Närmat finns, men det skulle kunna vara lättare att hitta den

Närmat produceras i det egna landskapet av områdets råvaror och hyllinformation i butiken skulle underlätta att hitta den. Bland annat sådana här svar fick man på besökarenkäten som gjordes på Lähiruoka & luomu-mässan.

På Lähiruoka & luomu-mässan i Helsingfors mässcentrum 11.-13.4 frågade man besökarna om vad närmat är för dem, hur och var man hittar det samt om de känner till äktasmak.fi-webbplatsen.

Under tre dagar fick man 184 svar på enkäten. Varje dag lottade man ut en bok om vildörter bland alla som svarade. Vinnarna och bilder från mässan finns på Närmatsprogrammets blogg.

Största delen av dem som deltog i enkäten, 71 procent, konstaterade att närmat är ”mat som tillverkas i det egna landskapet av det egna landskapets råvaror”. Hälften konstaterade att det är inhemsk mat. Ungefär en tredjedel av dem som svarade ansåg att närmat är ”mat som tillverkas i det egna landskapet och vars råvaror även kan komma från andra delar av Finland”. 29 av deltagarna tyckte att närmat är sådan mat som baseras på det egna områdets mattraditioner. Dessutom ansåg man att närmat är bland annat odling/produktion av råvaror så nära en själv/hemmet som möjligt, matproduktion i närområden som innefattar Estland, Lettland och Stockholms län och att man har tagit hand om djurens välmående i produktionen.

Ungefär dryga två tredjedelar av deltagarna skulle vilja köpa närmat från ett supermarket samtidigt som de gör sina andra inköp och ungefär 60 procent tyckte att en närbutik nära hemmet skulle vara det bästa inköpsstället, när man frågade var de skulle vilja köpa närmat. 70 deltagare understödde närmatsbutiker, 80 deltagare skulle köpa direkt från gården, 36 via en matkrets och 33 via en webbutik.

På frågan ”Borde närmat markeras tydligare i butikerna? Hur?” tyckte 65 procent av deltagarna att det bästa alternativet var hyllinformation som till exempel kunde vara ett märke bredvid prislappen. 61 procent ville ha ett eget närmatsmärke på förpackningarna. Knappt en femtedel av deltagarna skulle vilja ha mer information, såsom broschyrer, nära produkterna och 8 procent ansåg det vara en bra idé att ha möjlighet att få mer information om produkten med en QR-kod.

Av deltagarna tyckte 57 procent att det är lätt att hitta närmat i butikerna, även om de måste veta var de ska leta. 10 procent av deltagarna berättade att de lätt hittar närmat, men för 38 procent var det ganska svårt att hitta det i butiken. Två deltagare svarade att de inte ens var intresserade av att leta eller hitta närmat.

Majoriteten av dem som svarade på enkäten, 72 procent, hade inte besökt äktasmak.fi-webbplatsen. 49 deltagare hade besökt webbplatsen. När man frågade ”Vilken information skulle du vilja få om företagen som finns på webbplatsen?”, skulle merparten (133 deltagare) vilja ha mer information om försäljningsställen för närmat och ekologisk mat. Hälften av deltagarna ansåg det vara viktigt att företagets läge visas på en karta och att man får information om företagets produktsortiment. Uppgifter om matturism intresserade en fjärdedel. Dessutom skulle deltagarna vilja ha mer recept, prisuppgifter och information om cateringföretag med närmatstema på webbplatsen.

Text: Pauliina Hakanen

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *