Ruoka meidät tiellä pitää

Ruoka on parhaimmillaan elämys, johon kytkeytyy tarina sen alkuperästä ja tekotavasta: mistä raaka-aineet ovat peräisin, kuka sen on tehnyt ja millä tavalla valmistanut.

Suomessa on 2860 elintarvikealan jalostavaa yritystä (www.aitojamakuja.fi/tilastot.php), joista 85 % on pieniä alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Näistä monet toimivat paikallisilla markkinoilla valmistaen meille kaikille sen alueen raaka-aineisiin ja ruokakulttuuriin perustuvia tuotteita. Paikallisten tuotteiden ostaminen tukee oman alueen taloutta, pitää yllä ja lisää työllisyyttä sekä edistää yleisemminkin alueen ja ihmisten hyvinvointia.

Luomuelintarvikkeita valmistaa ja markkinoi Suomessa noin 450 yritystä, joista useimmat ovat leipomoita ja hedelmä- ja marjavalmisteita tekeviä yrityksiä, mutta merkittävässä roolissa ovat myös maidon- ja lihanjalostusalan yritykset. Luomutuotteiden myynnin osuus päivittäistavarakaupassa oli vuonna 2018 2,4 % arvossa mitattuna Pro Luomun arvion mukaan (https://proluomu.fi/luomun-myynnin-kasvu-jatkui-viime-vuonna). Lisäystä edelliseen vuoteen oli 9 %. Kuluttajien tärkeimmät syyt ostaa luomua ovat puhtaus, terveellisyys, hyvä maku ja ympäristöystävällisyys.

Luonnontuotealalla on noin 750 yritystä, joista suurin osa toimii alkutuotannossa tai elintarvikkeiden valmistuksessa. Laajinta toiminta on marja-alalla, marjoja kerätään myyntiin hyvänä satovuotena yli 15 miljoonaa kiloa. Metsämarjojen jalostusketju työllistää noin 2 200 henkilöä. Luonnontuotteilla on edelleen monia mahdollisuuksia, esimerkiksi terveellisyys, ympäristöystävällisyys ja luontomme puhtaus ovat ainutlaatuisten luonnontuotteidemme valtteja.

Valtakunnallinen Ruokasektorin koordinaatiohanke tukee pk-elintarvikeyrittäjyyden kehittämistä lähiruoan, luomun ja luonnontuotealan osalta. Viikolla 12 vietettävällä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ruokaviikolla nostetaan esiin lähiruokaan, luomuun ja luonnontuotteisiin liittyviä näkökulmia kuvin ja muun teemaan liittyvän materiaalin avulla.

Luomuvideo #fiksuvalinta https://youtu.be/9_Gkv5oPk70

Elämyksellistä, paikallista ja kestävää http://www.aitojamakuja.fi/arkisto/Aitoja-makuja-viesti.pdf

Viestintäsprintin kuvat

Lisätietoja: www.aitojamakuja.fi, www.aitoluonto.fi, www.proluomu.fi

Yritysryhmät saivat vientikokemusta Internationale Grüne Woche 2019 -messuilta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Vientivalmiuksien kehittäminen Saksan markkinoille – Internationale Grüne Woche IGW2019 -aktivointihanke kokosi ja vei kaksi suomalaista yritysryhmää näytteilleasettajiksi Berliinissä järjestettäville Internationale Grüne Woche -messuille 16.-27.1.2019. Hankkeen tavoitteena on kehittää pk-yritysten vientivalmiuksia Saksan markkinoille.

Hankkeessa muodostettiin kaksi yritysryhmää, joihin kuului 7-10 mikro- ja pienyritystä. Haasteena ryhmien kasaamisessa oli tiukka aikataulu ja sopivien yrittäjien löytäminen. Yhteyttä otettiin yhteensä noin 70 keskisuomalaiseen yritykseen, käyttäen apuna aitojamakuja.fi -sivustoa ja ottamalla yhteyttä Keski-Suomen Ruokakoordinaatio -hankkeen tapahtumissa aktiivisiksi kehittäjiksi osoittautuneisiin yrityksiin. Yhteistyötä tehtiin myös Pirkanmaalla ja Hämeessä sijaitsevien toimijoiden kanssa, jotka ottivat yhteyttä noin 45 vastaavaan yritykseen alueella.

Osallistuminen innosti yrittäjiä kansainväliseen vientiin

IGW2019-messut ovat maailman suurin ruoka-aiheinen elintarvike-, maatalous- ja puutarha-alan tapahtuma. Tänä vuonna järjestetyllä Suomi-osastolla vieraili yhteensä noin 40 000 asiakasta. Hankkeen kahdessa yritysryhmässä valmistauduttiin yhteisin ja yrityskohtaisin kehittämistoimenpitein IGW2019-messuille syksystä lähtien.

– Osallistuneet yritykset olivat hankkeeseen osallistuessaan viennin suhteen hyvin alkutasolla. Vienti kiinnosti, mutta sen itsenäinen aloittaminen oli yrityksille haastavaa, kertovat projektipäälliköt Sanna Ojala ja Suvi-Tuulia Leinonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Yritysryhmään osallistuneet kokivat hankkeen tukevan heitä hyvin niin rahoituksen, koulutuksen, asiantuntijapalveluiden kuin ohjauksenkin osalta. Valmiuksia toimia Saksan markkinoilla avustettiin muun muassa uusien kieliversioiden lisäämisellä nettisivuille ja tuotekehityksellä. Koulutuksissa taas käsiteltiin niin pakkaussuunnittelua ja brändiä kuin asiakkaan arvopolkuakin. Arvokkaaksi osallistuneet yrittäjät näkivät myös mahdollisuuden verkostoitua muiden yrittäjien kanssa.

– Palautteen perusteella yrittäjät ovat olleet yritysryhmäosallistumiseen ja messukokemukseen tyytyväisiä, Ojala ja Leinonen iloitsevat.

IGW2019-messuille osallistuminen antoi yrittäjille myös konkreettisia työkaluja oman markkinatutkimuksen tekoon ja lisää ymmärrystä omasta tuotevalikoimasta sekä kansainvälisillä markkinoilla toimimisesta.

– Moni mukana olleista yrittäjistä ilmaisi haluavansa tämän kokemuksen myötä osallistua uudestaan kansainvälisille messuille, kun omaan toimintaan on tullut lisää itsevarmuutta, kertovat Ojala ja Leinonen.

Tietoa ja kokemuksia viennistä myös muille elintarvikeyrityksille

Hanke on myös järjestänyt neljä vienti-  ja kansainvälistymisosaamista edistävää työpajaa, joissa on käsitelty viranomaiskäytänteitä, pakkauksia sekä markkinointiviestintää ja kannustettu kansainvälisille markkinoille myös niitä yrityksiä, jotka eivät osallistuneet yritysryhmähankkeisiin. Huhtikuussa 2019 järjestettävän viimeisen työpajan teema liittyy oman verkoston hahmottamiseen sekä hyötyihin ja verkostojen johtamiseen etenkin kansainvälisten asiakassuhteiden sekä kumppanien näkökulmasta. Yritysryhmät ja aktivointityöpajoihin osallistuvat yritykset muodostavat samalla myös paikallisia verkostoja.

IGW2019-messuilta kerättiin myös tietoa ja kokemuksia muillekin keskisuomalaisille yrityksille kansainvälisillä markkinoilla toimimisesta ja messukokemuksesta. Sähköinen julkaisu valmistautumisen ja osallistumisen kokemuksista, hyvistä käytänteistä sekä tuloksista ilmestyy vielä vuonna 2019.

Ojala ja Leinonen kokevat, että hankkeen rakenne oli erityisen onnistunut päämäärää ajatellen.

– Aktivointihankeen takaama rahoitus mahdollisti yritysryhmähankkeen suunnittelun ja yritysten kontaktoinnit todella hyvin. Yritysryhmien sitoutuminen on ollut mahtavaa ja on ollut ilo huomata, että osallistuneista yrityksistä on muodostunut toimiva verkosto, projektipäälliköt kertovat tyytyväisinä.

Teksti: Ellinoora Havaste
Kuvat: Sanna Ojala ja Suvi-Tuulia Leinonen