Med samarbete mellan studerande och företag sparrning i arbetslivsfärdighet och synlighet för företagen

Kockstuderande funderade ut idéer till förevisningskökets portioner tillsammans med företagare, och av-branschens studerande handledde företagare bl.a. i matfotografering och i användningen av social media.

Joensuu kock-, turism- och audiovisuella branschens studerande vid Norra-Karelens yrkesinstitut och företagare inom livsmedelsbranschen i Norra-Karelen deltog tillsammans i riksomfattande Närmat- och Ekomässan i Helsingfors 6.-8.4.2016.

AhvonenJonna_streetfoodStuderandena och företagarna planerade och genomförde som samarbete programmet för förevisningsköket som verkade på Ruokatieto Yhdistys ry:s avdelning. Före evenemanget bekantade sig studerandena med verksamheten och produkterna hos de företag som deltog i projektet. Av företagen deltog Liperin Juurespakkaamo, Liperin Mylly, Nurmeksen Kala,  Porokylän leipomo, Karjatila Karhinen och Haukiniemi gård.

Kockstuderandena och företagarna  funderade tillsammans ut idéer till portioner som tillreddes i förevisningsköket. Till buds fanns bl.a. tonade piroger, streetfood av insjöfisk, havtornstorn och delikatesser av ekonötkött.

Av-branschens studerande producerade av-material från avdelningen och handledde före mässan de kockstuderande och företagarna i matfotografering och i användningen av social media i marknadsföringen.

– Enligt feedback från de studerande erbjöd samarbetet en lysande möjlighet att i praktiken tillämpa det inlärda och inrätta nätverk för framtiden och arbetslivet. De företag som var med  fick riksomfattande synlighet för sina produkter och sparrning av de studerande i  användningen av social media i marknadsföringen. Våra studerande fick också specialbröm för sin positiva och pigga inställning – de representerade exemplariskt sin bransch och Norra-Karelen, sammanfattar projektexperten Hanne Husso dagarnas giv.

MartiskainenIina_näytöskeittiö– Jag uppmuntrar företagare att samarbeta med yrkesinstitutena. I andra stadiets läroverk samarbetar man intensivt med arbetslivet bl.a. genom att lära via arbetet, men det finns också flera andra möjligheter. Speciellt de ungas kunnande inom social media skulle man önska att implementerades i företagen. Samarbetet erbjuder möjligheter att presentera ditt företags verksamhet och önskemål om färdigheter vad arbetstagare gäller, att påverka utvecklandet och planeringen av utbildningen inom branschen. Den ringaste nyttan är ingalunda det, att samarbetet med framtidens arbetstagare – och kunder – också ger en inblick i de ungas förväntningar och tankevärld.

Denna samarbetsmöjlighet erbjöds av Work Smart – Älykkäästi töihin-projektet som realiseras inom Norra-Karelens kommunsammanslutning inom utbildning. Vi sparrar framtidens arbetstagare i samarbete med Karelia-yrkeshögskolan. Vi främjar uppkomsten av våra studerandes arbetslivsnätverk, vi samlar och utvecklar god praxis för de studerandes karriärhandledning och för näringslivets rekryteringspraxis. Work Smart -workshoparna och olika företagsprojekt, där studerande och arbetsliv möts, har visat sig vara speciellt nyttiga.

Mer information:
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Suunnittelu- ja viestintäpalvelut/ Work Smart-projektet
Hanne Husso, hanne.husso@pkky.fi,  050 463 7173

 

Introducing twelve protected Finnish products

Kitkan viisas, Sahti, Kalakukko, Lapin Puikula, Lapin Poron kylmäsavuliha, Puruveden muikku, Lapin Poron liha, Karjalanpiirakka, Lapin Poron kuivaliha and Kainuun rönttönen

Kitkan viisas (Vendace from Lake Kitka), PDO (Protected Designation of Origin)

kitkan_viisasThe regions of Kuusamo and Posio are known for their large, clean waterways with abundant fish stocks. These waters are also home to ‘Kitkan viisas’, a small and tasty vendace, which is often said to have gained its sobriquet during the Russian Revolution. At the time, the Koillismaa region in north-eastern Finland also saw local residents head east to participate in the building of a socialist utopia. People started calling the little fish ‘Kitkan viisas’ or ‘the Sage of Lake Kitka’ as it was smart enough not to leave its home region, despite having access to rivers running eastwards. Because of its Arctic habitat with low nutritional levels, Kitkan viisas is smaller than other freshwater vendace and its backbone does not harden but remains soft. (Image: Jarmo Pitkänen)

Sahti (beer), TSG (Traditional Speciality Quaranteed)

sahtiA unique Finnish beer, Sahti is made from traditional ingredients and has no additives. Once ready, Sahti is not filtered or pasteurised but served fresh. Sahti is among the world’s most unusual and distinctive malt beverages and one of the last few remaining original beers in Western Europe. Traditionally a drink for celebrations, Sahti is still part of rural culture in its region of origin in Kanta- and Päijät-Häme and Northern Satakunta. (Image: The photo archive of the Ministry of Agriculture and Forestry)

Kalakukko (fish and pork pie), TSG (Traditional Speciality Quaranteed)

KalakukkoKuopio, in eastern Finland, is known for its Kalakukko, fish and pork pie, which has always made a handy packed lunch and a popular gift. It combines bread, fish and meat in one package. The traditional kalakukko from the Savo region is either round or oval in shape. At its best when still warm, the pie is cut open at the top. Slices are then cut off the crust and topped with the pie filling and some butter. It is purely a question of taste whether you prefer vendace or perch as the filling. The best Kalakukko pies can be found in speciality bakeries and market halls and at outdoor markets.

Lapin PuikulaLapinpuikula (potato),  PDO (Protected Designation of Origin)

Lapin Puikula is a northern potato variety. For centuries now, it has been cultivated in Lapland where the unique conditions lend it its characteristic flavour and aroma. (Image: Marjo Särkkä-Tirkkonen)

Lapin Poron kylmäsavuliha (Cold-smoked reindeer meat), PDO (Protected Designation of Origin)

Lapin Poron kylmäsavuliha is produced, processed and packaged in Finland’s reindeer husbandry regions. Free-roaming reindeer, centuries of experience in processing and smoking the meat, and salting and smoking over slow-burning alder, birch or juniper wood for a week are the elements that produce this unique, tender meat with its rich aroma and distinctive flavour. (Image:  Ministry of Agriculture and Forestry)

Puruveden muikku  (Vendace from Lake Puruvesi),  PGI (Protected Geographical Indication)

MuikkuA great delicacy that has been enjoyed for centuries, this vendace from Lake Puruvesi has been a source of wealth for the region since the era of Swedish rule. Its special characteristic is its soft backbone, which means it can be prepared by frying and smoking or used in soups without the need for deboning. The lake’s unusually clear water gives the fish its silvery colour. Puruveden muikku is also known for the methods used to catch it, as it is usually done with traditional techniques such as using seine. The skills required to locate and catch the fish have been passed from one generation to another. The vendace is also caught on the moonlit nights of late autumn when it comes to the surface of the water – an unusual fishing method that is typical of Lake Puruvesi, with its clear water.
Muikun nuottausta Puruvedellä – Fishing at lake Puruvesi, Saimaa, Finland (Youtube)

Lapin Poron liha (Reindeer meat from Lapland), PDO (Protected Designation of Origin)

PoronlihaA typical staple of northern larders is reindeer. Lapin Poron liha, the meat of this semi-domesticated deer still carries the unique flavour of game. Since we know that the reindeer is selective in its diet, it should come as no surprise that reindeer meat is of excellent quality. When served reindeer, you are offered more than a meat dish. You are offered a journey to riverbanks painted with autumn colours, slopes with wind whistling amidst dwarf birches, freedom – the entire Arctic world and culture. (Image: Erkki Viero)

Karjalanpiirakka (Karelian pie),  TSG (Traditional Speciality Quaranteed)

karjalanpiirakka (2)Who doesn’t love the authentic Karjalanpiirakka, Karelian rice pie? Karjalanpiirakka is true national food. Fresh from the oven and with a layer of melting butter on top, these fragrant pies are bound to make your mouth water. Karjalanpiirakka has the fresh flavour of rye. They are suitable for parties and everyday occasions and can be served as a snack and as a side dish with a meal. Not only traditional and delicious, they are also healthy. Karjalanpiirakka can be eaten as they are or topped with cold meats or a mixture of egg and butter.

Lapin Poron kuivaliha (Dried reindeer meat from Lapland) , PDO (Protected Designation of Origin)

Lapin Poron kuivaliha is prepared by drying it outdoors between February and April, using a method that dates back centuries. The fluctuations in temperature that occur in northern climes in late winter make the meat tender and give it its natural flavour. In his ‘History of the Northern Peoples’ from 1555, Olaus Magnus mentions the delicious taste of this handy field-trip snack. (Image: The Reindeer Herders’ Association)

Kainuun rönttönen (Rye pie with lingonberries), PGI (Protected Geographical Indication)

Kainuun_RönttönenIn the Kainuu region, bread and other baked goods hold pride of place on the dinner table. It is said that back in the day, when food was in short supply in late winter and the menfolk had to go into the woods for a day’s work, the womenfolk took the last few lingonberries and potatoes from the food store and baked them inside a rye crust. That is how ‘rönttönen’ came to be. At the time, sugar was extremely hard to come by. In Kainuu, lingonberry pies were baked to satisfy the locals’ sweet tooth. The sweetness came from the potatoes that were cooked slowly at a low temperature to allow the starch to break up. Sourdough was used to give a fluffy crust and a rich flavour to the pies, which were baked in a bread oven to produce a delicacy with a crisp crust. (Image: Hilla Martikainen)

vadelmalikoori_SMMSuomalainen Marjalikööri, Suomalainen Hedelmälikööri (Finnish berry liqueur and Finnish fruit liqueur), PGI (Protected Geographical Indication)

These Finnish berry and fruit liqueurs are made from fruit and berries harvested in Finland. Pure Nordic nature and the light-filled summer nights lend the products their unique flavour, freshness, and colour – to delight all our senses. Produced by a master liqueur-maker, the liqueurs are prepared by infusing spirits with fruit or berries until the beverage matures and achieves a rich flavour and beautiful colour. Enjoy Finnish berry or fruit liqueur as-is, use it in mixed drinks or cocktails, or add to a dish to enhance its authentic Finnish aromas.

Suomalainen Vodka (vodka of Finland), PGI (Protected Geographical Indication)

kuvaplugifi_vodka_SMM_kehysMade from Finnish cereal or potatoes and pure Finnish water by distilling, vodka from Finland is an internationally renowned alcoholic beverage. Even though vodka has traditionally been a clear and colourless drink, flavoured varieties are available too. Thanks to its pure flavour, Finnish vodka comes into its own in the form of chilled shots, but it is also suitable for use in cocktails and mixed drinks. (Image: Kuvaplugi.fi)

The protected product name campaign is part of the national Nimisuojasta kilpailukykyä (Competitiveness through name protection) project. The goal of the project is to improve the competitiveness of Finnish food products via the EU schemes to protect names of agricultural products and foodstuffs.

 

 

Product card makes it easier for kitchens and wholesalers to offer local food products

Professional kitchens, wholesalers in the hotel, restaurant and catering (HoReCa) sector and retailers are all looking to increase the range of local foods in their selections. To foster collaboration among various operators, a supplier’s product card has been developed to offer support in negotiations between small companies and buyers.

A simple, everyday tool, the product card helps producers to identify their product’s strengths prior to sales negotiations. The card highlights points that buyers are interested in when evaluating new products.

– First and foremost, the card is intended to help producers prepare for sales negotiations with a potential buyer, explains project manager Päivi Töyli from the University of Turku’s Brahea Centre.

The card includes information on the product’s shelf-life and suitability for special diets, and on whether it is organic and how it is ordered and delivered. The idea behind the card is to encourage producers to analyse their product’s unique selling points and stand-out qualities.

– Small companies’ products have their place in supermarket selections. In the retail sector, we have gained positive experiences from product cards and it’s excellent news that a new and improved version of the tool is now available to assist in collaboration between small companies and HoReCa wholesalers, says the Finnish Grocery Trade Association’s Director Ilkka Nieminen.

In 2012, the Finnish Grocery Trade Association developed a product card for the retail sector, aimed at facilitating collaboration between small food businesses and retail companies. Soon, various operators realised that a similar card would come in handy in negotiations with HoReCa wholesalers and professional kitchens.

The product card has undergone further development to meet the needs of both groups of buyers. The new card also takes into account recent changes in the requirements for package labelling.

Collaboration among wholesalers, professional kitchens and companies is promoted as part of the Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä  (development of local food value chain) project. The main partners of the project are the Finnish Grocery Trade Association, HoReCa wholesalers, regional food-industry developers, and the Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK). Funded by the Ministry of Agriculture and Forestry, the project began in 2015 and will continue until 2017.

Product card

Product card_2015 , in Finnish and Swedish (if you do not have MS Office, you can download a free Libre Office package from https://fi.libreoffice.org)


The Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä project was set up to promote collaboration among HoReCa wholesalers, professional kitchens and local food companies. The Trueflavours.fi (Aitojamakuja.fi) website provides an overview of good practices in this sector.

Running from 2015 to 2017, the project is funded by the Ministry of Agriculture and Forestry.

#ruokaketju

Maista luomu -ruokatapahtuma valloittaa Mikkelin 30.9.-2.10.2016

Tarjolla makuelämyksiä niin luomugaalaillallisen parissa kuin sadonkorjuu- ja katuruokatapahtumassa. Lisäksi Hyvää ihmiselle – 10 syytä valita luomu -seminaari ja muuta mukavaa ohjelmaa.

Mikkelissä järjestetään uusi kolmipäiväinen koko perheen Maista luomu -ruokatapahtuma 30.9.–2.10.2016. Tapahtuma käynnistyy perjantaina 30.9. uusimpia tutkimustuloksia esittelevällä Hyvää ihmiselle – 10 syytä valita luomu -seminaarilla Mikkelin yliopistokeskuksessa ja luomugaalaillallinen Tertin kartanossa. Lauantaina 1.10. on vuorossa luomusadonkorjuu- ja -katuruokatapahtuma klo 10–20 Kirkkopuistossa. Tarjolla on runsaasti syksyn satoa kotiin vietäväksi ja ravintolat tarjoavat luomukaturuokaa paikan päällä nautittavaksi. Maalaistunnelmaa tapahtumaan tarjoaa Tertin kartano, jossa tarjolla on tietoiskuja luomusta, työnäytöksiä sekä luomuinen buffet-lounas ja kahvila. Maksuton hop on hop off -bussi kuljettaa vierailijoita Kirkkopuiston ja Tertin kartanon välillä. Lauantai-iltana Kirkkopuistossa esiintyy Juvalta lähtöisin olevan Aija Puurtisen ja Esa Kuloniemen Honey B. & T-bones -bluesyhtye.

Sunnuntaina 1.10. vietetään sadon kiitosmessua Mikkelin Pitäjänkirkossa ja luomu ravintoloissa -päivää Mikkelin seudun ravintoloissa. Alueen ravintoloiden keittiömestarit suunnittelevat päivää varten menut, joissa he hyödyntävät mahdollisimman paljon paikallisia luomuraaka-aineita.

– Mikkeli on jo maailmallakin tunnustettu ruokamatkailukohde. Maista luomu tuo upean tapahtuman Mikkelin syksyyn ja vahvistaa entisestään Etelä-Savon mainetta luomuruokamaakuntana, sanoo matkailujohtaja Maisa Häkkinen.

– Kesäasukkaillakin on maistuva syy palata Mikkeliin tapahtumaviikonloppuna, muistuttaa matkailujohtaja Maisa Häkkinen.

Maista luomu -tapahtuma herättää henkiin Mikkelissä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa vuosien ajan järjestetyt Mikkelin Luomumessut uudella tavalla.

– Syksyn sadon lisäksi tarjolla on luomukaturuokaa ja tutkittua tietoa luomusta, Luomuinstituutin johtaja Pirjo Siiskonen kuvaa tapahtumaa.

– Haluamme tuoda luomuruoan kuluttajien saataville ja tarjota luomuruoan tuottajille sekä ravintoloille mahdollisuuden tuoda esille osaamistaan, valmistamaansa ruokaa ja aitoja makuja, muistuttaa Siiskonen.

Tapahtumassa on mukana myös Michelin-tähdellä palkitun Ravintola Olon omistaja, keittiömestari Pekka Terävä. Maista luomu -ruokatapahtumaan odotetaan 10 000 kävijää. Maista luomu -tapahtuman järjestävät Luomuinstituutti/Luomuinstituutin jalkauttaminen -hanke, Mikkelin matkailupalvelut/ Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, Mikkelin kaupunki, Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry, Saimaan luomu ry, Tertin kartano ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta.

www.maistaluomu.fi

Lisätietoja tapahtumasta:
Pirjo Siiskonen, johtaja, Luomuinstituutti, 0440 752 755, pirjo.siiskonen@helsinki.fi
Maisa Häkkinen, matkailujohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 044 794 2219, maisa.hakkinen@mikseimikkeli.fi
Matti Pylkkänen, Tertin kartanon isäntä, 0440 187 612, matti.pylkkanen@tertinkartano.fi

 

 

Kylän Kattaus är flexibel vid upphandling av närmat

Hurudana produkter upphandlar Jyväskylä stads Kylän Kattaus från lokala producenter, och hur får man samarbetet att fungera  i praktiken?

Affärsverket  Kylän Kattaus, som svarar för Jyväskylä stads matservice, producerar lunch- och middagsmåltiderna till kunder inom åldrings- och handikappservice  samt skol- och daghemsluncher. Kylän Kattaus sysselsätter drygt 300 arbetstagare, och per dag tillverkas exempelvis ca 24 000 lunchportioner.

Utmaningarna avklaras med flexibilitet

särkeäKylän Kattaus införskaffar mört, färska jordgubbar, torkade nässlor, rågmjöl samt glutenfria produkter frrån  lokala företagare. En del av leverantörerna har man funnit via konkurrensutsättning och offertanbud, en del på annat sätt, såsom med hjälp av Mukulaari-andelslaget eller Närmat resursklokt till offentliga kök-projektets experiment.

Servicechefen för Kylän Kattaus produktion Paula Puikkonen berättar, att vid lokala upphandlingar har logistiken visat sig vara en utmaning. Leveranspartierna är ofta rätt små och distributionen av dem till olika adresser är utmanande för producenten. Kylän Kattaus har därför kommit emot vad gäller distributionen: i praktiken tar den centrerat emot de små producenternas leveranser och distribuerar dem sedan själv ut till sina verksamhetspunkter. Ibland händer det också att de små producenternas volymer inte går ihop med behovet hos en stor beställare. I Jyväskylä finner man en lösning också för dessa situationer.

mansikoita– Till exempel då det gäller jordgubbar har vi löst ärendet med en matlista. Användningen av jordgubbar har i våra olika verksamhetspunkter fördelats på veckans olika dagar. På det här sättet möts efterfrågan och utbud bättre, berättar Paula.

De ekonomiska resurser som matservicen har att tillgå ställer också sina gränsvillkor på användningen av lokala produkter.

– Vår erfarenhet är, att lokalt upphandlade produkter är dyrare. I en liten skala är det dock möjligt att med nuvarande anslag använda dem, konstaterar Paula.

Inom Kylän Kattaus upplever man, att det lönar sig att använda lokala produkter, eftersom det förstärker den positiva synen på matservice. Och framför allt stöder det lokalekonomin och är en väsentlig del av en hållbar verksamhetsform.

Kunskap om produkterna och verksamhetsformerna hjälper en på traven

Från Kylän Kattaus tipsar man producenterna, att det lönar sig att modigt ha kontakt med potentiella köpare och berätta om sina egna produkter. Det är bra för producenten att vara beredd på, att en beställning inte alltid sker på en gång. Det lönar sig därför att vara ut i god tid. I Jyväskylä ser man, att små producenter skulle kunna ha mera potential inom specialdieter än för tillfället, och det här kunde man satsa på i företagen.

– Det lönar sig inte för oss att själv tillreda alla specialdietsprodukter. Till exempel beträffande glutenfria produkter har praktiken visat, att upphandling av dem från närproducenterna är en bra lösning för oss, berättar Paula.

Från Kylän Kattaus tipsar man övriga kommuner och matserviceenheter, att det lönar sig att direkt från början nyttja den egna upphandlingsenhetens sakkännedom i lokala upphandlingar. Man kommer igång genom en öppen dialog med de lokala producenterna.

– Allmänna diskussionstillfällen med producenterna är nyttiga. Genom ett öppet kunskapsutbyte blir producentens  och beställarens verksamhetsformer bekanta för båda parter. På så sätt är det sedan också lättare för producenten att gestalta de behov som tidtabeller och exempelvis förpackningsstorlekar ställer samt  planera sitt erbjudande, summerar Paula Kylän Kattaus’ goda praxis.

Text: Eija Eloranta


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

#ruokaketju

 

Opiskelijoiden ja yritysten yhteistyöllä sparrausta työelämätaitoihin ja näkyvyyttä yrityksille

Kokkiopiskelijat ideoivat yrittäjien kanssa näytöskeittiön annoksia ja av-alan opiskelijat valmensivat yrittäjiä mm. ruokakuvauksessa ja sosiaalisen median hyödyntämisessä.

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuun kokki-, matkailu- ja audiovisuaalisen alan opiskelijat ja pohjoiskarjalaiset elintarvikealan yrittäjät osallistuivat yhdessä valtakunnallisille Lähiruoka- ja Luomu -messuille Helsingissä 6.-8.4.2016.

AhvonenJonna_streetfood

Opiskelijat ja yrittäjät suunnittelivat ja toteuttivat yhteistyönä Ruokatieto Yhdistys ry:n osastolla toimivan näytöskeittiön ohjelman. Ennen tapahtumaa opiskelijat tutustuivat projektiin osallistuvien yritysten toimintaan ja tuotteisiin. Yrityksistä mukana olivat Liperin Juurespakkaamo, Liperin Mylly, Nurmeksen Kala, Porokylän leipomo, Karjatila Karhinen ja Haukiniemen tila.

Kokkiopiskelijat ideoivat yhdessä yrittäjien kanssa näytöskeittiössä valmistettavia annoksia. Tarjolla oli mm. tuunattuja piirakoita, streetfoodia järvikalasta, tyrnitornia ja herkkuja luomunaudanlihasta.

Av-alan opiskelijat tuottivat osastolta av-materiaalia ja valmensivat ennen messuja kokkiopiskelijoita ja yrittäjiä ruokakuvauksessa ja sosiaalisen median hyödyntämisessä markkinoinnissa.

– Opiskelijoiden palautteen mukaan yhteistyö tarjosi loistavan mahdollisuuden soveltaa opittua käytäntöön ja verkostoitua tulevaisuutta ja työelämää varten. Mukana olevat yritykset saivat valtakunnallista näkyvyyttä tuotteilleen ja sparrausta opiskelijoilta sosiaalisen median hyödyntämisessä markkinoinnissa. Opiskelijamme saivat myös erityiskiitokset positiivisesta ja reippaasta asenteestaan – he edustivat esimerkillisesti alaansa ja Pohjois-Karjalaa, tiivistää hankeasiantuntija Hanne Husso päivien antia.

MartiskainenIina_näytöskeittiö

– Rohkaisen yrittäjiä yhteistyöhön oppilaitosten kanssa. Toisen asteen oppilaitoksissa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa mm. työssäoppimisen kautta, mutta mahdollisuuksia on kuitenkin tarjolla laajemminkin. Erityisesti nuorten sosiaalisen median osaamisen soisi jalkautuvan yrityksiin. Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden esitellä yrityksesi toimintaa ja osaamistoiveita työntekijöille, vaikuttaa alan koulutuksen kehittämiseen ja suunnitteluun. Vähäisin hyöty ei ole suinkaan se, että yhteistyö tulevaisuuden työntekijöiden – ja asiakkaiden – kanssa avaa myös ikkunan nuorten odotuksiin ja ajatusmaailmaan,

Tämän yhteistyömahdollisuuden tarjosi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä toteutettavalla Work Smart – Älykkäästi töihin -hanke. Sparraamme tulevaisuuden työntekijöitä yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Edistämme opiskelijoidemme työelämäverkostojen syntymistä, kokoamme ja kehitämme hyviä käytänteitä opiskelijoiden uraohjaukseen ja elinkeinoelämän rekrytointikäytänteisiin liittyen. Erittäin hyödylliseksi ovat osoittautuneet Work Smart – työpajat ja yritysprojektit, joissa opiskelijat ja työelämä kohtaavat.

Lisätietoja:
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Suunnittelu- ja viestintäpalvelut/ Work Smart-hanke
Hankeasiantuntija Hanne Husso,
hanne.husso@pkky.fi,  050 463 7173

My Stay esittelee suomalaista matkailutarjontaa

Ruoka-alan yrittäjä, onko ruokamatkailulla merkittävä rooli toiminnassasi?

Visit Finlandin verkkosivuilla oleva My Stay -tuoteosio lanseerattiin maaliskuun alussa ja parin ensimmäisen kuukauden aikana kymmeniä tuhansia käyttäjiä on käynyt tutustumassa siellä olevaan matkailutarjontaan. Visit Finlandin markkinointitoimenpiteet ohjaavat tulevaisuudessa yhä enemmän liikennettä My Stay-sivulle, joten odotettavissa on käyttäjämäärien tasaista kasvua.

Sivuille kaivataan uusia tuotteita, jotka täyttävät Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit sekä My Stay tuotekriteerit, jotka löytyvät myös tietojen syöttösivulta: www.visitfinland.com/your-stay-travel-products/login Yksi peruskriteereistä on englanninkielinen kotisivu, koska kyseessä on kansainvälinen markkinointi ja tuotekortista tehdään suora linkki yrityksen kotisivulle.

Toimi nopeasti, sillä aikaa tuotteiden syöttämiseen on 20.05.2016 saakka. Tutustu tarkemmin asiaan Visit Finlandin sivuilla

My Stay -tuoteosio