Under projektträffen var nätverk och branding heta ämnen

Södra Finlands projektträff  hölls i Helsingfors i samband med Närmat & Eko-mässan. Temat för evenemanget var samarbete mellan restauranger och småföretag inom matbranschen. Öppningsanförandet hölls av äggrestaurang EGGs företagare Suvi Widgren. Widgren som svingat sig in i restaurangvärlden från att ha varit företagare inom konfektionsbranschen efterlyste nätverksbildning och branding även inom matbranschen. Inspirerade av öppningsanförandet grupperade man sig för brainstorming där man bl.a. diskuterade utvecklingsarbetet för småföretag inom matbranschen.

Till some med en berättelse

Närvaro i social media, branding och användningen av berättelser är nyttiga och ställvis bristande färdigheter. Vad hittar man om man i Googles sökruta skriver företagets namn? Första steget till branding är att öppna upp företagets berättelse. Berättelsens röda tråd upprepas i alla kanaler inom social media. Brandet skapas med hjälp av berättelser. Genom berättelser skapar man innehåll, mening och värdeorientering till kundupplevelsen. Även om produkten skulle gå åt utan konster, är extra kunskap om produkten ett mervärde för konsumenten. Speciellt året-runt-produkter behöver branding.

”Förpackningen är ett löfte som produkten löser in”

En viktig del av brandet är det visuella uttrycket, som syns speciellt i förpackningen. Formgivningen av förpackningen upplevs som dyr och besvärlig, men en fin förpackning säljer produkten. Enligt de projektansvariga betalar satsning på förpackningsplaneringen igen sig i försäljning. Idag är det också möjligt att beställa planering och utförande förmånligare från utlandet.

Sparring och rådgivning från en lucka

Marknadsföringsarbetet känns lättare när det styckas i mindre bitar. Under diskussionerna framgick det, att som stöd för företagens produktifiering skulle det behövas sparrare med vilka man kan bolla och utveckla nya idéer. Inom flera projekt skulle det finnas efterfrågan för sparringstjänster med låg tröskel. Att kopiera konceptet för Ruokalaakso-projektet, som startat i Norra-Savolax, väckte intresse. Ruokalaakso informerar företagare med en ”en luckas” princip. Bakom luckan finner man ett samarbetande servicenätverk.

Följande projektträff  Västra Finlands närmatsträff  i Huittinen/Hvittis  24.8.2018.

Säg det med en video!

I projektet Tiedolla ja osaamisella kasvuun/Tillväxt genom kunskap och kunnande har man testat videor som ambassadörer för kunskapsförmedling.

— Vi har fått positiv feedback. Det lär vara praktiskt, att man kan kontrollera fakta på nytt från en video, berättar projektchef Sanna Vähämiko från Åbo Universitets Brahea-center.

Projektets nyligen utgivna video ”Tarkastamatonta riistanlihaa markkinoille” / ”Icke-granskat viltkött till marknaden” har fått skapligt med visningar.
— Bästa feedbacken är naturligtvis mängden av visningar, säger hon.

Enligt Vähämiko efterlyser man i projektet hela tiden det bästa sättet att förmedla kunskap på. Med en video är det möjligt att klart, kortfattat och i lätt förmedlande form föra fram ett budskap. Tre minuters visning slukar inte en alltför stor bit av en jäktig dag.

— Vi ville erbjuda ett kort och simpelt bearbetat kunskapspaket, som är lättare att ta in, då man på samma gång både ser och hör, fortsätter hon.