Äktasmak.fi nyhetsbrev

November 2015

Nästa år infotillfällen för HoReCa-aktörer och livsmedelsföretagare
Yrkeskökena och HoReCa-partiaffärerna är intresserade av att öka mängden av lokala livsmedel i sitt utbud. För att gynna detta arrangerar Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat-projektet infotillfällen runtom i Finland år 2016. Läs mer

REKO-ringarnas administratörer sammanträdde i Seinäjoki 14.11.
Under dagen utbytte man erfarenheter, diskuterade verksamhetsformer och framtiden. Läs mer

Bröd och närmat-branschdag i Helsingfors 8.12.
Dagen är uppdelad i två olika teman: allmänt om närmat-branschen på förmiddagen och om situationen inom livsmedelsbranschen, speciellt ur bageribranschens perspektiv, på eftermiddagen. Läs mer

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller aktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

 

One thought on “Äktasmak.fi nyhetsbrev

  1. Pingback: ”Tillsammans har vi gjort en liten närmatsrevolution” – Thomas Snellman under REKO-sammankomst | Svensk Byaservice Nyhetsblogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *