Aitojamakuja.fi uutiskirje

Kesäkuu 2018

Ruoan tuottajat myyvät tuotteitaan tiloilta suoraan kuluttajille Osta tilalta! -päivänä 15.9.2018
Kolmannen kerran järjestettävässä valtakunnallisessa Osta tilalta -tapahtumassa tuhannet lähiruoan ystävät kiertävät maaseudulla ja kotipuutarhoissa tutustumassa ruoan alkuperään ja tuotantotapoihin. Kannustamme kaikkia ruoan tuottajia järjestämään tilallaan tai puutarhassaan avoimien ovien Osta tilalta -päivän. Lue lisää

Sopivien tuotteiden määrä elintarvikeviennin pullonkaulana: uusi konsepti kiihdyttää viennin kasvua
Suomalaisille elintarvikkeille on suurta kansainvälistä kysyntää, kun Business Finlandin Food from Finland -ohjelma avaa markkinoita ympäri maailmaa. Pullonkaulana kasvulle on kuitenkin kysyntää vastaavien elintarvikkeiden rajallinen määrä. Lue lisää

Kutsu osallistua näytteilleasettajaksi Grüne Woche -messuille Berliinissä 2019
Ruoka-, matkailu- ja puutuotealan yritys – lähde mukaan myymään ja markkinoimaan Suomea! Lue lisää

Uusimmassa Aitoja makuja -lehdessä paljon markkinointiin ja viestintään liittyvää asiaa https://aitojamakujalehti.fi/

Tapahtumakalenteri aitojamakuja.fi:ssä: mm. Hanketreffit Huittisissa 24.8.

Tilaa uutiskirje

Mukavaa kesää!

Aitojamakuja.fi on valtakunnallinen elintarvikeyritysten hakupalvelu ja monipuolinen tietolähde.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Aitojamakuja.fi tietosuojailmoituksissa kerrotaan, miten henkilötietoja käsittellään:

Lisätietoja:
Turun yliopiston Brahea-keskus
Päivi Töyli, projektipäällikkö, puh. 040 189 1929, paivi.toyli[a]utu.fi

Äktasmak.fi nyhetsbrev

Juni 2018

Matproducenter säljer produkter från gårdarna direkt till konsumenter på Köp av bonden!-dagen 15.9.2018
Köp av bonden!-dagen uppmuntrar matproducenter att hålla öppet hus vid sin gård eller trädgård. Avsikten är att nå ut till nya och etablerade kunder samt att marknadsföra gården och gårdens produkter. Evenemangsdagen ökar kännedomen av och uppskattningen för den lokala matproduktionen. Makumatka Maalle -temadagen som ordnas samtidigt, bjuder in besökare att bekanta sig med landsbygdens turistföretag och deras berättelser. Läs mer

Skördefesten och Mathantverksutbildningen lyfter Åland
Då landsbygdsutvecklaren på Åland, Lena Brenner lyfter fram två projekt med stor lokal betydelse är Skördefesten på Åland det självklara förstavalet. Festen som ordnas i september varje år är axeln som det åländska nätverket av producenter, förädlare, mathantverkare och konsumenter snurrar runt. Just nu pågår även en Mathantverksutbildning på Åland, som förstås ökar både utbud och kvalitet på Skördefesten. Läs mer

Finland är huvudsamarbetspart under Grüne Woche-matmässan 2019
Kom med för att sälja och marknadsföra finländsk mat, turism och träprodukter. Läs mer

Den nyaste Äkta smak -tidningen https://aitojamakujalehti.fi/

Kommande evenemang Aitojamakuja.fi tapahtumakalenteri: t. ex. Matbranschens projektträffar 24.8. i Huittinen

Beställ vårt nyhetsbrev

Ha en trevlig sommar!

Aitojamakuja.fi eller äktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

Äktasmak.fi dataskyddspolicy (på finska)

Lisätietoja:
Turun yliopiston Brahea-keskus
Päivi Töyli, projektipäällikkö, puh. 040 189 1929, paivi.toyli[a]utu.fi

Sopivien tuotteiden määrä elintarvikeviennin pullonkaulana: uusi konsepti kiihdyttää viennin kasvua

Suomalaisille elintarvikkeille on suurta kansainvälistä kysyntää, kun Business Finlandin Food from Finland -ohjelma avaa markkinoita ympäri maailmaa. Pullonkaulana kasvulle on kuitenkin kysyntää vastaavien elintarvikkeiden rajallinen määrä.

Finnish Food Innovations -ohjelma (FFI) on lähtenyt ratkaisemaan edellä mainittua haastetta luomalla uusia keinoja menestystuotteiden kehittämiseen. Myös pk-sektorin pääsyä vientimarkkinoille on haluttu vauhdittaa.

– Analysoimme, että elintarvikealan tuotekehityksessä on aukkoja, ja siitä FFI-ohjelma sai alkunsa vuonna 2016, ohjelman innovaatiojohtaja Jukka-Pekka Inkinen kertoo.

– Kysyntää suomalaisille tuotteille on, mutta tarjonta on edelleen harvojen, pääasiassa suuren kokoluokan yritysten varassa. Kauppaa tehdään yhä myös liikaa myymällä maailmanluokan raaka-aineita muualle jalostettavaksi, jolloin tuotto menee muualle.

CoDesign ratkaisuna tuotekehityspulmiin

FFI toi yritysten käyttöön uuden systemaattisen tuotekehitystavan, CoDesing -menetelmän, jossa yritykset ja asiantuntijat kehittävät tuotteita yhdessä. Menetelmä tuo myös pienten ulottuville perinteisesti vain suurten yritysten saatavilla olleet tuotekehitysresurssit ja osaamisen.

– Ensimmäisenä CoDesign -menetelmässä nostetaan esille markkinatiedon tärkeys. Syntyy oivaltava näkemys siitä, mikä on niche-markkinatarve ja mistä muodostuu tuotteen uniikkius. Sen jälkeen käydään läpi, miten jalostusarvoa nostetaan ja kuinka suomalainen erikoisosaaminen kytketään tuotteeseen tuomaan lisäarvoa ja kilpailuetua.

CoDesign -työryhmissä tuotekehitykseen osallistuu laaja joukko osaajia poikkitieteellisen tutkimuksen, kuluttajakäyttäytymisen, designin, pakkaussuunnittelun, gastronomian ja vientikaupan aloilta.

– Tuotteisiin syntyy ainutlaatuista lisäarvoa, jota on vaikea jäljitellä, ja joka voidaan väljemmin hinnoitella. Tuotekehitysprosessi nopeutuu, kun olennainen tieto vaihtaa omistajaa ryhmissä. Menetelmä on aikaa ja rahaa säästävä.

FFI mukana kasvattamassa Suomen elintarvikevientiä

Lähes 95 % suomalaisista elintarvikeyrityksistä on alle 50 henkeä työllistäviä mikro- ja pk-yrityksiä (lähde: Lähiruoan koordinointihanke/www.aitojamakuja.fi). Vientitavoitteiden saavuttamiseksi, ja ennenkaikkea viennistä koituvien hyötyjen jakautumiseksi laajasti, vientitoimintaan on tarpeen kytkeä pienetkin tuottajat, mukaan lukien maaseudun pienyritykset. Näiden yritysten aktivoinnilla on merkittävä työllistävä vaikutus. Myös mikro- ja pk-yritysten pääsy vientimarkkinoille auttaa turvaamaan ruoantuotannon ja elinkeinon harjoittamisen jatkuvuutta läpi maan.

Suomalaisten tuotteiden vahvuuksia ovat muun muassa lyhyet tuotantoketjut, läpinäkyvyys, luonnon raaka-aineiden monipuolinen käyttö ja artesaanityyppiset tuotantoprosessit. Erityisesti pienet yritykset pystyvät nostamaan esille näitä kilpailuetuja tuotteissaan.

Suomi on vahvemmin kasvattamassa elintarvikevientiä FFI-ohjelman ansiosta. Ohjelma on muuttanut alan toimintakulttuuria. Yritykset voivat jatkossa järjestää yhdessä tuotekehitystyöpajoja ja alan kehittäjät saavat mallista uuden työkalun käyttöönsä.

– Yhdessä tehty luova ideointi on voimavara. Saimme pienet toimijat tekemään yhteistyötä ja kasvamaan osiensa summaa suuremmaksi.

Ohjelma aktivoi yrityksiä toimintaan

Uusia tuoteideoita syntyi ohjelman aikana useita satoja. Ohjelmaan osallistuneiden noin 200:n yritysten edustajan joukosta tehdyssä haastatteluotoksessa peräti yli 80 %:a kertoi saaneensa markkinatietoa, joka auttoi heitä kehittämään uusia vientituotteita. Lähes 50 %:a vastaavista oli hyötynyt verkostoitumisesta toisten yritysten tai asiantuntijoiden kanssa, ja yli 40 %:a vastaajista oli tehnyt olemassa oleviin tuotteisiin parannuksia vientikilpailukyvyn lisäämiseksi. Lähes 20 % vastaajista oli pystynyt innovoimaan suoraan hyödyntämiskelpoisia uutuusvientituotteita itselleen.

– Pystyimme luomaan toimintamallin, jota elintarvikeala voi hyödyntää pitkällä aikavälillä. Finnish Food Innovations -ohjelman vaikutus tulee kumuloitumaan vienninedistämisessä monilla tasoilla. Toimintatapa on skaalattavissa myös muuhunkin kuin elintarvikealan innovointiin, Inkinen summaa.

Lisätiedot:

Finnish Food Innovations -ohjelma,
Jukka-Pekka Inkinen, innovaatiojohtaja, + 358 40 500 2896, jukka-pekka.inkinen@fennopromo.fi
Eeva-Liisa Lilja, toimitusjohtaja, + 358 40 833 7727, eeva-liisa.lilja@fennopromo.fi

www.finnishfoodinnovations.fi 
facebook.com/finnishfoodinnovations/
FFI:n YouTube-kanava
Twitter @FFI_ohjelma

FINNISH FOOD INNOVATIONS -ohjelma 1.5.2016 – 30.6.2018 opastaa suomalaisia elintarvikealan pk-yrityksiä innovoimaan asiakaslähtöisiä lisäarvotuotteita kansanvälisille markkinoille. Ohjelma auttaa yrityksiä hankkimaan tietoa ulkomaisista markkinamahdollisuuksista ja luomaan tiedon pohjalta uusia tuotekehitysideoita sekä kokoaa poikkitieteellisen osaajaverkoston yritysten tekemän tuotekehityksen tueksi. Ohjelman tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa vientituotteiden määrää, jota suomalaiset elintarvikeyritykset tarjoavat vientimarkkinoille. Ohjelmassa käytetään Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:ssä kehitettyä CoDesign –menetelmää. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Business Finlandin operoiman Food from Finland -kasvuohjelman kanssa. Rahoittajana toimii Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisvaroista. Ohjelma on valtakunnallinen. Päävastuullisena toteuttajana toimii Fennopromo Oy.

Skördefesten och Mathantverksutbildningen lyfter Åland

Då landsbygdsutvecklaren på Åland, Lena Brenner lyfter fram två projekt med stor lokal betydelse är Skördefesten på Åland det självklara förstavalet. Festen som ordnas i september varje år är axeln som det åländska nätverket av producenter, förädlare, mathantverkare och konsumenter snurrar runt. Just nu pågår även en Mathantverksutbildning på Åland, som förstås ökar både utbud och kvalitet på Skördefesten.

Lena Brenner är inte bara landsbygdsutvecklare utan även godisförsäljare. Här hjälper hon till i dottern Ronjas försäljningstält ”Godistanten” på Skördefesten 2017.

– Skördefesten har på 20 år växt från 2000 till 15 000 besökare, från en liten marknad till Ålands största evenemang, säger Lena Brenner, landsbygdsutvecklare vid Ålands Landskapsregering sedan 22 år.

En analys från 2017 visar att de ekonomiska kringeffekterna av Skördefesthelgen är 1,2 miljoner euro. Det kan jämföras med att försäljarna under festen omsätter cirka 600 000 euro.

– Det är alltså andra aktörer som tjänar mest på Skördefesten idag. Men trots det så kan även våra småskaliga producenter göra upp emot en tredjedel av hela sin årsinkomst under evenemanget. Skördefesten har även skapat tydliga och lönsamma tvåvägssamarbeten mellan stora och små aktörer, förklarar Lena.

– Det finns två livsmedelssystem. Ett linjärt, från producent, till förädlare, till grossist, handel och slutligen konsument. Detta kallas det agro-industriella systemet. Den andra modellen kallas AFN, alternative food network. Här går flödet kors och tvärs, producenten kan även vara förädlare och sälja direkt till butik eller konsument, säger hon.

– Normalt skapas framgångsrika produkter i det agroindustriella systemet. Skördefesten däremot startades av de småskaliga som kom samman. De större förädlarna på Åland var först inte med, men i takt med att evenemanget har växt så har de insett att här finns något att hämta. Småskaliga producenter bygger relationer som spiller av sig på de stora. De stora har muskler som de småskaliga kan dra nytta av.

Långsiktighet är en viktig nyckel till Skördefestens framgångar.

–  De första 7-8 åren hände det inte mycket, men sen kom ketchupeffekten. Man kan inte bygga upp den här typen av evenemang som projekt på något år. Det måste finnas en uthållighet, och där spelar det stor roll att Åland har en anställd landsbygdsutvecklare.

Harriet Strandvik, projektledare för Mathantverksutbildningen på Åland.

Fyra hörnstenar

Ett yngre, pågående projekt på Åland är Mathantverksutbildningen Kustens Mat, ett samarbete med Åboland, Österbotten och Nyland.

Kursplanen bygger i grunden på mathantverksutbildningen hos Eldrimner, centrum för mathantverk i Sverige. Projektledare Harriet Strandvik förklarar utbildningens fyra hörnstenar:

– Vi ger deltagarna verktyg för att fungera som företagare. Den andra viktiga biten är kunskaper om livsmedelslagstiftning. Den tredje är en fördjupning där var och en har fått arbeta praktiskt tillsammans med en expert inom valt område under tio dagar. Och det fjärde, som deltagarna verkligen tar med sig efteråt, är nätverkandet. Att träffas, åka på studiebesök hos andra och lära av varandra.

Mathantverksutbildningens mest konkreta resultat syns förstås i de åländska butikshyllorna, men det har även startats en förening, Mathantverkare på Åland, med en undergrupp fokuserad på drycker. Många åländska produkter har deltagit och fått priser i FM i Mathantverk. Dessutom har projektet finansierat en mässmonter med tydlig och exklusiv identitet för mathantverket. Montern hade premiär på Åland i våras med nio företagare och efterfrågan är stor. Mathantverksutbildningen i sin nuvarande form avslutas i november 2018.

– Då har Åland fått totalt 25 nya mathantverkare med en stark yrkesidentitet, säger Harriet.

– Utbildningen ökar självkänslan, man vågar prova nya produkter och alltfler vågar delta i Skördefesten på olika sätt. Resultaten av den här utbildningen ser vi under många år framöver, säger Lena Brenner.

Föreningen Mathantverkare på Åland visar för första gången upp sin nya mässmonter på Ålandsmässan 2018.