Äktasmak.fi nyhetsbrev

September 2016

Meddelande: Köp läcker närmat på Köp av bonden! -dagen 10.9
Fårkött, vaktelägg, råmjölk, äpplen, mjöl och en massa annat! Inte bara produkter utan också massor med upplevelser och nya bekantskaper. På den landsomfattande Köp av bonden! -dagen den 10 september vill vi fira den inhemska matproduktionen och föra samman producenter och hobbyträdgårdsodlare med konsumenter. Webbplatsen ostatilalta.fi

Äkta smak, meddelande som stöd vid information om närmat
Det riksomfattande koordineringsprojektet inom närmat har uppdaterat Äkta smak -meddelandet. Äkta smak beskriver de små livsmedelsföretagens bransch och stärker informationen om närmat. Läs mer

Stafett kräver ansvarsfull mat på tallrikarna
I de kommunala beslutsfattarnas festtal nämns ofta orden ekologiskt och närmat, men de syns alltför sällan på barns och åldringars tallrikar. Är priset fortfarande det enda kriteriet vid upphandling av råvaror till de kommunala köken? Läs mer

Kommande evenemang och andra aktuella: Tapahtumakalenteri aitojamakuja.fi
– FM i mathantverk i Raseborg i oktober. Läs mer

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller äktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

Köp läcker närmat på Köp av bonden! -dagen 10.9

Fårkött, vaktelägg, råmjölk, äpplen, mjöl och en massa annat! Inte bara produkter utan också massor med upplevelser och nya bekantskaper. På den landsomfattande Köp av bonden! -dagen den 10 september vill vi fira den inhemska matproduktionen och föra samman producenter och hobbyträdgårdsodlare med konsumenter.

ko¦êp-av-bonden_tapahtumatunnus_2016_cmykIntresset för matens ursprung och uppskattningen för närmat ökar hela tiden. Lördagen den 10 september firas Köp av bonden! -dagen vars syfte är att öka kännedomen om möjligheterna till direktförsäljning och ge konsumenterna tillfälle att köpa läckra delikatesser och andra produkter från närbelägna gårdar och trädgårdar.

Köp av bonden! -dagen är inte bara en shoppingdag utan också en dag för upplevelser. Temadagen ger alla en ypperlig chans att bekanta sig med gårdar och matproducenter i näromgivningen. En del av gårdarna erbjuder besökarna gårdsförevisningar och sysselsättning som att binda havrekärvar, beundra djur och maskiner, dricka kaffe och rida på ponnyer.

Köp av bonden! -dagen är i första hand avsedd för direktförsäljning av råvaror och matprodukter, alltså inte försäljning av matportioner. Gårdarna som deltar i jippot hittas på webbplatsen ostatilalta.fi/sv. Fler än 150 gårdar har anmält att de deltar och antalet ökar hela tiden.

Om du vill vara med som arrangör ska du anmäla din gård eller trädgård till dagen! På webbplatsen Ostatilalta.fi kan du meddela vad som händer på din gård, vilka produkter som säljs och på vilket klockslag besökarna är välkomna.

I arrangerandet av Köp av bonden! -dagen medverkar Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och enheten landsbygdsnätverkstjänster, Samordningsprojektet för närmat vid Brahea-centret vid Åbo universitet, Äktasmak.fi, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC.

https://ostatilalta.fi/sv

Mer info:
Päivi Töyli, Samordningsprojektet för närmat, +358 40 189 1929, paivi.toyli@utu.fi
Anni-Mari Syväniemi, MTK ry, +358 50 511 8909, anni-mari.syvaniemi@mtk.fi
Mia Wikström, SLC r.f., +358 50 355 3213, mia.wikstrom@slc

kaikkienlogot2

Stafett kräver ansvarsfull mat på tallrikarna

I de kommunala beslutsfattarnas festtal nämns ofta orden ekologiskt och närmat, men de syns alltför sällan på barns och åldringars tallrikar. Är priset fortfarande det enda kriteriet vid upphandling av råvaror till de kommunala köken?

De ansvarsfulla matvalens förespårkare hoppar upp i cykelsadlarna nästa vecka för att kräva svar av de kommunala beslutsfattarna på frågor gällande offentlig upphandling av mat och annan ansvarsfull verksamhet.

Stafetten Vastuullisuusviesti startar tisdagen den 6 september kl. 10 i Varkaus och passerar St. Michel och Lahtis för att komma i  mål i Hyvinge torsdagens den 8 september.

Under stafettens tre dagar och närmare 120 km besöks tolv orter, där man diskuterar med lokala beslutsfattare, får uppleva överraskningar och naturligtvis smaka på lokala läckerheter. Stafettens budbärare påminner om statsrådets principbeslut från i somras (offentliggjordes 29.6.2016), som vägleder den offentliga sektorns måltidsservice mot  allt mer ansvarsfulla livsmedelsupphandlingar.

Under stafetten lyfts även fram goda exempel på hur man redan har förverkligat ansvarsfull upphandling. Samtidigt kommer även lösningar för den finländska matproduktionens utmaningar att diskuteras. Kommuner utmanas även att göra egna samhälleliga åtaganden.

Stafetten rör sig både med cykel och den bussen som går under namnet Vastuullisuusbussi. I bussen kan man ställa kniviga frågor om livsmedelsupphandling till upphandlingsexperter. I bussen kan man även spela säsongsbingo.

Stafetten avslutas med ett evenemang torsdag 8.9 på Östersjöns mest miljövänliga gård, Knehtilä, i Hyvinge. Stafettens sista etapp startar kl. 15.30 från Hyria-koulutus gård (Torikatu 18) i Hyvinge centrum. Klockan 16.00 tar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio och Hyvinges chef för affärsverksamhet Annukka Lehtonen emot stafetten på Knehtilä gård (Haapasaarentie 75).

Innan stafetten kommer i mål hålls ett presstillfälle på Knehtilä kl. 15.15. Medias representanter inbjuds att närvara. Programmet för presstillfället är följande (på finska):

  • Tervetuloa, Anu Arolaakso/Sari Väänänen, EkoCentria
  • Miksi VNP Vastuullisista elintarvikehankinnoista? Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö, MMM
  • Vastuullisuus Hyvinkään ruokapalveluissa, Annukka Lehtonen, liiketoimintajohtaja Hyvinkää
  • Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, Marja Innanen, apulaispääsihteeri, Valtioneuvoston kanslia
  • Itämeren ympäristövastuullisin maatila, Minna Sakki, Knehtilän emäntä

Mera information om stafettens rutt och program finns på www.ekocentria.fi.

Stafettens evenemang förverkligas av EkoCentria i samarbete med bl.a. MTK-central- och regionalförbunden, Äktasmak.fi; Närmats- och ekokoordineringsprojekten, Luomuinstituutti, Ekoneum, Navitas kehitys Oy, Hyria koulutus, yrkesskolorna Laurea amk, Mikkelin amk, ProAgria, Maa- ja kotitalousnaiset samt SLC och SLC Nyland.

Tilläggsinformation:
EkoCentrias projektledare Anu Arolaakso (tel. 044 785 4048, anu.arolaakso(at)sakky.fi) eller
Sari Väänänen (p. 044 785 4025, sari.vaananen(at)sakky.fi)