenten
Avtalsodlare, en innovativ och högklassig produktionskedja  samt ett fungerande distributionsnät erbjuder vägkost för  utvecklande och internationalisering av företaget. Läs mer

Kommande evenemang

Tapahtumakalenteri aitojamakuja.fi:ssä (på finska)

Infotillfällen för HoReCa-aktörer och livsmedelsföretagare
Yrkeskökena och HoReCa-partiaffärerna är intresserade av att öka mängden av lokala livsmedel i sitt utbud. För att gynna detta arrangerar Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat-projektet infotillfällen runtom i Finland år 2016.

Luonnonkasvit elintarviketuotannossa i Tammerfors 21.4.

Julkisten ruokapalveluiden hankinnat -foorumi i Hyvinge 18.5.

Materiaaleja Aitojamakuja.fi -sivustolla

Uusin Aitoja makuja -lehti (på finska)

Tillväxt i företag inom matbranschen med hjälp av landsbygdsfonden
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 erbjuder ett brett urval av verktyg för utvecklandet av företag inom matbranschen. Läs mer

Biproduktguiden för små slakterier har förnyats
Den nyligen publicerade guiden ger uppdaterad  information om användning och bortskaffande av små slakteriers biprodukter. Guiden ska fungera som ett hjälpmedel för att utveckla slakteribranschen, speciellt med tanke på småföretag och deras samarbetspartners. Läs mer

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller aktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

 

Aitojamakuja.fi uutiskirje

Maaliskuu 2016

Kyläkauppa kaupungissa
Innostunut kauppias, verkostojen hyödyntämistä, ideoiden keräystä ja yhteistyötä – siinä eväitä lähi- ja luomutuotteiden kaupan perustamiselle. Lue lisää

Mitä lapsena maistetaan, se aikuisena muistetaan
Pohja hyville ruokailutottumuksille luodaan jo varhaislapsuudessa. Kukapa ei muistaisi lapsuuden positiivisia ruokaelämyksiä vielä aikuisenakin. Lue lisää

Suomalaisten pientuottajien herkut pääsemässä Ranskan markkinoille
Suomessa on paljon pieniä yrityksiä, jotka valmistavat huippulaatuisia elintarvikkeita. Massatuotannosta poikkeavien ns. niche-tuotteiden markkinat ovat kotimaassa kuitenkin kovin pienet ja kasvua on usein haettava viennistä. Lue lisää

Innovatiivinen tuotantomenetelmä takaa pellavan hyödyt kuluttajalle
Sopimusviljelijät, innovatiivinen ja laadukas tuotantoketju sekä toimiva jakeluverkosto antavat eväitä yrityksen kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Lue lisää

Tapahtumapoimintoja

Tapahtumakalenteri aitojamakuja.fi:ssä

Infotilaisuuksia HoReCa-ketjun toimijoille ja elintarvikeyrittäjille
Huhtikuussa tilaisuudet Mikkelissä 4.4., Kokemäellä 13.4. ja Kuopiossa 16.4. Lue lisää

Luonnonkasvit elintarviketuotannossa Tampereella 21.4.

Julkisten ruokapalveluiden hankinnat -foorumi Hyvinkäällä 18.5.

Materiaaleja Aitojamakuja.fi -sivustolla

Uusin Aitoja makuja -lehti

Ruoka-alan yritykset kasvuun maaseuturahaston tuella
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 tarjoaa laajan valikoiman työkaluja ruoka-alan yritysten kehittämiseen. Lue lisää

Pienteurastamon sivutuoteopas on uusittu
Juuri julkaistu opas antaa ajankohtaista tietoa pienteurastamon sivutuotteiden hyödyntämisestä ja hävittämisestä. Se on toiminnan kehittämisen apuväline erityisesti alan pienyrityksille ja niiden yhteistyökumppaneille. Lue lisää

Luomuasioiden ajankohtaisin tieto löytyy luomu.fi -sivustolta

Tilaa uutiskirje


Aitojamakuja.fi on valtakunnallinen elintarvikeyritysten hakupalvelu ja monipuolinen tietolähde.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Lisätietoja:
Turun yliopiston Brahea-keskus
Päivi Töyli, projektipäällikkö, puh. 040 189 1929, paivi.toyli[a]utu.fi

Tillväxt i företag inom matbranschen med hjälp av landsbygdsfonden

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 erbjuder ett brett urval av verktyg för utvecklandet av företag inom matbranschen. De publicerade materialen redogör för grundbegreppen och framåt kommer man genom att kontakta sakkunniga.

Matföretag som startar och strävar efter att utvidga sin  verksamhet kan få finansiering via  Programmet  för utveckling av landsbygden i  Fastlandsfinland.  Det behövs nödvändigtvis inte vara en lantgård som ansöker om bidrag från landsbygdsprogrammet, det är även möjligt för andra matföretag att söka stöd.

Det är möjligt att få stöd för olika behov. Nyetableringsstödet är till för grundandet av ett nytt företag eller för att förnya ett redan etablerat samt för experiment. Investeringsstödet å sin sida bistår med anskaffningar. Vid planerandet av en investering kan genomförbarhetsstudier i fråga om investeringar nyttjas. Matbranschens samarbetsprojekt kommer i fråga när en grupp företag utvecklar sin verksamhet både med gemensamma och företagsspecifika utvecklingsaktiviteter. Målet kan vara t.ex. att utveckla nya produkter och metoder, korta leveranskedjor, marknadsförings- och försäljningssamarbete eller gemensamma produktfamiljer.

Stödet och dess villkor bestäms beroende på om  förtaget förädlar jordbruksprodukter eller om det framställer  livsmedel. Bekanta dig närmare med broschyrerna:

Närmare information från Landsbygdsverkets webbplats Företagsstöd

Landsomfattande koordinationsprojektet inom närmat – bättre resultat med gemensamt arbete har publicerat också annat material, guider och anvisningar som betjänar matföretagens verksamhet.

Bekanta dig med www.aktasmak.fi – För företagaren.

Mer information

Landsomfattande koordinationsprojektet inom närmat, Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Heidi Valtari, heidi.valtari@utu.fi, 0400 487 160
Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi, 040 189 1929

 

Biproduktguiden för små slakterier har förnyats

Den nyligen publicerade guiden ger uppdaterad  information om användning och bortskaffande av små slakteriers biprodukter. Guiden ska fungera som ett hjälpmedel för att utveckla slakteribranschen, speciellt med tanke på småföretag och deras samarbetspartners.

Guiden klargör hur förordningarna om biprodukterna i småslakteriverksamheten förverkligas i praktiken. Målsättningen är både att stöda branschens småföretag i utvecklandet av  verksamheten och att ge aktörer som samarbetar med småslakterier, såsom myndigheter och övriga specialister inom livsmedels- och miljölagstiftningen, aktuell information om biproduktlagstiftningen  gällande småslakteriers verksamhet.

I Finland verkar ungefär 50 småslakterier. Det finns ca. 40 småslakterier, som slaktar svin,  nötdjur och/eller får, och ca.10 småslakterier för fjäderfä. Evira upprätthåller ett register över godkända anläggningar inom köttbranschen och registret finns på adressen www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning+och+forsaljning/livsmedelslokaler/anlaggningar

Guiden har utarbetats i samarbete med experter inom JSM (jord- och skogsbruksministeriet), Evira och LUKE  (Naturresursinstitutet). I guiden har beaktats lagen om animaliska biprodukter (s.k. biproduktlagen), som trädde i kraft 1.7.2015, och  ersatte jord-och skogsbruksministeriets tidigare förordningar samt ändringar om definiering av TSE-riskmaterial som trädde i kraft  5.8.2015.

Guiden har publicerats som en del av landsomfattande koordineringsprojektet inom närmat – bättre resultat med gemensamt arbete. Den utkommer som nätpublikation på www.aktasmak.fi – material – guiderna.

www.aktasmak.fi –webbplatsen finns rikligt med guider och anvisningar som betjänar matföretagens verksamhet samt information om lokal produktion av mat.

 • På webbplatsens söktjänst finns 2094 företag, bekanta dig. Företag kan sökas regionalt, enligt bransch eller med fri ordsökning. Ytterligare kan ekoföretag och företag som tillverkar namnskyddade produkter sökas skilt .
 • Företagens geografiska placering kan ses  på kartan www.aktasmak.fi/kartalla.php
 • På webbplatsen finns 1039 inköpsställen med andra ord  bl.a. företagens egna affärer och nätbutiker.

Frågor rörande biprodukter kan sändas till Evira på adressen abp@evira.fi

Mer information:

Landsomfattande koordineringsprojektet inom närmat, Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Heidi Valtari, heidi.valtari@utu.fi, 0400 487 160
Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi, 040 189 1929

 

Finländska småproducenters delikatesser på väg till Frankrikes marknader

I Finland finns många småföretag,  som tillverkar högklassiga livsmedel. Marknaderna för sk. nischeprodukter som avviker från masstillverkningen är dock väldigt små i hemlandet och tillväxten måste ofta sökas genom exporten.

I kulinarismens hemland Frankrike är livsmedelsmarknaderna mångdubbla jämfört med Finland. Får man fotfäste på denna tuffa marknad, öppnas dörrarna även till andra toppkök i världen.

– I Frankrike kunde det finnas ännu mera efterfrågan på finländska produkter, eftersom världens bästa köksmästare kontinuerligt söker nya högklassiga råvaror, med vilka de kan skilja sig från massan. Men det räcker inte enbart med produkten:  bl.a. är servicen en viktig del av  högklassiga produkters export och först när finländarna förstår det här är det möjligt med export till Frankrike, konstaterar Jarna Coadic, Action Finland! från Paris.

Le Pavillion Dauphine evenemang för upphandlare i Paris

ProAgria Etelä-Suomi ry och Action Finland! som verkar i Frankrike, och som känner till de franska marknaderna, arrangerade  för 15 finländska företagare inom livsmedelsbranschen en vecka för  Finland-produkter i Paris. På programmet fanns presentation av finländska produkter för franska specialister i hjärtat av Paris. Michelin-restaurangers köksmästare, upphandlare, kändisar inom gastronomin, chefer för partiaffärer och catering-företag, aktörer inom världens största partitorg för färskvaror, representanter för delikatess- och gourmet-affärer, människor från TV och press samt kända bloggare inbjöds att bekanta sig med finländska produkter.

Pariisi_02022016
Tisdagen kulminerade i en privat, högklassig tillställning för enbart inbjudna gäster, med högt stående representanter för gastronomin i Paris på inbjudningslistan

Eftermiddagens evenemang var en del av ProAgria Etelä-Suomi ry:s exportprogram till Frankrike, som finansieras av Arbets- och näringsministeriet samt Jord- och skogsbruksministeriet. Export av finländska  topp-produkter till Frankrike har startats hösten 2015.

Exportprogrammet

Pro-Agria Etelä-Suomi ry och Action Finland! inledde på våren 2015 ett finsk-franskt samarbete, som erbjuder finländska små och medelstora livsmedelsföretag en konkret  möjlighet att få åtkomst till Frankrikes lyxproduktmarknader. De finländska produkterna och företagen som har fått delta har med hjälp av fransk expertis genomgått noggrannt urval med testningar.

– Vi har gallrat och tagit med enbart sådana produkter, som har verkliga möjligheter till  framgång på dessa svåra marknader. Uppgiften är utmanande, eftersom kravnivån i Frankrike vad gäller både produkter och service är ytterst hög, poängterar Tuula Repo från ProAgria.

Under exportverksamheten har en process skapats, där potentiella upphandlares prioriteringar utreds, rätta produkter kopplas till respektive upphandlare, produkterna testas, exporten körs igång och produkterna lanceras i Frankrike. Produkter från alla de företag som är med i verksamheten  har testats i Paris bland de stora namnen inom branschen.  Dörren till Frankrikes krävande marknader har  äntligen öppnats, beställningar och leveranser av produkter har påbörjats hösten 2015.

Företag som varit med i Paris:

 • Alabi Oy
 • Arvo Kokkonen Oy
 • F.P. Kotaja
 • Haganol Oy
 • Hki Distilling Company
 • Hukka Design Oy
 • Husulan Puutarha Ky
 • Jorma Martinmäki Oy
 • Joy of North
 • Lapin Marja
 • Malmgårdin Kartano
 • Petäjälammen Herkku
 • Sienestä Oy
 • Vavesaaren Tila Oy
 • Åbyn Leipomo Oy

Mer information:
Jarna Coadic Action Finland!, Pariisi +33 6 24 32 14 73 jcoadic@jcactionexport.com
Tuula Repo ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola +358 (0)40 588 0958 tuula.repo@proagria.fi

En innovativ produktionsmetod garanterar fördelarna med lin för konsumenten

Avtalsodlare, en innovativ och högklassig produktionskedja  samt ett fungerande distributionsnät erbjuder vägkost för  utvecklande och internationalisering av företaget.

KakkoriPentti_taimiaI Kauhajoki produceras superfood av finländskt lin – superfood då det är som bäst. En ljus växtperiod tillsammans med en högklassig produktion garanterar ett högt näringsvärde i inhemskt lin. Genom att satsa på framställningsmetoderna och själva odlandet får man av linet såväl omättade fetter, fibrerna, växtproteinet som linets egen antioksidant, lignaanik, med i slutprodukten.

Linseed från Kauhajoki  lanserade sina första linkrossprodukter år 2011, och ett par år senare påbörjades produktionen av glutenfria mjölblandningar. I dag hittar konsumenten Linseeds inhemska produkter redan i  800 försäljningspunkter runt om i landet.

– På distributionssidan börjar vi ha det färdigt i Finland, konstaterar försäljnings- och marknadsföringschefen Annemari Hahto.

– Distributionsnätet fungerar bra, vi är själva nöjda med produkternas kvalitet och med produktförpackningarna, och framför allt är kunderna nöjda, fortsätter hon.

Linseed_pellavapeltoProduktens egenskaper och produktionssättet är avgörande

Ursprungligen var det meningen att företaget skulle producera en vegetabilisk motsvarighet till gelatin av linet, men planerna realiserades dock inte. Efter processen fanns en enorm mängd kunskap kvar om lin. därigenom fick företagets nuvarande produktinriktning sin  början, och nu förädlas produkter av inhemskt lin till konsumenten.

Hörnstenarna i  framgången är den innovativa behandlingen av lin samt en högklassig produktionskedja. En varsam rostningsmetod som företaget utvecklat förlänger linets hållbarhet, förebygger dess oxidering, och garanterar produktens smak samt mikrobiologiska kvalitet. Då fröet kan användas i sin helhet i stället för enbart skalen, kan också dess oljor  nyttjas.

Linseed_pellavapuinti– Våra produkter  i Valo24-serien är  just  linkross med marknadernas högsta Omega-3 halt, berättar Annemari Hahto om produktutvecklingsresultaten. Produktionskedjan är dessutom fullständigt glutenfri.

Man satsar på odlandet, företaget ägs av ett femtiotal linproducenter, och några enskilda ägare. Samarbetet med avtalsodlarna löper dessutom bra, och flera nya odlare önskas med.

– Eftersom linodlingen har sina egna utmaningar, erbjuder vi våra avtalsodlare utbildning och rådgivning för att uppnå bästa möjliga kvalitet, berättar Annemari Hahto.

KakkoriPentti_varasto
Rostat krossat lin är växtrikets rikaste Omega-3 källa, och det är bra för hjärnan. Passar bra att strö på jogurt, kvarg och gröt samt till smoothies, råkakor och för nötallergiker.

Från hemmamarknaden mot Europa

Förutom de inhemska marknaderna har företaget redan en del export till Sverige och Tyskland.

– Det finns inte ett klart recept på internationalisering, utan framgången beror på summan av kardemumman, filosoferar Annemari Hahto och fortsätter, att marknadsföring och skapande av efterfrågan är ett långsiktigt arbete som kräver resurser. I närmaste framtiden ämnar företaget satsa på de europeiska marknaderna. Dessutom intresserar utvecklandet av samarbetet på yrkeskökssidan på de inhemska marknaderna.

– I närregionen har vi redan goda erfarenheter av yrkeskök.

Text: Eija Eloranta
Bild: Linseed och Pentti Kakkori


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

#ruokaketju

 

Infotilaisuuksia HoReCa-ketjun toimijoille ja elintarvikeyrittäjille

Ammattikeittiöt ja HoReCa-tukut ovat kiinnostuneita lisäämään paikallisten elintarvikkeiden määrää tarjonnassaan. Tämän asian edistämiseksi Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hanke järjestää infotilaisuuksia eri puolilla Suomea vuonna 2016.

Jotta ammattikeittiöiden sekä HoReCa-tukkujen lähiruoan kysyntä ja paikallisten yritysten tarjonta voivat kohdata, on heidän tunnettava toinen toistensa toimintatavat nykyistä paremmin. Tällä hetkellä toimitusketjussa tilauksen tekijän (ammattikeittiö), tavarantoimittajan (elintarvikeyritys) ja keräilijän sekä kuljetuksen (HoReCa-tukun) väliset toimintatavat eivät ole tuttuja toisilleen. Se vaikeuttaa toiminnan kehittämistä, vaikka sekä ammattikeittiöissä että tukuissa on halukkuutta ja kiinnostusta paikallisten elintarvikkeiden lisäämiselle tarjonnassaan.

Eri puolilla Suomea järjestettävissä infotilaisuuksissa tutustutaan toisiinsa ja etsitään yhdessä toimintatapoja, joilla yhteistyötä voidaan viedä eteenpäin. Tilaisuuksissa perehdytään tukkujen toimintaan ”Miten toimin HoReCa-tukkujen kanssa?” -täsmäoppaan avulla ja eri toimijoilla on mahdollisuus esitellä omia toimintatapojaan. Lisäksi esitellään kesällä valmistuneen tavarantoimittajan tuotekortin sisältö ja miten sitä käytetään. Tilaisuuksiin kutsutaan HoReCa-tukkuja, ammattikeittiöitä sekä alueen elintarvikeyrittäjiä.

Tulevien infopäivien ajankohdista kerrotaan aitojamakuja.fi -sivustolla. Infopäivät järjestetään yhdessä maakunnallisten elintarvikealan kehittäjien kanssa.


Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hankkeessa edistetään HoReCa-tukkukaupan, ammattikeittiöiden sekä paikallisten elintarvikeyritysten välistä yhteistyötä. Aitojamakuja.fi -sivustolla esitellään teemaan liittyviä hyviä käytänteitä.

Vuosina 2015-2017 toteutettavaa hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit ovat Päivittäistavarakauppa ry ja HoReCa-tukkutoimijat, maakunnalliset elintarvikealan kehittäjät sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

#ruokaketju

Aitoja makuja maakunnista Gastro Helsinki -messuilla 16.-18.3.

Lähiruokayritysten yhteisosastolla on esillä monipuolinen kattaus paikallisia tuotteita eri puolilta Suomea.

gastro_logo

Gastro Helsinki on Suomen johtava horeca-alan tapahtuma, joka tarjoaa runsaan ja monipuolisen ohjelmatarjonnan sekä kattauksen mielenkiintoisia näytteilleasettajia. www.gastrohelsinki.fi

Aitoja makuja maakunnista -osastolla 6h59 on esillä monipuolinen kattaus paikallisia tuotteita eri puolilta Suomea. Osastolla esitellään mm.

 • GMO-vapaita ja kalajauhottomia kananmunia
 • gluteenittomia ja laktoosittomia leipomotuotteita
 • mehuja ja hiilihapotettuja mehujuomia sekä mehuautomaatteja
 • ruusun terälehtihilloa
 • luomu-mustikka tummasuklaata ja raakasuklaata sekä gourmet-konvehteja
 • gluteenittomia, laktoosittomia ja proteiinirikkaita kasvisleikkeleitä
 • härkäpapusäilykettä
 • kasvislisäkkeitä ja kasvisruokia
 • paahdettuja jättiperunalohkoja ja maalaisranskalaisia chili-jogurtti majoneesin kera
 • jäätelöitä ja sorbetteja
 • maustevoita, nappihilloja ja pääsiäisen sesonkiin liittyen pashoja
 • juustoja mm. sinihomejuusto ja vuohenmaidosta tehty juusto
 • kalajalosteita

Aitoja makuja maakunnista -osaston 6h59 yritykset:

 • Finnish Plant
 • Juustoportti Food Oy
 • Kasvis Galleria Oy
 • Kultasuklaa Oy
 • Leipomo Pekan Parhaat
 • Lieksan Laatuherkut Oy
 • Marjavasu Oy / Delimax
 • Nurmeksen Kala Oy
 • Peltolan Juustola
 • Pooki Foods Oy
 • Puurin Kanala
 • Vihannestila Paulähde sekä
 • Lähiruoan koordinaatiohanke

Tervetuloa tutustumaan, maistelemaan ja solmimaan uusia yhteistyökumppanuuksia!

kuva_otsalaudasta

 

Lisätietoja:
Päivi Töyli, 040 189 1929, paivi.toyli@utu.fi
Lähiruoan koordinaatiohanke
Turun yliopiston Brahea-keskus