Kyläkauppa kaupungissa

Innostunut kauppias, verkostojen hyödyntämistä, ideoiden keräystä ja yhteistyötä – siinä eväitä lähi- ja luomutuotteiden kaupan perustamiselle.

Wanhan kulman puoti Joen­suun kes­kus­tas­sa panostaa paikallisuuteen. Lähi- ja luo­mu­tuot­tei­den li­säk­si tar­jol­la on laa­du­kas lou­nas­sa­laat­ti­pöy­tä ja tapahtumapäiviä tai tuotemaistatuksia järjestetään aika ajoin.

Kaup­pias Sami Tuu­na­selta kysyttiin aikanaan, että olisiko hänellä kiinnostusta läh­teä käynnistämään va­paa­na ole­vaan van­haan kiin­teis­töön ky­lä­kaup­pa­hen­kis­tä toi­min­taa. Siitä idea lähti jalostumaan, Pii­roi­sen ta­los­sa ole­vat tilat re­mon­toi­tiin ja sopivia tuotteita lähdettiin etsimään. Sopivasti olikin käynnissä ProAgria Poh­jois-Kar­ja­lan hal­lin­noi­ma Ruo­kaa lä­hel­tä -esi­sel­vi­tys­han­ke (Joen­suun maa­seu­tu­pal­ve­luiden rahoittama), jonka teh­tä­vä­nä oli tukea ja ra­ken­taa pai­kal­lis­ten tuot­ta­jien ja yri­tys­ten vä­lis­tä yh­teis­työ­tä. Hankkeessa toimineen Hanna Tuomisen kanssa tu­tus­tut­tiin www.​aitojamakuja.​fi -si­vus­ton kaut­ta poh­jois­kar­ja­lai­siin lä­hi­ruo­an tuot­ta­jiin, kierrettiin maa­kun­taa ja haet­tiin ideoi­ta lä­hi­ruo­ka­kau­pois­ta, nii­den va­li­koi­mis­ta ja toi­min­nas­ta vähän kauempaakin.

Wan­han kul­man puo­din va­li­koi­ma pe­rus­tuu vah­vas­ti pai­kal­li­suu­teen ja luo­mu­tuot­tei­siin, ja se muo­tou­tuu myös ak­tii­vis­ten tuot­ta­jien myötä.

Lue koko juttu Maakaista.fi verkkojulkaisusta

Tutustu myös muihin lähi- ja luomuruokakauppoihin aitojamakuja.fi -hakupalvelussa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *