Tillväxt i företag inom matbranschen med hjälp av landsbygdsfonden

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 erbjuder ett brett urval av verktyg för utvecklandet av företag inom matbranschen. De publicerade materialen redogör för grundbegreppen och framåt kommer man genom att kontakta sakkunniga.

Matföretag som startar och strävar efter att utvidga sin  verksamhet kan få finansiering via  Programmet  för utveckling av landsbygden i  Fastlandsfinland.  Det behövs nödvändigtvis inte vara en lantgård som ansöker om bidrag från landsbygdsprogrammet, det är även möjligt för andra matföretag att söka stöd.

Det är möjligt att få stöd för olika behov. Nyetableringsstödet är till för grundandet av ett nytt företag eller för att förnya ett redan etablerat samt för experiment. Investeringsstödet å sin sida bistår med anskaffningar. Vid planerandet av en investering kan genomförbarhetsstudier i fråga om investeringar nyttjas. Matbranschens samarbetsprojekt kommer i fråga när en grupp företag utvecklar sin verksamhet både med gemensamma och företagsspecifika utvecklingsaktiviteter. Målet kan vara t.ex. att utveckla nya produkter och metoder, korta leveranskedjor, marknadsförings- och försäljningssamarbete eller gemensamma produktfamiljer.

Stödet och dess villkor bestäms beroende på om  förtaget förädlar jordbruksprodukter eller om det framställer  livsmedel. Bekanta dig närmare med broschyrerna:

Närmare information från Landsbygdsverkets webbplats Företagsstöd

Landsomfattande koordinationsprojektet inom närmat – bättre resultat med gemensamt arbete har publicerat också annat material, guider och anvisningar som betjänar matföretagens verksamhet.

Bekanta dig med www.aktasmak.fi – För företagaren.

Mer information

Landsomfattande koordinationsprojektet inom närmat, Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Heidi Valtari, heidi.valtari@utu.fi, 0400 487 160
Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi, 040 189 1929

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *