REKO-ringarnas administratörs sammanträde i Seinäjoki 14.11.

Under dagen utbytte man erfarenheter, diskuterade verksamhetsformer och framtiden.

Ökningen av antalet REKO-ringar* har varit hisnande: i fjol vid det här laget fanns det 17 ringar och medlemsantalet var cirka 8000. Nu finns det cirka 100 ringar och nya grundas hela tiden, och även medlemsantalet är cirka 100 000. Enligt idéens upphovsman Thomas Snellmans beräkningar var fjolårets omsättning cirka en miljon euro och i år möjligen cirka 8 miljoner. ”Tillsammans har vi gjort en liten närmatsrevolution”, konstaterade Snellman i dagens öppningsanförande.

Johanna Mattila från Turun Yliopistos Brahea-center berättade om skillnaderna mellan REKO-verksamhet och torgverksamhet och hurudana förpackningsmärkningar REKO-producenterna bör ha. Även om ansvaret för efterföljandet av livsmedelslagstiftningen och förpackningsmärkningar helt vilar på producenterna, är det bra för administratörs att känna till detta. Man kom överens om, att utarbeta en kort guide, som administratörerna kan dela med sig till t.ex. producenterna inom sina REKO-ringar.

REKO-principerna diskuterades och de sammanfattades i några väsentliga punkter

  • ingen återförsäljning
  • från så nära håll som möjligt
  • etisk produktion – gärna ekologisk
  • verksamheten är öppen och transparent dvs producenten är skyldig att berätta om produktionen

Administratören får besluta lokalt enligt vilka övriga kriterier producenterna godkänns med i REKO-ringen.

Eftersom REKO-verksamheten för närvarande intresserar väldigt mycket och nya ringar grundas oavbrutet, finns ett behov av en plats, där allmän information om REKO-verksamhet finns tillgänglig. Man enades om, att på platsen aktasmak.fi samla ett sammanfattat info-paket. På platsen skulle bland annat presenteras hur en REKO-ring grundas och kunskap om REKO-ringens grundprinciper, om REKO-ringar samt REKO-grupper, som finns på Facebook till stöd för administratörernas och producenternas verksamhet. Det konstaterades, att aktasmak.fi/direktforsaljning-guiden är ett bra hjälpmedel för producenterna och det är faktiskt bra att framhålla, att där också finns en ”Fråga oss”-del, som det lönar sig för producenterna att använda, om någonting är oklart.

Johanna Mattilas framförande (pdf, på finska)
Framförandet som behandlar REKO-verksamheten och livsmedelslagstiftningen är på grund av vissa förenklingar framför allt avsett för närmatringens administratör. Ytterligare information för producenter och företagare inom livsmedelsbranschen om livsmedleslagstiftning gällande REKO-verksamhet finns på www.aktasmak.fi/direktforsaljning-platsen bl.a. kilomängder som begränsar direktförsäljningen av produkter inom primärproduktionen.

Av dagens behållning kommer också att utarbetas videoklipp, som publiceras i samband med denna nyhet senare. REKO-ringarnas administratör-dagen arrangerades av det landsomfattande Närmatskoordinationsprojektet, som förverkligar landsbygdens utvecklingsprogram inom Fastlandsfinland, och det finansieras av Tavastlands ELY-central som ett landsomfattande koordinationsprojekt.

Inom * REKO (Rejäl konsumtion – Reilua kuluttamista) försäljnings- och distributionsmodellen av närmat beställer konsumenterna mat av närmatsproducenterna direkt utan mellanhänder. REKO-ringarna verkar via Facebook som slutna grupper, inom vilka man kommer överens om beställningar och leveranser.

Läs mer luomuailmanmuuta.fi

REKO-ringarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *