Biproduktguiden för små slakterier har förnyats

Den nyligen publicerade guiden ger uppdaterad  information om användning och bortskaffande av små slakteriers biprodukter. Guiden ska fungera som ett hjälpmedel för att utveckla slakteribranschen, speciellt med tanke på småföretag och deras samarbetspartners.

Guiden klargör hur förordningarna om biprodukterna i småslakteriverksamheten förverkligas i praktiken. Målsättningen är både att stöda branschens småföretag i utvecklandet av  verksamheten och att ge aktörer som samarbetar med småslakterier, såsom myndigheter och övriga specialister inom livsmedels- och miljölagstiftningen, aktuell information om biproduktlagstiftningen  gällande småslakteriers verksamhet.

I Finland verkar ungefär 50 småslakterier. Det finns ca. 40 småslakterier, som slaktar svin,  nötdjur och/eller får, och ca.10 småslakterier för fjäderfä. Evira upprätthåller ett register över godkända anläggningar inom köttbranschen och registret finns på adressen www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning+och+forsaljning/livsmedelslokaler/anlaggningar

Guiden har utarbetats i samarbete med experter inom JSM (jord- och skogsbruksministeriet), Evira och LUKE  (Naturresursinstitutet). I guiden har beaktats lagen om animaliska biprodukter (s.k. biproduktlagen), som trädde i kraft 1.7.2015, och  ersatte jord-och skogsbruksministeriets tidigare förordningar samt ändringar om definiering av TSE-riskmaterial som trädde i kraft  5.8.2015.

Guiden har publicerats som en del av landsomfattande koordineringsprojektet inom närmat – bättre resultat med gemensamt arbete. Den utkommer som nätpublikation på www.aktasmak.fi – material – guiderna.

www.aktasmak.fi –webbplatsen finns rikligt med guider och anvisningar som betjänar matföretagens verksamhet samt information om lokal produktion av mat.

  • På webbplatsens söktjänst finns 2094 företag, bekanta dig. Företag kan sökas regionalt, enligt bransch eller med fri ordsökning. Ytterligare kan ekoföretag och företag som tillverkar namnskyddade produkter sökas skilt .
  • Företagens geografiska placering kan ses  på kartan www.aktasmak.fi/kartalla.php
  • På webbplatsen finns 1039 inköpsställen med andra ord  bl.a. företagens egna affärer och nätbutiker.

Frågor rörande biprodukter kan sändas till Evira på adressen abp@evira.fi

Mer information:

Landsomfattande koordineringsprojektet inom närmat, Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Heidi Valtari, heidi.valtari@utu.fi, 0400 487 160
Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi, 040 189 1929

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *