Infotillfällen för HoReCa-aktörer och livsmedelsföretagare

Yrkeskökena och HoReCa-partiaffärerna är intresserade av att öka mängden av lokala livsmedel i sitt utbud. För att gynna detta arrangerar Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat-projektet infotillfällen runtom i Finland år 2016.

För att efterfrågan av närmat hos yrkeskök samt HoReCa-partiaffärer och de lokala företagens utbud kan mötas, bör de känna till varandras handlingspraxis bättre än i dagens läge. För tillfället är den som gör beställningen (yrkesköket), varuleverantören (livsmedelsföretaget), samlaren samt transportören (HoReCa-partiaffären) inte bekanta med varandras handlingspraxis i leveranskedjan. Det försvårar utvecklandet av verksamheten, även om det finns vilja och intresse både hos yrkeskök och partiaffärer att öka lokala livsmedel i sitt utbud.

Under infotillfällen, som ordnas i olika delar av Finland, bekantar man sig med varandra och söker tillsammans verksamhetsformer, med vilka samarbetet kan föras vidare. Under tillfällena får man en inblick i partiaffärernas verksamhet med hjälp av en preciserad guide ”Hur verkar jag med HoReCa-partiaffärer?” och olika aktörer har möjlighet att presentera sina egna verksamhetsformer. Därtill presenteras innehållet i varuleverantörens produktkort, som blev färdigt under sommaren, och hur det används. Till tillfällena inbjuds HoReCa-partiaffärer, yrkeskök samt ortens livsmedelsföretagare.

Information om tidpunkterna för kommande infodagar finns på aktasmak.fi-platsen. Infodagarna arrangeras tillsammans med utvecklare av livsmedelsbranschen inom respektive landskap.


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Projektets centrala samarbetskumpaner är Päivittäistavarakauppa – Dagligvaruhandeln rf och HoReCa-partiaffärsaktörerna, utvecklare av livsmedelsbranschen inom respektive landskap samt Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry – Svenska lant- och skogsbruksproducenternas centralförbund SLC rf.

#ruokaketju

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *