Luomun käyttäjän käsikirja on julkaistu

Käsikirjaan on koottu perustiedot luomun hankinnasta, varmentamisesta, käytöstä sekä viestinnästä. Kirjan tekstit on jäsennelty selkeiksi kokonaisuuksiksi ja niitä havainnollistetaan piirroksin ja kuvin. Kierrekantisena ja erottuvien välilehtien ansiosta käsikirjaa on helppo käyttää ja asiat löytyvät nopeasti työtehtävien lomassa.

Kirjan tekstit on asiatarkastanut ylitarkastaja Beata Meinander Evirasta yhdessä Mikkelin ammattikorkeakoulun lehtori Mari Järvenmäen kanssa. Kirja on tarkoitettu luomun käytön perusteokseksi ammattikeittiöille, kaupan alalle sekä myös oppikirjaksi ravitsemis- ja elintarvikealan oppilaitoksiin.

Käsikirjan lisäksi julkaistiin pikaopas Hyviä käytäntöjä luomun käyttöön ammattikeittiöissä. Esitteessä on lyhyesti ja selkeästi, mitä luomutuotteiden hankinnassa ja tuotteita vastaanotettaessa tulee tarkistaa. Siinä tuodaan esille myös tietoja luomuelintarvikkeiden varastoinnista ja valmistamisesta.

Kirja ja pikaopas löytyvät Viesti luomusta oikein -hankkeen kotisivuilta www.mamk.fi/luomuviestinta. Viesti luomusta oikein -hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Taina Harmoinen, Mikkelin ammattikorkeakoulu

 

Uuselintarvikeasetus koskee villikasvien käyttöä elintarvike-alan yrityksissä, mutta myös ammattikeittiöissä

Villiruoasta on muodostunut viime vuosina tuoreen, terveellisen ja sesonginmukaisen lähiruoan sanomaa julistava ilmiö. Julkisia keittiöitä kannustetaan tuomaan lautasille paikallista ja sesonkien mukaista ruokaa. Villiruokainnostuksen kasvaessa on viranomaisia kuitenkin mietityttänyt luonnontuotteiden turvallinen käyttö muun muassa ammattikeittiöissä ja ravintoloissa. Tuttujen metsämarjojen ja -sienten lisäksi elintarvikkeissa hyödynnetään yhä enemmän myös luonnonkasveja.

EU:n uuselintarvikeasetuksen (2283/2015) tavoitteena on turvata kuluttajien terveyttä ja sen perusajatus on selkeä: merkittävässä määrin ennen uuselintarvikeasetuksen voimaantuloa eli 15.5.1997 EU-alueella käytetyt elintarvikkeet voidaan käyttöhistoriansa perusteella katsoa turvallisiksi ja luokitella ”ei-uuselintarvikkeiksi” (NOT NF, not novelfood). Uuselintarvikkeet puolestaan ovat – nimensä mukaisesti – uusia, vuoden 1997 jälkeen elintarvikemarkkinoille tulleita tai tulevia tuotteita. Osalla syötävistä villikasveista on olemassa todennettua käyttöhistoriaa perinteisenä ihmisravintona, osalla ei.

Luonnonkasvien turvallisen käytön edistämiseksi Evira laati jo vuonna 2014 listan elintarvikekäytön kannalta tärkeimmistä suomalaisista luonnonvaraisista kasveista ja niille sallituista käyttötavoista. Elintarvikekäytössä olevia villikasveja ajatellen Eviran alun perin alle 40 kasvin luettelo oli liian suppea sekä lajivalikoimansa että etenkin hyväksyttyjen käyttötapojen puolesta. Ihmetystä aiheutti muun muassa se, etteivät esimerkiksi mustaherukan lehdet olleet viralliselta taholta elintarvikekäyttöön hyväksyttyjä huolimatta siitä, että niitä tiedettiin perinteisesti käytetyn ihmisravintona. Olennaista asiassa oli kuitenkin se, että tarpeellinen käyttöhistoriatieto puuttui viranomaisilta.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella Lapin ammattikorkeakoulussa (Lapin AMK) koottiin ja toimitettiin vuoden 2016 aikana Eviralle kasvinosakohtaista aineistoa sekä kotimaisen käyttöhistoriatiedon että muiden maiden kasvilistausten osalta. Viranomaisille toimitetun aineiston perusteella Evira täydensi kasviluetteloaan syyskuun lopussa lisäämällä siihen 25 uutta lajia sekä uusia käyttötapoja monelle kasville/kasvinosalle. Tehtävää hyväksyttyjen kasvilajien ja käyttötapojen laajentamiseksi on jäljellä vielä runsaasti, mutta keskustelu jatkuu, ja lisätietoa villikasvien käyttöhistoriasta voidaan toimittaa Eviralle joustavasti jatkossakin.

Elintarvikekäytössä sallittuja ovat muun muassa voikukkien maanpäälliset osat ja juuret, niittysuolaheinän ja maahumalan maanpäälliset osat, vuohenputken ja väinönputken lehdet lehtiruoteineen, kuusen kerkät, nokkosen versot ja lehdet, maitohorsman versot, ruiskaunokin kukat, mustaherukan lehdet ja marjat sekä pettu. Lisäksi useille kasveille on sallittu kansallinen pienimuotoinen käyttö eli yrttitee-, mauste- ja/tai annoskoristekäyttö. Lisätietoa luonnonvaraisten kasvien elintarvikekäytöstä on Eviran www-sivuilla.

Luonnontuotealan uuselintarvikekysymykset -selvitystyöstä tietoa Lapin AMKin www-sivuilla.
Seija Niemi, puh. 040 181 3296, seija.niemi@lapinamk.fi
Johanna Kinnunen, puh. 040 646 2474, johanna.kinnunen@lapinamk.fi

 

Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Elintarvikealan vuosiseminaarin antia

Päivän esitykset ja tallenne

Tallenne seminaarista löytyy täältä https://tem.videosync.fi/aitojamakuja. Videon alta löytyy valikko, josta voi valita halutun puheenvuoron ja video siirtyy siihen kohtaan automaattisesti.

Esitysdiat:

Ohjelma 

Aamupäivällä käsiteltiin lähiruokaan liittyen kestävyyttä, alan uudistuvaa lainsäädännön neuvontaa sekä pk-yritysten viennin tukitoimenpiteitä. Aamupäivän järjesti valtakunnallinen lähiruoan koordinaatiohanke ja tämä oli toinen lähiruokatoimijat kokoava laaja valtakunnallinen lähiruokafoorumi.

Iltapäivällä julkistettiin Elintarviketeollisuuden toimialaraportti, joka avaa elintarvikesektorin merkitystä. Tähän liittyen kuultiin myös yrityksen sekä Elintarviketeollisuusliiton puheenvuorot. Viennin kasvumahdollisuuksia ja verkostojen tarjoamia mahdollisuuksia avasi Finpron katsaus. Iltapäivän järjesti TEM toimialapalvelu.

Päivän esite

Lisätietoja:
Toimialapäällikkö Leena Hyrylä, leena.hyryla@ely-keskus.fi
Projektipäällikkö Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi
Kehittämispäällikkö Heidi Valtari, heidi.valtari@utu.fi

Lähiruoan koordinaatiohanke
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 toteuttavan lähiruoan koordinaatiohankkeen
tavoitteena on lisätä ja tiivistää lähiruoka-alalla toimivien yhteistyötä ja verkostoitumisen avulla kasvattaa
alan kilpailukykyä. Lähiruokakoordinaatio sovittaa yhteen kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä
lähiruokaan liittyviä toimenpiteitä sekä vahvistaa lähiruokaan liittyvien hankkeiden ja toimijoiden välistä
tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja työnjakoa. www.aitojamakuja.fi

Toimialaraportit
Toimialaraportit on analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan
tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Elintarvikealan toimialalta ilmestyy tänä vuonna yleinen
elintarviketeollisuuden toimialaraportti ja viime vuonna ilmestyi leipomoteollisuuden raportti. www.temtoimialapalvelu.fi/toimialaraportit

Uusimmassa Aitoja makuja lehdessä tietoa mm. lähiruokatutkimuksista

Vastaa lukijakyselyyn 19.12.2016 mennessä!

am_nro4_kansiVuoden 2016 alussa lähiruoka-alan tiedotukseen keskittyvä Aitoja makuja -lehti uudistui. Nimen lisäksi uudistui ulkoasu. Luettavuutta on parannettu jäsentämällä sisältöä asiakokonaisuuksiksi ja valitsemalla lehteen aina jokin teema, johon keskitytään. Artikkeleista on tehty kevyesti luettavia lisäämällä infolaatikoita, valokuvien määrää ja erilaisia nostoja.

Nyt haluamme tietää, miten olemme onnistuneet. Onko lukijaystävällisyys lisääntynyt, tulevatko asiat kootummin esiin tai ovatko muut lehden laatuun liittyvät asiat lukijaa entistä paremmin palvelevia?

Lehden tarkoitus on palvella eri puolilla Suomea olevia lähiruoka-alan toimijoita ja yrityksiä kertomalla alan asioista monipuolisesti sekä valtakunnallisesti että alue- ja paikallisnäkökulmasta. Tavoitteena on myös välittää eri toimijoiden tietoja, kokemuksia ja aikomuksia muille hyödynnettäväksi.

Vastaamalla lukijakyselyyn autat meitä kehittämään lehdestä vieläkin paremman!

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme 20 euron lähiruokalahjakorttia!
Vastaa kyselyyn viimeistään 19.12. Kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/5D12C690ADD070E3.par

Tutustu lehteen (pdf) tai Issuu.com:ssa

Lisätietoja:
Heidi Valtari
heidi.valtari@utu.fi