Äktasmak.fi nyhetsbrev

Mars 2016

Finländska småproducenters delikatesser på väg till Frankrikes marknader
I Finland finns många småföretag,  som tillverkar högklassiga livsmedel. Marknaderna för sk. nischeprodukter som avviker från masstillverkningen är dock väldigt små i hemlandet och tillväxten måste ofta sökas genom exporten. Läs mer

En innovativ produktionsmetod garanterar fördelarna med lin för konsumenten
Avtalsodlare, en innovativ och högklassig produktionskedja  samt ett fungerande distributionsnät erbjuder vägkost för  utvecklande och internationalisering av företaget. Läs mer

Kommande evenemang

Tapahtumakalenteri aitojamakuja.fi:ssä (på finska)

Infotillfällen för HoReCa-aktörer och livsmedelsföretagare
Yrkeskökena och HoReCa-partiaffärerna är intresserade av att öka mängden av lokala livsmedel i sitt utbud. För att gynna detta arrangerar Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat-projektet infotillfällen runtom i Finland år 2016.

Luonnonkasvit elintarviketuotannossa i Tammerfors 21.4.

Julkisten ruokapalveluiden hankinnat -foorumi i Hyvinge 18.5.

Materiaaleja Aitojamakuja.fi -sivustolla

Uusin Aitoja makuja -lehti (på finska)

Tillväxt i företag inom matbranschen med hjälp av landsbygdsfonden
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 erbjuder ett brett urval av verktyg för utvecklandet av företag inom matbranschen. Läs mer

Biproduktguiden för små slakterier har förnyats
Den nyligen publicerade guiden ger uppdaterad  information om användning och bortskaffande av små slakteriers biprodukter. Guiden ska fungera som ett hjälpmedel för att utveckla slakteribranschen, speciellt med tanke på småföretag och deras samarbetspartners. Läs mer

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller aktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *