Livsmedelsbranschens digitjänster och leveranskedjor -MiniHackathon i Helsingfors

Kom och bekanta dig med elektroniska och logistik tjänster!

Digitalisering möjliggör för och utmanar livsmedelsbranschens aktörer att ta i bruk nya eller från tidigare avvikande verksamhetsmetoder och kommunikationskanaler. Informationen mellan matkedjans aktörer är starkt bunden till olika elektroniska system. Nya digitjänster uppstår hela tiden och gamla utvecklas så att de skulle kunna tjäna användarna så bra som möjligt och vara lättanvända. Att tillexempel spåra produkternas ursprung och leveranskedja är information, som intresserar alla kedjans aktörer, ända fram till konsumenten.

När, var och vem?

Evenemanget arrangeras under Lähiruoka & Luomu-mässan (Närmat & Eko-mässan) i Helsingfors Mässcenter 7.4.2017 kl 13.00 – 15.30. Evenemanget hålls på 2dra våningen av Kokoustamo, sammanträdesrum 204-205. En MiniHackathon är för livsmedelsbranschens företagare, aktörer och dem som bjuder ut olika tjänster. Anmäl dig (före 3.4.) här: http://ty.fi/minihackathon

Dagens innehåll

Målet är att bekanta sig med redan befintliga elektroniska tjänster och få idéer om hur digitalisering och olika tjänster kunde underlätta B2B och B2C samarbete.

Företagare som presenterar sina tjänster:

Landsomfattande koordinationsprojektet inom närmat, Utvecklandet av värdekedjan inom närmat-projektet och jord- och skogsbruksministeriet arrangerar evenemanget.

Broschyr (pdf)

Dagens program (på finska, pdf)

 

Närmat till yrkesköken genom samarbete mellan småproducenter och partiaffärer

Under de senaste åren har mycket arbete gjorts för att få lokal mat till yrkesköken. Under tillställningar arrangerade av Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat-projektet har representanter för Foodservice-partiaffärer, livsmedelsföretag och yrkeskök sökt metoder för att  utveckla samarbetet. Parterna bör känna varandras verksamhetsmetoder bättre än vad de gör i dag för att efterfrågan av närmat och de lokala företagens utbud kan mötas.

På våren ger projektet ut en webbversion av preciserade guiden Miten toimin Foodservice-tukkujen kanssa (Hur agera med Foodservice-partiaffärer), där det kommer att finnas exempel på god samarbetspraxis. Under våren anordnas nya infotillfällen också i Norra- och Västra-Finland.

Chef för verksamhetspunkten för Kespro partiaffär i Uleåborg Mikko Törmänen och försäljningschef Antti Meriläinen. Norra-Finlands Foodservice-infon arrangeras i Kuusamo, Uleåborg, Ylivieska och Rovaniemi.

Av Foodservice-partiaffärerna har t.ex. Kespro börjat satsa allt mera på att få närmat till sina urval. För ungefär ett år sedan lanserade Kespro ett Småproducent-koncept, där man kan ta in produkter från små företag till Kespros regionpartiaffärers urval och flexibelt planera samarbetspraxis.

Konceptchefen Jussi Vainio, som svarar för Kespros småproducenter och närmat, konstaterar att årets arbete har gett gott resultat. I urvalen har man fått med ett femtiotal nya småproducenter utöver de tidigare. Företagarna tar allt aktivare kontakt och bjuder ut sina produkter, och yrkesköken har också genom partiaffärerna börjat hitta de lokala produkterna. ”När kontakten är skapad undersöker vi i Kespro samarbetsmöjligheterna och kvalitetskriterierna med producenten och planerar de praktiska arrangemangen. Det räcker att företaget har nätkontakt och e-post för att klara av beställningar.”

Det här konstaterade Kuopion Kalatuote OY:s produktionschef Markku Ylihärsilä i praktiken då Kespro tog kontakt. Ylihärsilä hade från tidigare erfarenhet av partiaffärernas rigida beställningssystem, men nu var situationen en annan: ”Vi hade produkterna färdiga, fyllde i produktinformationskorten, Kespro öppnade numren dit och så var det klart, nu får vi beställningar därifrån.”

Även Kotileipomo Kaivonurmi från Varkaus har goda erfarenheter. ”Det är trevligt det där gänget på Kespro i Kuopio, samarbetet har varit flexibelt. Det gick smärtfritt att hitta lösningarna t. ex. till logistiken och tidigare system kunde utnyttjas”, konstaterar företagaren Rauni Kaivonurmi.

Foodservice-partiaffären, leverantören och kunden kan tillsammans söka lösningar gällande bl.a. förpackningsstorleken.

Många handlingsmetoder har blivit enklare, men produkterna säljer inte sig själva ens inom en partiaffär. Alla tre framhäver produktens kvalitet och smak samt livsmedelsföretagets aktivitet vid planerandet av samarbetspraxis, också efter det att samarbetet startat. Kaivonurmis samarbete med Kespro började på en närmatsmässa där hon marknadsförde sina bageriprodukter. Efter att ha smakat på rispiroger, gjorda på råg och gräddade i stengallerugn, ville Kespros representanter ha dem i sitt urval. Sedan samarbetet startat har Kaivonurmi deltagit i Kespros marknadsföringstillställningar och genom dem fått nya kunder samt etablerat kontakter till Joensuu och Jyväskylä partiaffärer. Det är också viktigt att regelbundet hålla kontakt med partiaffärerna och se till att produkterna räcker till och att det finns lättillgänglig aktuell information om dem

Text och bilder: Satu Massa, satu.massa (at) gmail.com


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

#ruokaketju