Aitojamakuja.fi uutiskirje

Toukokuu 2017

Löydä juuresi, antaudu avokukolle
Mitä jos puhuisimme ruokakulttuuristamme samalla intohimolla kuin italialaiset? Entä jos esittelisimme maakuntiemme herkkuja yhtä ylpeinä kuin ranskalaiset omiaan? Lue lisää

Tuotteita suoraan tilalta kuluttajille Osta tilalta! päivänä 16.9.2017
Osta tilalta! -päivänä tarjotaan kuluttajille mahdollisuus ostaa raaka-aineita suoraan tuottajilta sekä kokea elämyksiä ja tutustua maatiloihin ja ruoantuotantoon. Lue lisää

Herkkujen Suomi tänä vuonna 3.-5.8.2017
Ilmoittaudu näytteilleasettajaksi nyt! Lue lisää

Maaseutu lähellä on teemana tämän vuoden maaseutututkijatapaamisessa
Nyt on avattu kahdeksan työryhmää, joihin voi lähettää abstrakteja 12.6. mennessä. Lue lisää

Lähiruoka-alan yrittäjät luottavat tulevaisuuteen: kilpailuetua haetaan tuotteiden erilaisuudella

Viime vuodet eivät ole olleet taloudellisesti helppoja lähiruokayrityksille, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuore kyselytutkimus. Yrittäjät näkevät kuitenkin valoa tulevaisuudessa. Lisäinvestointeja suunnitellaan erityisesti Pohjois-Suomessa Lue lisää

Uutta materiaalia ja webinaareja yrittäjille

 • REKO-toiminta elintarvikelainsäädännön näkökulmasta-webinaari 9.6. (ks. tapahtumakalenteri)
 • Ruoan toimitusketjun välisen tiedonkulun, logistiikan ja yhteistyön tehostamiseen liittyvät digitaaliset palvelut. Katso esitykset
 • Infoa yritysryhmähankkeista-webinaarit: Rahoitusmahdollisuudet ja Yritysryhmähankkeiden esittelyt. Katso esitykset
 • Mikä lähiruoassa koukuttaa? Katso esitys

Tapahtumakalenteri aitojamakuja.fi:ssä

Luomuasioiden ajankohtaisin tieto löytyy luomu.fi -sivustolta

Tilaa uutiskirje


Aitojamakuja.fi on valtakunnallinen elintarvikeyritysten hakupalvelu ja monipuolinen tietolähde.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Lisätietoja:
Turun yliopiston Brahea-keskus
Päivi Töyli, projektipäällikkö, puh. 040 189 1929, paivi.toyli[a]utu.fi

Äktasmak.fi nyhetsbrev

Maj 2017

Produkter från gården direkt till konsumenterna under Köp av bonden! dagen 16.9.2017
Under Köp av bonden!-dagen erbjuds konsumenterna möjlighet att köpa råvaror direkt av producenterna samt att pröva på upplevelser och bekanta sig med lantgårdarna och matproduktionen. Läs mer

Delikatessernas Finland ordnas 3.-5.8.2017
Anmäla sig som utställare nu! Läs mer

Välkommen till Landsbygdsforskarträffen
25:te landsbygdsforskarträffen hålls i Östra-Finland i Leppävirta på Vesileppis 31.8.2017 under temat Nära till landsbygden. Läs mer

Företagare inom närmatsbranschen litar på framtiden: eftersträvar konkurrensfördelar med utmärkande produkter
De senaste åren har inte varit lätta för närmatsföretagen, berättar Naturresursinstitutets (Luke) färska undersökning. Företagarna ser dock en ljus framtid. Tilläggsinvesteringar planeras speciellt i Norra-Finland. Läs mer

Närmat till yrkesköken genom samarbete mellan småproducenter och partiaffärer
Under de senaste åren har mycket arbete gjorts för att få lokal mat till yrkesköken. Läs mer

Kommande evenemang och andra aktuella:

 • Webbseminariet 9.6.: REKO-guiden. (titta på aitojamakuja.fi tapahtumakalenteri)
 • Livsmedelsbranschens digitjänster och leveranskedjor MiniHackathon i Helsingfors. Presentationer
 • Webbseminarier “samarbetsprojekt mellan företag”. Presentationer
 • Webbseminariet Mikä lähiruoassa koukuttaa? (Vad är det inom närmat som framkallar beroende?). Presentation
 • Aitojamakuja.fi tapahtumakalenteri

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller äktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

Löydä juuresi, antaudu avokukolle

Mitä jos puhuisimme ruokakulttuuristamme samalla intohimolla kuin italialaiset? Entä jos esittelisimme maakuntiemme herkkuja yhtä ylpeinä kuin ranskalaiset omiaan?

Modernia maakuntaruokaa -kirja on ylistys suomalaiselle ruokakulttuurille. Sen 95 ruokaohjetta on laadittu perinnereseptejä kunnioittaen, mutta rohkeasti uudistaen. Jokainen maakunta saa oman menukokonaisuutensa, joissa hyödynnetään seudulle ominaisia ruokia ja raaka-aineita. Upeista kuvista välittyvät maakuntien tunnelmat ja vuoden kiertokulku. Kattauksissa kunnioitetaan vanhojen pitopöytien eleetöntä estetiikkaa ja tuodaan samalla esiin suomalaisen käsityötaidon aarteita.

Idean isä on Satokausikalenterin perustajana tunnettu Samuli Karjula. Toteutuksesta vastaavat ruoka-alan ammattilainen Juuli Hakkarainen ja valokuvaaja Kaisu Jouppi. Kirjassa hyödynnetään myös Marttojen tietotaitoa. Kirja on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Maakuntaruoista on lupa olla ylpeä. Riemuitkaamme rikkaasta ruokaperinteestämme, upeista satokauden raaka-aineista ja yhdessä syömisen nautinnosta!

 • Julkaisuajankohta: toukokuu 2017
 • Kustantaja: Satokausikalenteri/Sesonkia Oy
 • Sivumäärä: 298
 • Hinta: 34,95 e
 • Kirjan voi ostaa osoitteesta: satokausikalenteri.fi

Lisätietoa ja inspiraatiota: maakuntaruoka.fi – @maakuntaruoka

Lisätiedot: Juuli Hakkarainen 040 564 6847, juuli.hakkarainen@gmail.com

Välkommen till Landsbygdsforskarträffen

25:te landsbygdsforskarträffen hålls i Östra-Finland i Leppävirta på Vesileppis 31.8.2017 under temat Nära till landsbygden.

Programmet under träffen består av inbjudna föredragshållare, diskussioner, workshopsarbete och trevlig samvaro. I workshoparna behandlar man bl.a. företag på landsbygden, digitalisering, jordbrukarens roll vid utvecklandet av landsbygden, inflyttare på landsbygden samt Leader-arbete.

Träffen lämpar sig för alla som är intresserade av landsbygden, såväl forskare, utvecklare som tjänsteinnehavare. Träffen är i år avgiftsfri, och det är lätt att därifrån fortsätta till Landsbygdsparlamentet. Träffen är finskspråkig.

Närmare uppgifter: www.mua.fi

Välkommen att delta  i aktuell landsbygdskunskap och -diskussion önskar Maaseudun uusi aika-yhdistys / Landsbygdens nya tid – förening, Landsomfattande koordineringssprojektet inom närmat och Pohjois-Savon Kylät ry / Byarna i Östra-Savolax.

CFP: Abstrakt och posterönskemål  senast 12.6.2017 (närmare uppgifter: www.mua.fi )

Arbetsgrupperna:

 1. Leaders mervärde – vad, hur, för vem och hur mycket?
 2. Samarbetsmodeller inom cirkulationsekonomin – verkan och potential
 3. Digitalisering och handlingskraft
 4. Människor från när och fjärran – Inflyttarna på landsbygden
 5. Är odlaren en aktör eller en åskådare på landsbygden?
 6. Socialt kapital och uthållighet succéefaktorer hos små landsbygdsföretag
 7. Med en hembygd när och fjärran
 8. Platsbaserad välfärd på landsbygden

 

Företagare inom närmatsbranschen litar på framtiden: eftersträvar konkurrensfördelar med utmärkande produkter

De senaste åren har inte varit lätta för närmatsföretagen, berättar Naturresursinstitutets (Luke) färska undersökning. Företagarna ser dock en ljus framtid. Tilläggsinvesteringar planeras speciellt i Norra-Finland.

Enligt Lukes LähiKanna-undersökning verkar närmatsföretagens avkastningsutveckling följa jordbrukets allmänna avkastningsutveckling. Bokslutsanalysen och företagarenkäten avslöjade att företagarna upplevde att avkastningen i deras företag försvagats under tidsperioden 2011-2015 och att den för tillfället är nöjaktig.

– Företagen ansåg dock att deras ekonomiska situation kommer inom en nära framtid att utvecklas mot det bättre  och att avkastningen förväntas stiga, berättar Luke:s ledande forskare Pasi Rikkonen, som ansvarat för undersökningen.

Det finns dock regionala olikheter. Enligt företagarnas bedömning hade företag som verkade i Södra-Finland den sämsta ekonomiska situationen och den bästa ekonomiska situationen hade de som verkade i Norra-Finland.

– En av orsakerna till detta är den ökade turismen i Norra-Finland, vilket leder till ökad försäljningspotential. Konkurrenssituationen inom närmatsbranschen är sannolikt också hårdare i Södra-Finland, bedömer Rikkonen

Det finns också mest investeringsplaner i Norra-Finland. De planerade investeringarna inriktades på förnyelsen av den egna produktionsmiljön såsom produktionsmaskiner, anläggningar och inredning samt produktions-, förpacknings- och arbetsutrymmen. Investeringar planerades också för marknadsföring, lager, kundutrymmen, logistik och tillexempel anskaffning av extra åker.

Direktförsäljning lockar –nätbutik ej

Det framkom i undersökningen, att för närvarande är direktförsäljning från egen gård eller från egen affär samt detaljhandel närmatsföretagarnas huvudsakliga distributionskanaler. Över en tredjedel av dem som svarade på enkäten uppgav att direktförsäljning utgör över hälften av företagets helhetsförsäljning. Också företag som ännu inte gör det vill pröva på direktförsäljning. Försäljning av produkter till restauranger och turismföretag samt centralaffärer och partihandeln intresserade också.

– Lite överraskande upplevde man nätbutikerna som mest olönsamma disributionskanaler och de användes också minst till att sälja produkterna, berättar Pasi Riikkonen.

Med hjälp av prisövervakning utredde man ifall det fanns ett klart pristillägg, som kunde locka företagare till direktförsäljningsverksamhet i stället för att anlita andra distributionskanaler. – Den slutsatsen kan inte direkt dras av resultaten, bekräftar Riikkonen.

– I närmaturvalen finns det för det mesta specialprodukter, där pristillägget beror på specialanpassat arbete och troligtvis mera kostsamt handarbete, tillägger forskare Kirsi Korhonen från Luke.

Företagarna upplevde att de kvalitativa produkterna och företagets  placering var de viktigaste konkurrensfördelarna. Inre styrkor som lyftes fram var speciellt företagarens egen yrkeskunskap och motivation. Också företagets särdrag och utmärkande produkter upplevdes som en stark konkurrensfördel.

– Närmatsföretagen är till sin storlek ofta små mikroföretag, som inte har möjlighet att uppnå de fördelarna som finns i massproduktion. Då är det naturligt att söka konkurrenskraft genom att differentiera sin egen produkt eller servicehelhet, berättar Korhonen.

Företagets lilla storlek upplevdes både som fördel och nackdel för dess utveckling. Flexibilitet och snabb reaktionsförmåga ansågs vara en styrka hos ett litet företag. Svagheter är produktionens ringa volym och brist på resurser.

Viljan att växa följde samma trend som framkommit i tidigare undersökningar. Endast var tionde företagare uppgav sig vara tillväxtorienterad. Även om brist på tid och arbetskraft listades som ett klart hinder för utveckling, är tröskeln stor till att anställa ny arbetskraft. Detta accentueras speciellt under en sträng ekonomisk period.

Tilläggsinformation: Ledande forskare Pasi Riikkonen, Luke, tel. 029 532 6480,  pasi.rikkonen@luke.fi, forskare Kirsi Korhonen, Luke, tel. 029 532 6700, kirsi.korhonen@luke.fi

Onko lähiruokayrittäminen kannattavaa? – yrittäjien kokemuksia jakelukanavista -raportti (Är det lönande att vara närmatsföretagare? – företagares upplevelser av distributionskanalerna-rapport): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-394-9

Sälj produkter från gården direkt till konsumenterna under Köp av bonden! dagen 16.9.2017

Under Köp av bonden!-dagen erbjuds konsumenterna möjlighet att köpa råvaror direkt av producenterna samt att pröva på upplevelser och bekanta sig med lantgårdarna och matproduktionen. Du kan delta i temadagarna även om du i allmänhet inte säljer produkter direkt från gården. Köp av bonden!-jippot är en ypperlig möjlighet att testa marknaderna och få direkt feedback från konsumenterna.

Den första riksomfattande Köp av bonden!-dagen, som arrangerades senaste höst, rönte stor uppskattning bland såväl konsumenter som producenter. I temadagen deltog 179 gårdar som gästades av tusentals besökare. Att få se hurudant livet på lantgårdarna är och var djuren växer samt att få möjlighet att köpa färska produkter direkt från producenten uppskattades stort av konsumenterna.

Enligt feedback, som de producenter som ifjol höstas deltog i Köp av bonden!-dagen gav, var de ytterst nöjda med dagens resultat. I feedbacken konstaterades det, att även om förverkligandet av dagen krävde förberedelser, var det värt mödan. Temadagen hade lockat långväga gäster som bekantade sig med produkterna och förundrade sig över lantgårdens liv. En del konstaterade att dagen hade överträffat alla förväntningar och att de redan ivrigt väntade på följande Köp av bonden!-dag. Dagen erbjuder producenterna en möjlighet att bekanta sig med kunderna, lyssna på deras önskemål och åsikter samt att diskutera matproduktionen och matens ursprung.

I år firas Köp av bonden!-dagen 16.9.2017. Producenten kan arrangera evenemanget på sin egen gård, och fritidsodlaren kan sälja t.ex. morötter eller äpplen från sin egen trädgård och sin egen gårdsmiljö.

Du kan anmäla dig som arrangör på adressen https://ostatilalta.fi. På webbsidan kan du presentera gården och berätta om produkterna. Ur konsumenternas synvinkel är det lätt att på webbsidorna se vad som erbjuds på olika håll i Finland under respektive dag och på basen av det planera en skörderundtur.

Med om att arrangera Köp av bonden!-dagen är Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 och Maaseutuverkosto/Landsbygdsnätverket, Koordineringsprojektet inom närmat/Brahea Centrum vid Åbo Universitet, Äktasmak.fi, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Maa- ja kotitalousnaiset, Martat, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto och Finlands svenska 4H.

https://ostatilalta.fi/sv

Myy tuotteita suoraan tilalta kuluttajille Osta tilalta! päivänä 16.9.2017

Osta tilalta! -päivänä tarjotaan kuluttajille mahdollisuus ostaa raaka-aineita suoraan tuottajilta sekä kokea elämyksiä ja tutustua maatiloihin ja ruoantuotantoon. Voit lähteä mukaan teemapäivään, vaikka et yleensä myisikään tuotteita suoraan tilalta. Osta tilalta! -tempaus on oiva tilaisuus testata markkinoita ja kuulla suoraa palautetta kuluttajilta.

Viime syksynä järjestetty ensimmäinen valtakunnallinen Osta tilalta! -päivä saavutti suuren suosion sekä kuluttajien että tuottajien keskuudessa. Teemapäivään osallistui yhteensä 179 tilaa ja niissä kävi tuhansia vierailijoita. Kuluttajat kiittelivät sitä, että pääsivät näkemään, millaista maatiloilla on ja missä eläimet kasvavat sekä saivat tilaisuuden ostaa tuoreita tuotteita suoraan tuottajalta.

Viime syksyn Osta tilalta! -päivään osallistuneilta tuottajilta kerätyn palautteen mukaan he olivat erittäin tyytyväisiä päivän antiin. Palautteissa todettiin, että vaikka päivän järjestäminen vaatikin valmisteluja, se oli vaivan arvoista. Teemapäivä oli houkutellut vieraita kauempaakin tutustumaan tuotteisiin ja ihmettelemään maatilan elämää. Osa totesi, että päivä oli ylittänyt kaikki odotukset ja että he odottivat jo innolla uutta Osta tilalta! -päivää. Päivä tarjoaakin tuottajille mahdollisuuden tutustua asiakkaisiin, kuunnella heidän toiveitaan ja mielipiteitään sekä keskustella ruoan tuotannosta ja alkuperästä.

Tänä vuonna Osta tilalta! -päivää vietetään 16.9.2017. Tuottaja voi järjestää tapahtuman omalla tilallaan tai kotipuutarhuri voi myydä esimerkiksi oman puutarhan porkkanoita tai omenoita omassa pihapiirissään.

Päivän järjestäjäksi ilmoittaudutaan https://ostatilalta.fi -sivuilla. Nettisivulla voi esitellä tilaa ja kertoa tuotteista. Kuluttajan näkökulmasta nettisivuilta on helppo katsoa, mitä on tarjolla eri puolilla Suomea kyseisenä päivänä ja suunnitella sen pohjalta sadonkorjuun rengasmatkan.

Makumatka maalle samaan aikaan

Osana Osta tilalta! päivää vietetään herkuttelun ja avoimien ovien juhlaa myös maaseutumatkailuyritysten Makumatka maalle -kohteissa. Makumatka maalle järjestettiin vuosina 2015 ja 2016 erillisenä teemapäivänä ja tapahtumana.  Laajemman näkyvyyden ja maaseutuyritysten monipuolisemman tarjonnan kannalta on hienoa, että tapahtuma on saatu tänä vuonna Osta tilalta! -päivän kanssa samaan ajankohtaan.

Makumatka maalle -kohteissa maaseutumatkailuyritykset kokoavat herkulliset kattaukset syksyn sadosta ja kotimaisista, lähellä tuotetuista raaka-aineista. Lisäksi tarjolla on erilaisia elämyksiä aktiviteettien, opastettujen ohjelmien ja retkien, ruuanlaiton tai avoimien ovien merkeissä. Monissa maaseutumatkailuyrityksissä on myös mahdollisuus ostaa elintarvikkeita mukaan.

 

Osta tilalta! -päivän järjestelyissä ovat mukana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 ja Maaseutuverkosto, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Lähiruoan koordinaatiohanke, Aitojamakuja.fi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, Maa- ja kotitalousnaiset, Martat, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, Lomalaidun ry ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.

https://ostatilalta.fi

 

Invitation to a conference on rural research

The 25th Conference on Rural Research will be held in Leppävirta, Eastern Finland, at Hotel Vesileppis on 31 August 2017. This year’s theme will be ’countryside on our doorstep’.

The meeting programme comprises invited presentations, discussions, work group activities and relaxation. The work groups will offer the participants the opportunity to explore matters related to rural companies, digitalisation, the role of farmers in the development of the countryside, immigrants in rural areas, and the LEADER programme.

The conference is suitable for everyone with an interest in the countryside, from researchers and developers to local authority staff. The conference is free of charge, and it serves as an excellent introduction to the Rural Parliament. The conference will be held in Finnish.

For further information, visit: www.mua.fi (in Finnish)

You are invited to explore and discuss topical matters related to the countryside by The Finnish Society for Rural Research and Development, The National Local Food Co-ordination Project and Northern Savo Village Association.

CFP: The deadline for abstracts and poster requests is 12 June 2017 (further information is available at www.mua.fi)

Work groups:

 1. Added value from LEADER – what, how, for whom, and how much?
 2. Collaboration models in a circular economy – effects and potential
 3. Digitalisation and actorness
 4. People from far and near – immigrants in the countryside
 5. Is a farmer an actor or a bystander in rural areas?
 6. Social capital and sustainability as success factors for small rural companies
 7. The home region viewed close up and from a distance
 8. Location-based well-being in rural areas