Tule mukaan Herkkujen Suomeen elokuussa!

Oletko lähi- tai luomuruoan tuottaja, tai valmistatko streetfoodia paikallisista lähituotteista? Nyt on aika ilmoittautua näytteilleasettajaksi uudistuneeseen Herkkujen Suomeen.

Herkkujen Suomi järjestetään jo kuudetta kertaa yhteistyössä kotimaisia oluita juhlistavan Syystober-tapahtuman  kanssa Helsingin Rautatientorilla 18.-20.8.2016. Viime vuonna tapahtumassa vieraili 50 000 hyvän ruoan ystävää.

Lähde myymään ja markkinoimaan oikeassa seurassa

HerkkujenSuomi2015Tapahtuman tavoitteena on tarjota pienille ja keskisuurille elintarvikealan yrityksille mahdollisuus tuotteiden ja ruoka-annosten myyntiin. Mukaan ovat tervetulleita suomalaisten laadukkaiden raaka-aineiden parissa työtä tekevät yritykset ja yhteisöt. Tapahtumaan voi tulla myymään, maistattamaan ja esittelemään vaikkapa lähellä tuotettuja suomalaisia herkkuja, kiinnostavia uutuuksia, trendikästä luomua tai suomalaisia perinneruokia. Tapahtumaan on kuluttajilla vapaa pääsy.

Tapahtuman kävijäkyselyn mukaan kolme neljästä tapahtuman osallistujasta on suunnitellut jo etukäteen tulevansa paikalle varta vasten ostoksia tekemään. Viime vuoden yrittäjäkyselyyn vastanneista 74 prosenttia koki tapahtuman joko erittäin hyväksi tai hyväksi verrattaessa muihin ruokatapahtumiin. Vastanneista 68 prosenttia ilmoitti saaneensa tapahtumaan osallistuneilta sisäänostajilta joko huomattavaa tai alustavaa mielenkiintoa. Yrittäjät saivat tapahtuman kautta tuotteistaan myös suoraa palautetta kuluttajilta. Katso täältä viime vuoden yritykset ja yhteisöt.

Ohjelmalavalla on monipuolista ohjelmaa kaikkina päivinä ja perjantaina järjestetään myös ammattilaistapahtuma kaupan, ravintoloiden, tukkujen ja julkisten ruokapalveluiden sisäänostajille. Ammattitapahtuma on ainutlaatuinen tilaisuus verkottua sisäänostajien kanssa.

Tutustu tarkemmin: Herkkujen_Suomi_markkinointikirje_2016
Tapahtuman ilmoittautumislomake hintatietoineen ja aluekartta

www.herkkujensuomi.fi

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Kimmo Härkönen, puh. 040 524 4363
kimmo.harkonen@jarjestys.fi

Tunnelmia ja kuvia viime vuoden tapahtumasta:

 

Reko, suoramyynnin menestyksekäs konsepti

REKOsta, (Rejäl konsumtion / Reilu kuluttaminen), on tullut lyhyessä ajassa suosittu tapa saada yhteen tuottajia ja kuluttajia Suomessa, ja samanaikaisesti se on luonut paikallisesti tuotetulle ruoalle verkosto- ja logistiikkasysteemin. Menestys pohjautuu yksinkertaisuuteen, osaltaan hallinnollisesti ja osaltaan käytännön tasolla. Ruotsin hallituksen elinkeinoministeriön blogissa Thomas Snellman kertoo, miten toiminta on lähtenyt käyntiin ja mitä tällä hetkellä REKO-toiminnalle kuuluu.

http://www.naringsbloggen.se/livsmedel/2016/04/22/reko-ett-framgangsrikt-koncept-for-direkthandel/

 

Kysely kunnallisista elintarvikehankinnoista

Kunnan virkamies tai luottamushenkilö, kerro millainen on luomun rooli ja tulevaisuuden näkymät omassa kunnassasi.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toteuttaa Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja Luomuinstituutin osarahoittamaa kehittämishanketta, jonka tavoitteena on selvittää luomun aluetaloudelliset vaikutukset sekä edistää luomun tuotannon ja kysynnän parempaa kohtaamista. Kyselyllä pyritään selvittämään luomun nykyistä roolia ja tulevaisuuden näkymiä julkisella sektorilla.

Kysely lähetetään kevään 2016 aikana Suomen kaikkiin kuntiin niin virkamiehille kuin luottamushenkilöillekin. Etukäteen emme saaneet selville kaikkien asianosaisten yhteystietoja, joten voit jakaa kyselyä eteenpäin omassa kunnassasi, että tavoittaisimme varmasti kaikki tahot. Selvityksen tulokset raportoidaan maakuntatasoisina. Kuntakohtaisia tai henkilötasolle meneviä tuloksia ja tietoja ei raportoida missään vaiheessa. Antamanne tiedot pidetään luottamuksellisina.

Vastauksenne on tärkeä osa selvitystä ja vaikuttaa merkittävästi työmme onnistumiseen. Vuonna 2015 toteutimme tässä hankkeessa kyselyn myös luomutuottajille ja saimme yhteensä jopa 840 vastausta. Tämän käsillä olevan päättäjäkyselyn tulokset julkaistaan yhdessä tuottajakyselyn tulosten kanssa syksyllä 2016. Lähetämme kaikille kyselyyn vastanneille ja yhteystietonsa jättäneille pdf-muotoisen loppuraportin. Toivomme, että löydätte aikaa kyselyyn vastaamiseen (15.5. mennessä). Lisätietoja saa alla olevalta henkilöltä.

Kyselylomake suomeksi https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69537/lomake.html ja ruotsiksi https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/70035/lomake.html

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Leena Viitaharju,
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
leena.viitaharju@helsinki.fi
050 4151164

Jaa tietosi vanhojen tunnettujen luonnonkasvien käyttöhistoriasta

Haaste kaikille luonnontuote- ja sen lähialojen toimijoille.

Haastamme sinut mukaan edistämään luonnonkasvien käyttömahdollisuuksia. Tavoitteenamme on koota riittävästi näyttöä käyttöhistoriasta NOT NF -statuksen saamiseksi mahdollisimman monelle villivihannekselle ja -yrtille, joita yritykset tuotteissaan hyödyntävät.  Tule mukaan, jos Sinulla on tietoa 1990-luvulla tai jo aiemminkin toimineista yrityksistä tai markkinoilla olleista elintarviketuotteista. Lapin ammattikorkeakoulussa toteutetaan keväällä 2016 maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta luonnontuotealan uuselintarvikkeisiin liittyvää selvitystä sekä koulutusta. Löydät lisätietoja osoitteesta www.lapinamk.fi/luonnontuotteet-ja-uuselintarvikkeet.

Eviran listalla olevat luonnonkasvit on miltei kaikki hyväksytty yrttitee-, annoskoriste- ja maustekäyttöön, mutta yleiseen elintarvikekäyttöön hyväksyttyjen kasvien määrä on huomattavasti pienempi. Tilannetta voidaan parantaa – ja villiyrttien käytön jatkuvuutta Suomessa taata – kokoamalla riittävä näyttö kasvien käyttöhistoriasta. Kasvinosakohtaisen käyttöhistoriakoonnin perusteella Eviran on mahdollista laajentaa käyttöhyväksyntä yleiseen elintarvikekäyttöön (NOT NF -status). Kasvi- ja kasvinosakohtaista dokumentaatiota tarvitaan nimenomaan sen tyyppisestä käytöstä, mihin kasvia halutaan käyttää.

Uuselintarvikeasetuksesta ja -statuksesta ja käyttöhistorian kokoamisesta tarkempia tietoja: Luonnonkasvien käyttöhistorian koonti

Lisätietoja:
Johanna Kinnunen ja Seija Niemi
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
puh. 040 1813296
www.lapinamk.fi/luonnontuotteet-ja-uuselintarvikkeet

Uudet ohjeet helpottavat pienimuotoista elintarvikkeiden valmistusta ja myyntiä

Elintarvikelainsäädäntö mahdollistaa monenlaista pienimuotoista myynti- ja jalostustoimintaa ilman suurta byrokratiaa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Pienimuotoinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden valmistus ja myynti -oppaassa selkeytetään elintarvikelain soveltamista sekä kerrotaan helpotuksista elintarvikealan yritystoiminnan alkuun pääsemiseksi. Helpotuksista huolimatta elintarviketurvallisuudesta ja toimijan vastuusta ei tingitä.

Yhdessä alan toimijoiden kanssa tehtyjen linjausten mukaan alkutuotannon yhteydessä tapahtuvaa vähäriskistä ja pienimuotoista elintarvikkeiden käsittelyä voidaan jatkossa tehdä ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta. Vähäriskiset tuotteet ovat sellaisia elintarvikkeita, jotka säilyvät huoneenlämmössä kuten esimerkiksi leivonnaiset. Oppaassa on esimerkkejä sekä vähäriskisistä tuotteista että siitä, miten ns. korkeamman riskin tuotteiden kanssa tulisi menetellä. Pienimuotoiseksi toiminnaksi on rajattu 10 000 euron vuosimyynti. Toiminnan verotuksen osalta noudatetaan verottajan ohjeita.

Oppaan mukaan esimerkiksi marjatila voi perustaa sesongin ajaksi kahvilan ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta. Samoin tilapuodin perustaminen tulee vaivattomammaksi, kun maatilayrittäjä voi omien tuotteiden lisäksi myydä myös muiden tilojen alkutuotannon tuotteita (pl. raakamaito, kananmunat) ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta. Yksityishenkilöitä koskevat samat helpotukset kuin muitakin alan toimijoita. Esimerkkitapauksia on koottu osoitteeseen www.aitojamakuja.fi/suoramyynti. Esimerkit helpottavat pienimuotoisen ja vähän riskejä sisältävän toiminnan ilmoitusvelvollisuusrajauksia myös käytännön valvontatyössä.

Nyt julkaistu opas täydentää lähiruuan suoramyynnin, elintarvikkeiden valmistuksen ja myynnin sekä vähittäismyyntitoiminnan opassarjaa. Ohjeilla toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta. Opasta oli laatimassa maa- ja metsätalousministeriö, Evira, MTK ry, SLC r.f., Maa- ja kotitalousnaiset sekä Turun yliopiston Brahea-keskus.

Lisätietoa:
eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 102, etunimi.sukunimi@mmm.fi
projektipäällikkö Johanna Mattila, Turun yliopiston Brahea-keskus, p. 040 565 8121, etunimi.sukunimi@utu.fi

 

Vuoden Lähiruokateko -palkinto Sodankylän kunnalle

Sodankylän kunta on järjestelmällisesti, pitkäjänteisesti ja ansiokkaasti kasvattanut lähiruoan osuutta kunnan ruokapalveluissa ja edistänyt näin lappilaisten ruoantuottajien tuotteiden pääsyä kunnan ruokahankintoihin. 2 000 euron arvoinen palkinto luovutettiin tänään Sodankylän kunnan ruokapalvelupäällikölle Merja Aholalle Lähiruoka & Luomu -messuilla Messukeskuksessa.

Sodankylän kunnalla on ollut pitkäaikainen tavoite säilyttää Lapissa lähituotanto ja pientuottajat. Kunnan keskuskeittiön uusiminen tehtiin lähiruoan lisäämisen ehdoilla. Keittiöön rakennettiin erillinen tuotantotekniikka, jolla lähiruoan vastaanottaminen suoraan tuottajilta oli mahdollista. Lisäksi keittiössä käytetään menetelmiä, joilla lähiruoasta tehdään puolivalmisteita ja komponentteja myöhemmin hyödynnettäväksi. Nämä toimenpiteet ovat mahdollistaneet kunnan irrottautumisen isosta hankintarenkaasta viime vuonna.

– Sodankylän systemaattinen työ lähiruoan eteen, kunnan irrottautuminen suuresta hankintarenkaasta ja elintarvikehankintojen kilpailuttaminen itse on lähiruokateko-palkinnon arvoinen asia. Sodankylän kunta toimii tässä valtavirtaa vastaan. Tyypillisesti kunnissa hankinnat tehdään suurten hankintarenkaiden kautta, sanoo lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä. Viljanen on Lähiruoka & Luomu -messujen kehitysryhmän ja Vuoden lähiruokateko -raadin puheenjohtaja.

– Koko kunnan lähiruokastrategia toteutuu keskuskeittiön tuella. Olemme ottaneet käyttöön vanhat ruoanvalmistusmenetelmät ja yhdistäneet niihin uuden teknologian. Näin lähiruoan käytöstä tulee yhtä kustannustehokasta kuin puolivalmisteiden käytöstä. Tavoitteena on kasvattaa alueellista verohyötyä ja säilyttää työpaikkoja omassa kunnassa. Lisäksi energiaa säästyy ja kuljetuskustannukset pienenevät, kertoo ruokapalvelupäällikkö Merja Ahola.

Vuoden lähiruokateko -palkinto jaettiin nyt neljännen kerran. Aikaisemmat voittajat ovat Reko-lähiruokarenkaiden ”isä” Thomas Snellman, Heikki Ahopelto ja LähiPuoti Remes. Voittajan valitsi raati, johon kuuluivat lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä (raadin puheenjohtaja), kehittämispäällikkö Heidi Valtari Turun yliopiston Brahea-keskuksesta, markkinointikoordinaattori Tessa Loimukoski Ruokatieto ry:sta sekä Jarmo Myllysilta Lähiruoka & Luomu -messuista.

Lisätietoja:
Sodankylän kunta,
kunnanjohtaja Viljo Pesonen p. 040 161 4430
ruokapalvelupäällikkö Merja Ahola p. 040 809 4955
Maa- ja metsätalousministeriö, lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen p. 040 509 8986

Lisätietoja Lähiruoka & Luomu -messuista
Messukeskus, tiedottaja Johanna Suni p. 040 5154216, johanna.suni@messukeskus.com

Kevätmessut Messukeskuksessa 7.–10.4.2016. Samalla lipulla viisi tapahtumaa: OmaMökki, Oma Koti, OmaPiha, Sisusta! ja Lähiruoka & Luomu. Messut ovat avoinna to–la klo 10–18 ja su klo 10–17. Liput 6.4. asti edullisemmin Messukeskuksen verkkokaupasta. Katso messujen koko ohjelma: www.kevatmessut.fi.