#lähelläsua Instagram-kampanjen

#lähelläsua (näradig) Instagram-kampanjen som är riktad till de unga lyfter fram närmat

lahellasua_kampanjakuva#lähelläsua Instagram-kampanjen ger information om närmat via social media åt de unga samt engagerar dem att dela med sig matrelaterade bilder, erfarenheter och känslor. Kampanjen genomförs i  början av skolornas sommarlov, under tiden 30.5.-26.6.2016. Info om kampanjen finns på kampanjens www -sida,  som finns på adressen www.aitojamakuja.fi/lahellasua

Kampanjen är riktad till 13-19-åriga ungdomar, som i egenskap av framtida konsumenter  och inflytelserika medborgare också senare är viktiga köp- och konsumtionsbeslutsfattare. Enligt undersökningar gjorda av Taloustutkimus Oy upplevs köp av finländsk mat som en mycket ansvarsfull gärning och det här upplever också i ökande grad många ungdomar.

Kampanjen som genomförs via social media strävar till att nå de unga genom tjänster och kommunikationsmedia som känns naturliga för dem. Enligt aktuella undersökningar är Instagram en av de mest populära tjänsterna av social media hos de unga och den brukas i stor utsträckning av ungdomarna inom just den åldersgruppen kampanjen riktar sig till.

Kampanjen aktiverar de unga att ta bilder av närmat, njuta av eller tillaga närmat och att dela med sig i Instagram-tjänsten. Deltagande motiveras genom att i slutet av kampanjen ordna ett lotteri, vars pris är tre 4-personers upplevelsepresentkort till semestertidens aktiviteter som ungdomarna är intresserade av.

#lähelläsua Instagram-kampanjen är en del av kommunikationen inom det nationella koordineringsprojektet iom närmat. Kampanjen stöder koordineringssprojektets mål att öka intresset för närmat, aktivera diskussioner som gäller närmat, ta fram olika verkningar och betydelser av närmat samt att förmedla kunskap om utvecklingsarbetet inom närmatsbranschen.

Koordineringsprojektet inom närmat – bättre resultat med gemensamt arbete – förverkligar Programmet  för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det finansieras av Tavastlands NTM-central som ett riksomfattande koordineringsprojekt.

Mer information

Päivi Töyli, projektledare, Brahea Centrum vid Åbo Universitet
paivi.toyli(at)utu.fi, 040 189 1929
Heidi Valtari, utvecklingschefen, Brahea Centrum vid Åbo Universitet
heidi.valtari(at)utu.fi, 040 048 7160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *