Landsomfattande koordinationsprojekt inom närmat gynnar samarbetet inom närmatsbranschen

Finlands ELY-centraler har valt Brahea-centret att koordinera det landsomfattande koordinationsprojektet ”Bättre resultat med gemensamt arbete”. Verksamheten förstärker informationsutbyte, samarbete och arbetsfördelningen mellan de projekt och aktörer som förknippas med närmat.

ELY-centralerna har från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland valt att finansiera landsomfattande koordinationsprojekt, av vilka Brahea-centret förverkligar koordinationsprojektet inom närmat. Brahea-centret har redan under flera år haft en betydande roll i verksamheten med utvecklandet av det landsomfattande pk-livsmedelsföretagandet.

– Huvudmålet med Bättre resultat med gemensamt arbete-projektet är att öka och koncentrera samarbetet mellan dem, som verkar inom närmatsbranschen, och genom att inrätta nätverk (networking) öka branschens konkurrenskraft, berättar projektets projektchef Päivi Töyli.

I den praktiska verksamheten avpassar man nationella, regionala och internationella åtgärder som berör närmat till en god fungerande helhet. Genom att stöda och komplettera det regionala och lokala närmatsarbetet, samt genom att förverkliga de gemensamma åtgärderna de bygger på, ökar man resultaten och effekten av programmet för utvecklingen av landsbygden.

– Koordinationsprojektet inom närmat förverkligas genom intimt samarbete mellan den regionala närmatsverksamheten och de landsomfattande samarbetskumpanerna. Lokala livsmedelsföretag, -producenter samt deras samarbetskumpaner, dvs. kunderna från konsumenter till professionella har fördel av verksamheten via olika nätverk, berättar utvecklingschefen Heidi Valtari.

För att förstärka det ömsesidiga informationsutbytet, samarbetet och arbetsfördelningen mellan närmatsaktörerna, erbjuder projektet aktörerna olika verktyg och fora. Som exempel på samarbete och möjligheten till informationsutbyte är Bröd och närmat-branschdagen, som arrangeras i december, då bl.a. projektets första stora Närmatsforum ordnas.

Koordinationsprojektet inom närmat förverkligas under tiden 17.6.2015 – 31.1.2018 och det finansieras av Tavastlands ELY-central som ett landsomfattande koordinationsprojekt.

Mer information:

Päivi Töyli, projektledare, Brahea Centrum vid Åbo Universitet
paivi.toyli(at)utu.fi, 040 189 1929
Heidi Valtari, utvecklingschefen, Brahea Centrum vid Åbo Universitet
heidi.valtari(at)utu.fi, 040 048 7160

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *