Finland är huvudsamarbetspart under Grüne Woche-matmässan 2019

Kom med för att sälja och marknadsföra finländsk mat, turism och träprodukter.

Till den finländska mässavdelningen bjuder vi in intresserade livsmedelsföretag, aktörer inom turism och skogssektorns aktörer. På Finlands avdelning byggs upp en programscen, ett restaurangområde samt ett VIP-område, där det är möjligt att hålla träffar med inköpare och träffa medias representanter. Mässan besöks av över 400 000 konsumenter och för att locka besökare till Finlands avdelning kommer det att planeras program som intresserar besökare.

Läs mer http://slc.fi/om-slc/projekt/grunewoche och boka din plats.

 

Äktasmak.fi nyhetsbrev

April 2018

www.facebook.com/aitojamakuja.fi
– Vinna biljett till Lähiruoka & Luomu -mässan i Mässcentrum Helsingfors.
– Vinnaren av Vuoden lähiruokateko-priset (Årets närmatsgärning) offentliggörs på Lähiruoka & Luomu-mässa torsdagen den 12.4. klockan 10.30. Livestream på Facebook.

Finländska Mästerskap i Mathantverk är avgjort
Medaljerna delades ut på fredagskvällen 23.3.2018 i Raseborg. Läs mer

Äkta smak-tidningen utkommer i fortsättningen som en nättidning
Äkta smak-informationstidningen informerar även år 2018 om lismedelsbranschens utvecklingsarbete. Läs mer

Närmatstävlingar stöder produktutveckling och ger synlighet
Genom att delta i en närmatstävling kan livsmedelsföretagaren få värdefull produktutvecklingshjälp och synlighet för sin produkt. Enligt Utredning gjord över närmatstävlingar lyfter tävlingarna fram berättelserna bakom närmaten och  gör det lättare för  produkterna att nå olika marknadskanaler. Läs mer

Kommande evenemang Aitojamakuja.fi tapahtumakalenteri

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller äktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

 

Matbranschens projektträffar 12.4 och 24.8.

Närmatskoordineringen kallar matbranschens projekt till projetkträffar.

Södra Finlands första projektträff  hålls 12.4.2018 kl 12-15 i Helsingfors i Mässcentrets Kokoustamo, seminarieutrymmet 205, Helsingfors. Tillställningen är avgiftsfri. Evenemanget arrangeras samtidigt med Närmat & Eko-mässan (https://kevatmessut.messukeskus.com/messuilla/luomulahiruoka/) och kl 10.30 offentliggörs också närmatsgärningen år 2018. Deltagarna i projektträffen har möjligheten av besöka även dessa evenemang.

Ingång: Södra, adr. Mässcentret, Messuaukio 1, 00520 Helsingfors. Observera ingångsadressen, eftersom Hotell Holiday Inn är stängd för renovering. Sammanträdesutrymmet finns på 2:dra våningen. Närmaste parkering inom Kokoustamos parkeringsområde, adress Ratamestarinkatu 13 eller Mässcentrets parkeringshus.

DAGENS  INNEHÅLL

Målet för dagen är att stöda utbredningen av utvecklingspraxis gällande närmat, aktörernas interaktion, utbyte av erfarenheter och uppkomsten av nya projektidéer genom att inrätta nätverk med andra utvecklare inom branschen.

FÖR VEM

Södra Finlands projektträff är främst riktad till projekt från Nyland, Egentliga-Finland, Tavastland, sydöstra Finland samt södra Savolax. Även övriga är välkomna.

ANMÄLAN

Anmäl dig till evenemanget http://ty.fi/hanketreffit1204

Programmet som pdf

Motsvarande västra Finlands projektträff  hålls i Vittis 24.8. Ytterligare information kommer bl.a. till aktasmak.fi sidans händelsekalender!

 

Äkta smak-tidningen utkommer i fortsättningen som en nättidning

Äkta smak-informationstidningen informerar även år 2018 om lismedelsbranschens utvecklingsarbete. Det nya är att tidningen utkommer som nättidning på adressen https://aitojamakujalehti.fi/ i stället för den tidigare tryckta tidningen. Tidningen tjänar livsmedelsbranschens aktörer och företag genom att berätta om närmatsbranschens aktuella ärenden och genom att presentera det arbete som görs i olika delar av Finland.

Tidningen kan fortsättningsvis läsas i pdf-format och också genom issuu.com. Tidningar som utkommit tidigare hittar du på adressen: http://www.aitojamakuja.fi/lehti.php

Vill du beställa nättidningen till din epost? Lämna dina kontaktuppgifter på blanketten.

Tidningen utkommer 16.3., 8.6., 7.9. och 30.11.

Närmatstävlingar stöder produktutveckling och ger synlighet

Genom att delta i en närmatstävling kan livsmedelsföretagaren få värdefull produktutvecklingshjälp och synlighet för sin produkt. Enligt Utredning gjord över närmatstävlingar lyfter tävlingarna fram berättelserna bakom närmaten och  gör det lättare för  produkterna att nå olika marknadskanaler. Deltagande i tävlingar sporrar ett småföretag till tillväxt och de kunniga inom branschen i sitt arbete.

Finansieringen och regelbundenheten av många närmatstävlingar är tyvärr kortsiktig, vilket gör utvecklandet av tävlingarna utmanande. I Finland har man dock redan skapat några återkommande  tävlingstraditioner till exempel genom att ordna Årets livsmedelstävling, branschspecifika tävlingar och FM-tävlingar i mathantverk. Nya tävlingar arrangeras i olika delar av Finland. Enligt utredningen skulle tävlingsverksamheten för närmat kunna dra nytta av att centraliseras.

Här under finns en lista på några närmats- och mattävlinar som hållits under de senaste åren. Vi kompletterar listan fortgående. Ta kontakt och tipsa om en tävling: paivi.toyli@utu.fi. Lycka till med tävlingarna!

Produkttävlingarna

Marknadsföringstävlingar

Produkt- och marknadsföringstävlingar

I Koordineringsprojektet  inom närmat vid Åbo universitets Brahea center verkställdes i september-oktober 2017 en utredning över närmatsbranschens tävlingsverksamhet. Målsättningen var att klargöra tävlingsverksamheten gällande  närmatsbranschens produkter samt kriterier och bedömningsgrunder som ansluter till dem samt hur man med hjälp av dem skulle kunna öka uppskattningen av mat.  Mera information om utredningen samt utvecklingsförslag för det kommande