Bättre resultat genom samarbete Livsmedelsbranschens årsseminarium i Helsingfors

Livsmedelsbranschens livskraft, internationalisering, cirkulär ekonomi  och upphandling står i centrum för årets Närmatsforum och Livsmedelsbranschens årsseminarium. Presentationer här

På förmiddagen behandlas frågor som gäller närmat såsom betydelsen av  upphandling, direktförsäljningens lönsamhet, cirkulärekonomiska nätverk  samt samarbete mellan små och medelstora livsmedelsföretagare, yrkeskök och Foodservice-sektorn. Förmiddagen arrangeras av landsomfattande koordineringsprojektet inom närmat och detta är det tredje breda landsomfattande närmatsforumet som samlar mataktörer.

På eftermiddagen offentliggörs Bageribranschens branschöverblick och Livsmedelsbranschens Branschbarometer för små och medelstora aktörer samt den nya faktawebbplatsen som samlar den finska matproduktionens styrkor.  Under eftermiddagen får man nyheter från bageri- och konditoribranschen samt information om  hur man når framgång inom livsmedelsexporten. Eftermiddagen ordnas av ANM Branschtjänst. Evenemanget öppnas av jord- och skogsbruksminister  Jari Leppä.

Tid: 13.12.2017  kl 10 – 15:30  (morgonkaffe från kl 9:30)

Plats: Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11, Helsingfors

Bekanta dig med programmet (på finska)

Evenemanget är kostnadsfritt och det sänds även som en webcasting.  Webcastingen finns här https://prospectumlive.com/event/aitojamakuja

Länken till webcastingen  skickas till respektive deltagare före evenemanget.