Äktasmak.fi nyhetsbrev

November 2016

Bättre resultat med gemensamt arbete Livsmedelsbranschens årliga seminarium i Ständerhuset i Helsingfors
Samarbete, internationalisering och nya innovativa handlingssätt är i centrum för årets Närmatsforum och Livsmedelsindustrins årliga seminarium den 13 december. Läs mer

Bekanta dig med yrkesköksbranschen med hjälp av Ammattikeittiön (Yrkeskökets) ABC-videon
Fem korta temavideon presenterar yrkesköksbranschens centrala funktioner och krav på kunnande. Läs mer

Finlands 12 nationella matskatter utsedda
Finland får en delikat födelsedagspresent till sitt 100-årsjubileum. Vi väljer en nationalrätt åt vårt land. Rösta nu! Läs mer

Kommande evenemang och andra aktuella:

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller äktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

 

Bekanta dig med produktkortet

Vad är ett produktkort och vem är det avsett för?

Produktkortet är ett enkelt arbetsredskap i vardagen. Det hjälper livsmedelsföretagaren att ur köparens perspektiv (yrkeskök, partiaffärer, minuthandel) tänka över sin egen produkts styrkor och särdrag, utgående ifrån de kriterier som köparna använder då de utvärderar nya produkter.

I produktkortet efterlyser man om

  • allmänna kontaktuppgifter för företaget
  • produktinformation som omfattar en allmän beskrivning av produkten, leveransförmåga och information om förpackningen
  • produktegenskaper såsom hållbarhet, om den lämpar sig för personer med specialdiet samt om den är ekologisk
  • ingrediensinnehåll, allergener och näringsinnehåll
  • produktens mått

Det är inte nödvändigt att svara på alla enskilda punkter i produktkortet, men det är avsett att styra tankarna till de frågor som kan uppkomma i försäljningssituationer.

Bekanta dig med produktkortet och ladda ner det till din egen dator

Se produktkortsvideon (cirka 3 min) på finska

tuotekorttivideo_26102016


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

#ruokaketju

Webbseminarier i anslutning till direktförsäljning

Under hösten 2016 anordnas fyra separata webbseminarier, som är cirka en halv timme långa, där ärenden relaterade till direktförsäljning behandlas ur fyra perspektiv. Det första av dessa gällde småskalig och lågriskverksamhet. Webbseminarierna kan ses direkt, men de kommer också att bandas in.

5.10. Småskalig och lågriskverksamhet, som inte behöver livsmedellokalanmälas

2.11. Direktförsäljning från primärproduktion till konsumenter, detaljhandel och restauranger lyckas med små lagstiftningsmässiga åtgärder

11.11. Detaljhandelsverksamhet kan fungera i handelsbod, via näthandel, i gårdsbutik, från butiksbil eller försäljningsställe intill väg

29.11. Livsmedelstillverkning och försäljning så som styckning av kött eller bageriverksamhet år tillåtet i en livsmedelslokal

Bekanta dig närmare med frågan på  www.aktasmak.fi/direktforsaljning   och dess Vanliga frågor

 

 

Bekanta dig med yrkesköksbranschen med hjälp av Ammattikeittiön (Yrkeskökets) ABC-videon

Fem korta temavideon presenterar yrkesköksbranschens centrala funktioner och krav på kunnande.

Ammattikeittiöosaajat ry (Yrkeskökskunniga rf) har publicerat Ammattikeittiön (Yrkeskökets) ABC skolnings- och presentationsvideoserien, vars syfte är att stöda inskolning av studerande, lärlingar och nya arbetstagare till yrkesköksbranschen.

Fem korta temavideon ger snabbt och på ett lättbegripligt sätt en överblick över yrkesköksbranschens centrala funktioner och krav på kunnande. Därtill beskrivs yrkesköksbranschen som modern, en bransch som kräver specialkunnande och som erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter i framtiden.

De teman som inspelats på videoklippen är matlagningsmetoder, ergonomi och arbetssäkerhet, hygien och egenkontroll, hållbar utveckling samt kundservice.

Klippen har producerats som en del av Arvostusta ammattikeittiöille (Uppskattning för yrkeskök)-projektet som förverkligats av Ammattikeittiöosaajat ry (Yrkeskökskunniga rf) och finansierats av jord- och skogsbruksministeriet. Klippen får fritt utnyttjas i arbetsgemenskaper och läroverk som stöd vid inskolning, utbildning och presentation av branschen.

Videoklippen finns på  www.amko.fi/perehdytys