Postens förnyade distribution av matkassar

Postens tjänst erbjuder en kanal åt småföretagare för direktförsäljning av produkter såväl till konsumenter som till restauranger.

Distributionen av matkassar har integrerats till den normala post- och paketdistributionen och den är i bruk såväl i tätorter som på glesbygden. Den nya tjänsten implementeras nu på ett område som har fem servicepunkter, och som täcker södra och mellersta Finland (se karta i pdf), men tids nog kommer verksamheten också att omfatta andra områden.

Ur köparens synvinkel möjliggör matkassetjänsten leverans av produkter, som inhandlats direkt från nätbutiken eller av småföretagaren, ända hem till dörren eller direkt till restaurangen. Produkter som kräver kyla transporteras i värmeisolerade transportlådor, som innehåller kylblock.

Småproducent, ifall du blev intresserad, ta kontakt med Postens Key Account Manager André Kullström eller Kari Vilppula. Närmare kontaktinformation hittar du i nedanstående pdf.

Aitoja_Makuja_ruokakassijakelu_20160608

 

Äktasmak.fi nyhetsbrev

Juni 2016

#lähelläsua Instagram-kampanjen
#lähelläsua (näradig) Instagram-kampanjen som är riktad till de unga lyfter fram närmat. Läs mer

Köp av bonden! -dagen firas 10.9.
Under Köp av bonden! -dagen 10.9. firar vi producenter och inhemsk matproduktion runt om i Finland. Bli försäljare! Läs mer

Med samarbete mellan studerande och företag sparrning i arbetslivsfärdighet och synlighet för företagen
Kockstuderande funderade ut idéer till förevisningskökets portioner tillsammans med företagare, och av-branschens studerande handledde företagare bl.a. i matfotografering och i användningen av social media. Läs mer

Kylän Kattaus är flexibel vid upphandling av närmat
Hurudana produkter upphandlar Jyväskylä stads Kylän Kattaus från lokala producenter, och hur får man samarbetet att fungera  i praktiken? Läs mer

Kommande evenemang och andra aktuella

Tapahtumakalenteri aitojamakuja.fi

  • Delikatessernas Finland 18.-20.8.2016  Läs mer
  • FM i mathantverk i Raseborg i oktober. Läs mer
  • IndieFood – Lähiruokaopas Suomeen Läs mer

Uusin Aitoja makuja -lehti

Nya anvisningar underlättar småskalig tillverkning och försäljning av livsmedel
Livsmedelslagstiftningen tillåter många olika former av småskalig försäljning och beredning av livsmedel utan någon större byråkrati. Läs mer

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller aktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

Köp av bonden! -dagen firas 10.9.

Under Köp av bonden! -dagen 10.9. firar vi producenter och inhemsk matproduktion runt om i Finland.

Konsumenterna kan komma på uppköp till gårdarna, träffa producenter, diskutera och fråga om produktionen samt bekanta sig med gårdens verksamhet. Gården kan i mån av möjlighet erbjuda besökarna en möjlighet att bekanta sig med gårdens djur, maskiner och gårdsmiljön.

Bli försäljare!

Dagen kan anordnas av producenten på sin egen gård. Också grannen kan bjudas in till den egna gårdstunen för att sälja exempelvis överlopps äppelskörd eller morötter.

Arrangören av Köp av bonden! -dagen ska registrera sig och anmäla sin gård / försäljningspunkt på ostatilalta.fi -nätplatsen. En deltagande gård svarar själv för alla arrangemang.

Bekanta dig närmare på adressen ostatilalta.fi

#lähelläsua Instagram-kampanjen

#lähelläsua (näradig) Instagram-kampanjen som är riktad till de unga lyfter fram närmat

lahellasua_kampanjakuva#lähelläsua Instagram-kampanjen ger information om närmat via social media åt de unga samt engagerar dem att dela med sig matrelaterade bilder, erfarenheter och känslor. Kampanjen genomförs i  början av skolornas sommarlov, under tiden 30.5.-26.6.2016. Info om kampanjen finns på kampanjens www -sida,  som finns på adressen www.aitojamakuja.fi/lahellasua

Kampanjen är riktad till 13-19-åriga ungdomar, som i egenskap av framtida konsumenter  och inflytelserika medborgare också senare är viktiga köp- och konsumtionsbeslutsfattare. Enligt undersökningar gjorda av Taloustutkimus Oy upplevs köp av finländsk mat som en mycket ansvarsfull gärning och det här upplever också i ökande grad många ungdomar.

Kampanjen som genomförs via social media strävar till att nå de unga genom tjänster och kommunikationsmedia som känns naturliga för dem. Enligt aktuella undersökningar är Instagram en av de mest populära tjänsterna av social media hos de unga och den brukas i stor utsträckning av ungdomarna inom just den åldersgruppen kampanjen riktar sig till.

Kampanjen aktiverar de unga att ta bilder av närmat, njuta av eller tillaga närmat och att dela med sig i Instagram-tjänsten. Deltagande motiveras genom att i slutet av kampanjen ordna ett lotteri, vars pris är tre 4-personers upplevelsepresentkort till semestertidens aktiviteter som ungdomarna är intresserade av.

#lähelläsua Instagram-kampanjen är en del av kommunikationen inom det nationella koordineringsprojektet iom närmat. Kampanjen stöder koordineringssprojektets mål att öka intresset för närmat, aktivera diskussioner som gäller närmat, ta fram olika verkningar och betydelser av närmat samt att förmedla kunskap om utvecklingsarbetet inom närmatsbranschen.

Koordineringsprojektet inom närmat – bättre resultat med gemensamt arbete – förverkligar Programmet  för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det finansieras av Tavastlands NTM-central som ett riksomfattande koordineringsprojekt.

Mer information

Päivi Töyli, projektledare, Brahea Centrum vid Åbo Universitet
paivi.toyli(at)utu.fi, 040 189 1929
Heidi Valtari, utvecklingschefen, Brahea Centrum vid Åbo Universitet
heidi.valtari(at)utu.fi, 040 048 7160

FM i mathantverk i Raseborg i oktober

Anmälningstiden till tävlingen har nu börjat

År 2016 är Finland ordförande i Nordiska ministerrådet. Under tiden för ordförandeskapet ordnas det många evenemang inom matsektorn. Det största evenemanget är FM-tävlingen i mathantverk. Tävlingen som är öppen för alla nordiska deltagare går av stapeln på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs den 10 – 13 oktober 2016.

Tävlingen ordnas för att konsumenterna ska bli bekanta med mathantverket och för att snabba på branschens utveckling. Genom tävlingen vill man uppmuntra mathantverkarna i deras arbete och inspirera dem att vidareutveckla sina företag och sina produkter.

Samtidigt med FM-tävlingen arrangerar man också många seminarier med mathantverkstema samt exkursioner till livsmedelsföretag i Västnyland. Alla intresserade är välkomna att delta i detta program. Programmet kulminerar i en festmiddag med prisutdelning i Fiskars bruk den 12 oktober.

Information om miniseminarier, exkursioner, festmiddag och inkvarteringsmöjligheter samt anmälningsanvisningar publiceras på tävlingens hemsida i juni.

FM-tävlingen har delats upp i följande produktkategorier: mejeriprodukter, charkuteriprodukter, fiskprodukter, bageriprodukter, bär- och fruktprodukter, grönsaks- och svampprodukter, kalla krydd- och matsåser, fermenterade drycker, snacks och innovativa mathantverksprodukter. Anmälningstiden är 25.5 – 5.9.2016.

Närmare information om tävlingen
Mathantverk FM broschyr
Matevenemang under tiden för ordförandeskapet

Ytterligare information:
Seija Ahonen-Siivola, jord- och skogsbruksministeriet, ansvarsperson för mattemat under ordförandeskapet, tfn 0295 162 173, fornamn.efternamn@mmm.fi
Ann-Louise Erlund, Yrkeshögskolan Novia, tfn 044 799 8406, fornamn.efternamn@novia.fi (tävlingsanvisningar)

Meddelande (pdf)