Paikallisruoan saatavuuden ja löydettävyyden lisääminen edellyttävät yhteistyötä ruokaketjun joka lenkissä

Ammattikeittiöt ja niitä palvelevat tukkutoimijat haluavat koko ajan enemmän tarjoiluihinsa ja valikoimiinsa paikallisia tuotteita. Lähituottajan, ammattikeittiön ja tukkutoimijan keskinäisen yhteistyön toimivuuden lisäämiseksi on tärkeää tuntea eri osapuolten toimintatavat. 23.10.2017 järjestetyssä mediatilaisuudessa kuultiin eri osapuolten kokemuksia ja näkemyksiä.

Puheenjohtaja Juha Marttila MTK ry:stä nosti esiin, että yksi ruokailijaa kiinnostavaa ruoan alkuperä ja siihen liittyvä tarina. Ravintolat ja muut ammattikeittiöt ovat siinä mielessä hyvässä asemassa, että ne voivat tarjoilujensa kautta nostaa esiin paikallisia erityispiirteitä ja kun siihen on kytketty se, että kerrotaan, mistä tuotteet tulevat, niin asian arvostus kasvaa. Puhetta siitä, että paikallista ruokaa on tai pitäisi olla ammattikeittiöissä enemmän, on paljon, mutta vielä on tehtävää. Suomessa on korkeat vaatimukset esim. lihantuotantoon liittyen ja mm. eläinten hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota. Ne ovat merkittävä vahvuus yhdessä hyvän jäljitettävyyden kanssa.

Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä-hankkeen tuloksista kertoi projektipäällikkö Päivi Töyli Turun yliopiston Brahea-keskuksesta. Yhteistyön tueksi tehty aitojamakuja.fi/foodservice -sivusto esittelee käytännönläheisesti ammattikeittiöiden ja tukkutoimijoiden tuotteiden valintaprosessin ja nostaa esiin asioita, joihin elintarvikeyrittäjän on hyvä kiinnittää huomiota jo ennen ostajien kanssa käytäviä myyntineuvotteluita. Oman tuotteen vahvuuksien miettimisessä voi käyttää apuna tuotekorttia. Kynnys yhteydenotoissa ostajiin on hyvä pitää matalana, koska lähituottaja voi lähteä liikkeelle myös pienemmässä mittakaavassa paikallisesti.

Matkailu- ja ravintola-alan näkymiä avasi toimitusjohtaja Eero Raappana Meira Novasta ja PTY ry:n Foodservice-ryhmästä. Alalla on positiiviset näkymät, sillä niin ravintoloissa kuin pikaruokaloissa syömisessä on kasvua. Ajanjaksolla 1-9/2017 hotellien, kahviloiden ja ravintoloiden myynti on kasvanut 7,2 %, liikennemyymälöiden ja -ravintoloiden myynti 2,7 % (siitäkin huolimatta, että aukiolojen vapautuminen verotti juuri näiden jälkimmäisten osuutta). Foodservice-tukkutoimijoiden liikeidea pohjautuu asiakkaan tarpeeseen ja valikoimat muotoutuvat sen pohjalta. Foodservice-tukkujen valikoima rakentuu siten, että valtakunnalliset tuotteet muodostavat valikoiman rungon, jota alueelliset ja paikalliset tuotteet täydentävät. Kysyntää on esim. tuoreelle ja pakastetulle kalalle. Suomalaiset haluavat kotimaista ruokaa, se on turvallista, vastuullista sekä laadultaan hyvää, ja yhteistyö suomalaisten tuottajien kanssa toimii hyvin. Myös Eero korosti, että asiakas haluaa tietää, mistä annoksen pääraaka-aine on peräisin.

Toimitusjohtaja Jukka Kehusmaa GS1 Finlandista esitteli GS1:n tarjoamia palveluita tuotetietojen välittämiseen ja keräämiseen. GS1 Finlandin omistavat ETL, PTY ja Keskuskauppakamari. Esim. Golli-palvelu on luotu pk-yritysten tarpeista käsin ja sen avulla pienetkin toimittajat ovat samalla lähtöviivalla suurten toimijoiden kanssa. Tuotetietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus on keskiössä, ja niiden kautta tuleva tiedon avoimuus on tärkeää kuluttajille. Kun kuluttaja voi luottaa siihen, että tuotetiedot ovat oikein, myös luottamus yritykseen ja tuotteisiin kasvaa. GS1 Finland on uudistamassa ja yksinkertaistamassa Synkka-tuotetietopankkia saadun palautteen pohjalta.

Iltapäivän lopuksi kuultiin parin yrittäjän kokemuksia tuotteiden ja toiminnan kehittämisestä sekä yhteistyöstä eri tahojen kanssa.

Juustomestari Markku Liias Jukolan Juustosta korosti tarinoiden tärkeyttä. Pitää kertoa, mistä ja miten juusto on tehty. Omien tuotteidensa tarinaa hän avasi kertomalla, että raaka-aineena on aamulypsyn maito, jonka vapaat, patjoilla nukkuvat lehmät ovat tuottaneet. Pienen yrityksen vahvuutena on joustavuus eli voidaan tehdä tuotteita asiakkaan erityisvaatimusten pohjalta. Paikallisruoan arvo nousee ja sen huomaa siitäkin, että isot valmistajat haluaisivat samaistua pienten tuottajien tuotteisiin. Tässä vaiheessa juustoja menee pääasiassa vähittäiskauppoihin, mutta jonkin verran myös Foodservice-puolelle. Markun näkemyksen mukaan kuluttaja on valmis maksamaan hyvästä kotimaisesta ruoasta ja hän toivoo, että kauppa ja tukkutoimijat pitäisivät oman marginaalinsa kohtuullisina.

Yrittäjä Sami Vilppula Vilppulan tilalta Asikkalasta avasi marjatilansa kehityskulkua. Vuonna 1972 tilalla on aloitettu mansikanviljely. Yksivuotisen vadelman tuotanto kasvutunneleissa aloitettiin 2013 ja pari vuotta myöhemmin mansikan tuotanto. Laadun mittareina ovat IP kasvikset ja Laatutarha auditoinnit. Vadelmaa myydään omalla tuotemerkillä, mutta toimitetaan myös Pirkan private label:ina (on ainoa toimittaja, mikä on poikkeuksellista). Kysyntää tuotteille on, sillä kasvu esim. vähittäiskaupan puolella on ollut 70 %. Sami korosti sitä, että hyvä laatu alusta loppuun, aina taimien valinnasta, poimijoiden koulutukseen ja rasioiden punnitukseen, on tärkeää. Toki hyvä laatu maksaa ja siksi ulkomaisen vadelman kanssa on haastavaa kilpailla erityisesti julkisella sektorilla, jos määräävänä tekijänä on hinta. Yhteistyön on perustuttava avoimuuteen, pitkäjänteisyyteen sekä sen pitäisi olla ennakoivaa ja säännöllistä. Tämä korostuu erityisesti tuoreiden marjojen kohdalla eli niitä poimitaan ja toimitetaan satokaudella päivittäin tilauksien mukaan.

Tilaisuuden tiedote (pdf)

Lisätietoja: Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi


Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hankkeessa edistetään Foodservice-tukkukaupan, ammattikeittiöiden sekä paikallisten elintarvikeyritysten välistä yhteistyötä. Aitojamakuja.fi -sivustolla esitellään teemaan liittyviä hyviä käytänteitä.

Vuosina 2015-2017 toteutettavaa hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit ovat Päivittäistavarakauppa ry ja HoReCa-tukkutoimijat, maakunnalliset elintarvikealan kehittäjät sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

#ruokaketju

Kaninlihaan liittyvä kysely kuluttajille

Vastaa 5.11. mennessä!

Kaninlihantuotanto on saanut Suomessa kasvavaa kiinnostusta. Suomesta löytyy jo noin kymmenkunta kaninlihaa myyvää tuottajaa, ja takapihan kasvattamoitakin on jo reilusti toistasataa. Kotimainen kaninliha nähdään terveellisenä, turvallisena ja eettisenä vaihtoehtona suomalaiseen ruokakulttuuriin. Esimerkiksi Euroopan ja Aasian ruokakulttuureissa kaninliha on merkittävässä asemassa. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa, voisiko kotimaisella kaninlihalla olla Suomessa kysyntää ja voitaisiinko kaninlihan kohdalla saada kysyntä ja tarjonta kohtaamaan.

Kysely on osa SeAMKin opinnäytetyötä, jossa selvitetään kaninlihan käyttöä nyt ja tulevaisuudessa kuluttajien ja ravintoloiden näkökulmasta.

Kuva: Bob Bennet: Storey’s Guide to Raising Rabbits picture (page 111)

Vastaa kyselyyn 5.11. mennessä https://www.webropolsurveys.com/S/FDCA6843E58D5A6E.par

 

Äktasmak.fi nyhetsbrev

Oktober 2017

En ny förening har grundats: Mathantverk i Finland rf.
Vill du vara med och främja mathantverket i Finland? Läs mer

Restaurang Olos Creative Kitchens klassikermeny Matka vann nationella matturismtävlingen Hungry for Finland 2017
I tävlingen deltog 73 högklassiga kandidater. Läs mer

Åbo Universitets nya nätpublikation underlättar livsmedelsföretagarens vardag
Den nya nätpublikationen https://aitojamakuja.fi/foodservice/sv/frontsida/, som Brahea-centret vid Åbo Universitet producerat, belyser yrkeskökens och partiaffärernas process vid sina val av nya produkter samt ärenden som det lönar sig för små och medelstora företag att ta i beaktande innan de kontaktar köparna. Läs mer och titta på videor

Köp av bonden! -dagen firades 16.9.2017
Det fanns över 200 medverkande gårdar i hela Finland. Titta på videor

Kommande evenemang och andra aktuella för företagare:

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller äktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

 

 

Aitojamakuja.fi uutiskirje

Lokakuu 2017

Lauantaina 16.9. vietettiin valtakunnallista koko perheen Osta tilalta -päivää
Kuluttajilla oli mahdollisuus vierailla yli 200 maatilalla ja ruoantuottajalla ympäri Suomea. Tunnelmapaloja videoilla. Lue lisää

Uusi yhdistys on perustettu: Artesaaniruoka Suomessa ry.
Haluatko olla mukana edistämässä suomalaista artesaariruokaa? Lue lisää

Ravintola Olon Creative Kitchenin klassikkomenu Matka voitti Hungry for Finland kansallisen ruokamatkakilpailun
Kilpailuun osallistui 73 korkeatasoista ehdokasta. Lue lisää

Turun yliopiston uusi verkkojulkaisu helpottaa elintarvikeyrittäjien arkea
Turun yliopiston Brahea-keskuksen tuottama uusi verkkojulkaisu https://aitojamakuja.fi/foodservice avaa ammattikeittiöiden ja tukkujen uusien tuotteiden valintaprosessia ja asioita, joita pk-elintarvikeyrittäjän kannattaa ottaa huomioon ennen yhteydenottoa ostajiin. Lue lisää ja katso uudet videot

Uutta materiaalia ja tilaisuuksia sekä webinaareja yrittäjille

 • Eviran neuvontakiertue syksyllä 2017, katso paikkakunnat
 • Eviran elintarvikelainsäädännön tietoiskuja webinaareissa lokakuussa, lue lisää
 • REKO-toiminta elintarvikelainsäädännön näkökulmasta, katso esitys
 • Lähiruokaviestinnän tueksi infograafeja ja kuvia, tutustu

Tapahtumakalenteri aitojamakuja.fi:ssä: muun muassa

 • Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat-kiertue (lisätietoja myös http://www.ekocentria.fi/)
 • Elintarvikevientiin liittyviä päiviä

Luomuasioiden ajankohtaisin tieto löytyy luomu.fi -sivustolta

Tilaa uutiskirje


Aitojamakuja.fi on valtakunnallinen elintarvikeyritysten hakupalvelu ja monipuolinen tietolähde.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Lisätietoja:
Turun yliopiston Brahea-keskus
Päivi Töyli, projektipäällikkö, puh. 040 189 1929, paivi.toyli[a]utu.fi

Artesaaniruuan SM-kilpailun 2017 voittajat

Artesaaniruuan suomenmestaruuskilpailu on ratkottu. Mitalit jaettiin perjantai-iltana 6.10.2017 Fiskarsin Ruukissa Raaseporissa. Kilpailuun osallistui tänä vuonna 50 yrittäjää yhteensä 120 tuotteella. Osallistujia oli Suomen lisäksi Ahvenanmaalta, Ruotsista sekä Virosta. Kilpailu oli avoin suomalaisille, pohjoismaalaisille sekä Baltian maiden osallistujille.

Kilpailun tulokset (voittajat)

Lihatuotteet

 • Tuoremakkarat: Marskogens lamm (Ahvenanmaa) – Lammsnäcka

Kalatuotteet

 • Säilötty kala: Jörre & Johannas fisk (Pellinki) Gräddfil-Chili strömming

Leipomotuotteet

 • Vehnähapanleipä (vain hapantaikina):Aroma Bageri & Konditori (Vaasa) – Linvete
 • Ruishapanleipä (vain hapantaikana):Backers Baker Ab (Raasepori) – Backers ekologiska Rågsurbröd
 • Kovat leivät: Aroma Bageri & Konditori (Vaasa) – Speltknäcke

Marja- ja hedelmätuotteet

 • Maustetut hillot: Närboden (Kemiönsaari) – Jordgubbs-rabarbersylt
 • Marmeladi: Sara´s Kitchen Garden (Raasepori) – Godmorgon-marmelad
 • Maustetut hyytelöt: Toores Jôud Oû (Viro) – Meadowsweet Jelly.

Kylmät mauste- ja ruokakastikkeet 

 • Chutney: Ingvalsby Gård (Raasepori) – Söt chili
 • Maustekastikkeet: (2 voittajaa) Vikbo torp (Parainen) – Zing! ja Huhtasrinne Ky (Juornaankylä, Askola) – Salmiakki & Hunaja-puriste

Pohjoismaiset juomat

 • Marjamehut / hedelmämehut: Öfvergårds (Ahvenanmaa) – sorts specifik äppelmust
 • Glögi (alkoholiton): Kullas Gård (Kemiönsaari) – Hallonglögg

Pohjoismaiset juomat (alkoholipitoiset)

 • Ruokaviini: Vuokatin Viini Oy (Vuokatti) – Erland valkoinen marjaviini
 • Jälkiruoka- ja herkkuviinit: Kuura Cider AB (Raasepori) – Kuura Ice Cider 2015

Innovatiivinen artesaariruoka: Smakverket AB (Ahvenanmaa) – Picklade äppelskott

Pakkauskilpailu (2 voittajaa): Nord-T (Helsinki) – Moose on the Loose ja Kuura Cider (Raasepori) – Ice cider 2015

Lisätietoa kilpailusta: https://www.novia.fi/mathantverkfm/fi/

Artesaaniruuan suomenmestaruuskilpailu järjestetään myös ensi vuonna Raaseporissa Yrkeshögskolan Noviassa. Ajankohta on 21-23. maaliskuuta 2018. Pääjärjestäjänä jatkaa Rannikon Ruoka-niminen artesaaniruokahanke, joka on Pohjanmaan, Turunmaan, Ahvenanmaan ja Uudenmaan yhteistyöhanke. Kilpailu toteutetaan yhdessä alan yhdistysten ja muiden elintarvikealan toimijoiden kanssa.

Yhteyshenkilöt:
Ann-Louise Erlund, Yrkeshögskolan Novia, 044 799 8406, ann.louise.erlund@novia.fi
Jonas Harald, Yritystalo Dynamo, 050 548 3400, jonas@dynamohouse.fi

FM-tävlingen i Mathantverk 2017

Medaljer delades ut fredag kväll vid festmiddagen i Fiskars Bruk i Raseborg. I tävlingen deltog 50 företag med sammanlagt 120 produkter. Förutom mathantverkare från olika delar av Finland lockade tävlingen deltagare från Åland, Sverige och Estland. Tävlingen var öppen för deltagare från Finland, Norden och de baltiska länderna.

Vinnarprodukter

Charkuteriprodukter

 • Färskkorv: Marskogens lamm (Åland) – Lammsnäcka

Fiskprodukter

 • Inlagd fisk: Jörre & Johannas fisk (Pellinge) – Gräddfil-Chili-strömming

Bageriprodukter

 • Vetesurdegsbröd (endast surdeg): Aroma Bageri & Konditori (Vasa)– Linvete
 • Rågsurdegsbröd (enbart surdeg): Backers Baker Ab (Raseborg) – Backers ekologiska Rågsurbröd
 • Hårt bröd: Aroma Bageri & Konditori (Vasa) – Speltknäcke

Bär- och fruktprodukter

 • Kryddad sylt: Närboden (Kimito)- Jordgubbs-rabarbersylt
 • Marmelad: Sara´s Kitchen Garden (Raseborg) – Godmorgon-marmelad
 • Kryddad gelé: Toores Jôud Oû (Estland) – Meadowsweet Jelly

Kalla krydd- och matsåser

 • Chutney: Ingvalsby gård (Raseborg) – Söt chili
 • Kryddsåser: (2 vinnnare/delad första plats): Vikbo torp (Pargas) – Zing! och Huhtasrinne Ky (Askola) – Salmiakki & Hunaja-puriste
 • Naturell olja: I klassen inlämnades endast 1 bidrag.  Juryn valde att dela ut ett hedersdiplom till produkten eftersom den var av exceptionellt hög kvalitet: Maidla Sillaotsa Talu (Estland) – Cold pressed hemp oil

Nordiska drycker (alkoholfria)

 • Bärsaft och must: Öfvergårds (Åland) – Sortspecifik äppelmust
 • Glögg: Kullas Gård (Kimito) – Hallonglögg

Nordiska drycker (alkoholhaltiga)

 • Matvin: Vuokatin Viini Oy (Vuokatti) – Erland vitt bärvin
 • Dessert- och delikatessvin: Kuura Cider AB (Raseborg) – Kuura Ice Cider 2015

Innovativ mathantverk: Smakverket AB (Åland) – Picklade äppelskott

Mejeriprodukter

I kategorin tävlade endast 5 produkter fördelat i 3 olika klasser. Juryn valde att dela ut ett hedersdiplom till en produkt: Mattas Gårdsmejeri (Åland): “Mattas Malou”

Förpackningstävling: 2 vinnare, delad första plats: Nord-T (Helsingfors) – Moose on the Loose och Kuura Cider (Raseborg) – Ice cider 2015

FM i Mathantverk ordnas även nästa år vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Tidpunkten är 21–23 mars 2018. Huvudarrangör är fortsättningsvis Kustens Mat, som är ett mathantverksprojekt i samarbete mellan regionerna Österbotten, Åboland, Åland och Nyland. Tävlingen genomförs tillsammans med branschorganisationer och andra aktörer inom livsmedelsbranschen.

Mer information https://www.novia.fi/mathantverkfm/

Tuorekasvisten jäljitettävyyden toteutuminen tilalta vähittäiskaupan asiakkaalle

Uusi raportti julkaistu

Tuorekasvisten jäljitettävyys on välttämätöntä sekä kasvisvälitteisten ruokamyrkytystapausten lisääntymisen että entistä vaarallisempien ruokamyrkytyspatogeenien ilmaantumisen vuoksi. Jäljitettävyydellä halutaan varmistaa kasvisten tuoteturvallisuus ja mahdollistaa tuotteiden nopea takaisinveto. Lähellä tuotettuja tuotteita markkinoidaan usein niiden paremmalla jäljitettävyydellä verrattuna tuotteisiin, jotka kulkevat pitkien ja monia toimijoita sisältävien logististen ketjujen kautta. Jotta markkinointiargumentti olisi luotettava, on myös lyhyiden toimitusketjujen toimijoiden huolehdittava jäljitettävyyden toteutumisesta.

Tutustu: Raportteja 169. 21 s. 2017. www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja169.pdf

Eviras rådgivningsrunda startar hösten 2017

Eviras utvecklingsprojekt igångsätter en rådgivningsrunda inom livsmedelslagstiftning till små och medelstora företag. Målet är att öka och förmedla kunskap om grundande av ett livsmedelsföretag och om dess verksamhet.

De största ärendehelheterna är:

 • allmänna frågor i samband med grundandet av ett företag
 • att starta en restaurang
 • att grunda en köttanläggning
 • hantering av livsmedel och hur inleda försäljning på en lantgård

Arbetet har fortlöpt speciellt vad gäller grundandet av företag och det finns också färdigt elektroniskt material att tillgå.  Ytterligare information https://www.evira.fi/sv/livsmedel/tillverkning-och-forsaljning/tukea-ja-tietoapk-yrityksille/yrityksen-perustaminen/

Eviras rådgivningsprojekt för små och medelstora företag (https://www.evira.fi/sv/livsmedel/tillverkning-och-forsaljning/tukea-ja-tietoapk-yrityksille/) arrangerar tillsammans med regionala utvecklingsprojekt regionala informationstillställningar. Man hoppas på deltagare speciellt från små och medelstora företag, företag som håller på att grundas och lokala tillsynsmyndigheter inom livsmedelsbranschen. Under evenemangen presenteras också åtgärder som gjorts för att underlätta livsmedelsverksamheten.

Tillställningarna år 2017:

Under oktober 2017 anordnas webbseminarier:

Närmare information gällande ovannämnda datum kommer senare. Under år 2018 arrangeras mera informationstillfällen och workshops som gäller livsmedelsföretagens verksamhet. Exaktare uppgifter om dessa finns att tillgå senare i år.

Restaurang Olos Creative Kitchens klassikermeny Matka vann nationella matturismtävlingen Hungry for Finland 2017

I tävlingen deltog 73 högklassiga kandidater. Juryn konstaterade, att i år var dryckeskulturen starkt representerad. Priserna delades ut av näringsministern Mika Lintilä och jord- och skogsbruksministern Jari Leppä vid Arbets- och näringsministeriets årsseminarium om  turism 6.9.

– Matka är en skickligt förverkligad interaktiv upplevelse där innovativt genomförande, visualitet och ypperliga smaker förenas – varje detalj är utfunderad, preciserade juryn vinnarens styrkor. Även en fungerande servicegång sågs som dess merit.

Pekka Terävä, som hör till Olos grundare, berättade att Olos unika kreativitet väller ur en nära interaktion med människor. Restaurangen föredrar säsongsaktiga lokalt närproducerade råvaror och producenter som har en viss leveranssäkerhet.

– Jag väntar otåligt på säsongen för färsk fiskrom, berättade Kreativa direktören och restauratören Jari Vesivalo. Restauratören och verkställande direktören Katja Henttunen lyfte fram nypotatisen som en av sina favoritråvaror.

Dessutom prisbelönades tre betydande upplevelser inom matturismen. Priserna fick:

 • Hotelli Punkaharju: svampar och örter
 • I Fiskars: en guidade rundtur ordnad av  Fiskars destilleri, Kuura Cider och Ägräs Distillery, samtliga  producenter av hantverksdrycker  samt
 • Skördefesten som ordnas årligen på Åland.

Hedersomnämnanden fick

 • SMAKU, Borgå-restaurangernas gemensamma guidade rundvandring  som upplevelserik smakresa med mat och dryck
 • Studioravintola Tundra, Kuusamo: köksmästar-keramikerns hantverk av viltmat och vilda örter

I tävlingen tog man fasta på kundorientering, den lokala anknytningen och berättelserna, närmat, upplevelser, samarbete, affärsfunktion, lönsamhet samt mångsidighet vid bruk av försäljnings- och marknadsföringskanaler.

Tilläggsuppgifter om vinnarna:

http://olo-ravintola.fi/creative-kitchen/

http://hotellipunkaharju.fi/tapahtumat/

http://www.agrasdistillery.com/the-distillery-tap-room/

http://www.skordefest.ax/etusivu/

SMAKU Porvoo Facebookissa

www.tundra.fi

Hungry for Finland-matturismtävlingen

Matturismtävlingen uppmuntrar nätverk som är verksamma inom mat och turism  att utveckla ett nytt utbud av lokalt inspirerade koncept inom matturism. Tävlingen efterlyser företag och samfund som är matturismens innovativa föregångare och som erbjuder turisterna matupplevelser. Målsättningen med tävlingen är att stärka produktifieringen av upplevelseorienterad matturism och hitta topprodukter inom matturismen. http://www.hungryforfinland.fi/ruokamatkailukilpailu

Åbo Universitets nya nätpublikation underlättar livsmedelsföretagarens vardag

Den nya nätpublikationen https://aitojamakuja.fi/foodservice/sv/frontsida/, som Brahea-centret vid Åbo Universitet producerat, belyser yrkeskökens och partiaffärernas process vid sina val av nya produkter samt ärenden som det lönar sig för små och medelstora företag att ta i beaktande innan de kontaktar köparna.

Den nyligen publicerade nätsidan https://aitojamakuja.fi/foodservice/sv/frontsida/ visar hurudan processen vid val av nya produkter är i yrkeskök och partiaffärer. Som grund för nätsidans material står Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat-projektets handbok, som har sammanställts huvudsakligen genom att intervjua grossister.

– Publikationen har skapats för att underlätta inledandet  av samarbetet  mellan livsmedelsföretagaren samt yrkesköket och partiaffären. Det är viktigt för företagaren att tänka efter vad som är speciellt och annorlunda med den egna produkten jämfört med övriga motsvarande produkter. Det är bra att redan i förväg fundera över produktens och företagets historia. Dagens konsumenter är intresserade av berättelserna som döljer sig bakom  produkterna, konstaterar projektchef Päivi Töyli.

På olika håll i Finland har projektet Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat visat  hurudana processer produkterna genomgår för att bli en del av partiaffärernas urval och därigenom en del av yrkeskökens matservering. Därtill har livsmedelsföretagarna haft möjlighet att på en gång träffa flera köpare på lokal och riksnivå, få respons och idéer till utvecklande av sin produkt samt höra vilken typ av produkter som efterfrågas.

På sidan presenteras faktorer som gäller valprocessen och livsmedelsföretagande genom olika exempel på samarbete både i textform och på videon. Där finns också exempel på hur bruket av produktkortet har upplevts.

– Det är också bra att notera att man kan starta i mindre skala, lokalt, då varorna kan vara begränsade till bara ett speciellt begränsat område eller en kundgrupp. Ett gemensamt mål för alla parter är att man kunde få flera lokala produkter att bjuda ut och att kunder som vill ha specialprodukter kunde hitta produkter som lämpar sig för deras eget utbud, berättar Töyli.

Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat-projektets centrala samarbetskumpaner är Dagligvaruhandeln rf och Foodservice-grossister, landskapsmässiga utvecklare inom livsmedelsbranschen samt jord-och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK ry. Projektet genomförs under åren 2015-2017 och det finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Nya videor:

Mer information:
Päivi Töyli, projektledare
Brahea-centret vid Åbo Universitet
040 189 1929, paivi.toyli@utu.fi


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

#ruokaketju