Närproducerad mat

Tack vare långsiktigt samarbete används  lokala råvaror och livsmedel i många storhushållningskök i Norra-Karelen.

De lokala småproducenternas samarbete hämtar bokstavligt brödet till många nordkarelska bord. I samarbetskedjan, upphandlingsringen finns såväl producenterna, förädlarna, den lokala partiaffären som kökena med.

– Man har gjort långsiktigt arbete för samarbetet mellan företagen och aktörerna och i många avseenden är vi föregångare i skapandet av producenters samarbetsnätverk, berättar Hanna Tuominen från Pro-Agria Norra-Karelen.

För att samarbetet ska fungera behövs alla parter i kedjan med i utvecklandet  av verksamheten.

–  Först ska beslutet göras på politisk nivån, att man vill ha lokal mat och sedan tar man tllsammans med producenterna och kökena reda på hur det ska verkställas, konstaterar företagaren Pirkko Karvonen.

Näringscentret  vid Liperis servicecenter skaffar råvaror från småproducenter bl.a. från Juurespakkaamo som fungerar som partiaffär. Kirsi Jaakkola från Juurespakkaamo har en klar syn på en gemensam, lokal matkedja, som för ett nära samarbete med de lokala råvaruproducenterna. I Liperi har man genom samarbete bytt till lokala produkter. Matserviceförmannen Eija Tolvanen vill gärna  lyfta fram det lokala även bättre också på matlistorna / menyerna.

Läs hela artikeln i nätpublikationen Maakaista.fi

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *