FM i mathantverk i Raseborg i oktober

Anmälningstiden till tävlingen har nu börjat

År 2016 är Finland ordförande i Nordiska ministerrådet. Under tiden för ordförandeskapet ordnas det många evenemang inom matsektorn. Det största evenemanget är FM-tävlingen i mathantverk. Tävlingen som är öppen för alla nordiska deltagare går av stapeln på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs den 10 – 13 oktober 2016.

Tävlingen ordnas för att konsumenterna ska bli bekanta med mathantverket och för att snabba på branschens utveckling. Genom tävlingen vill man uppmuntra mathantverkarna i deras arbete och inspirera dem att vidareutveckla sina företag och sina produkter.

Samtidigt med FM-tävlingen arrangerar man också många seminarier med mathantverkstema samt exkursioner till livsmedelsföretag i Västnyland. Alla intresserade är välkomna att delta i detta program. Programmet kulminerar i en festmiddag med prisutdelning i Fiskars bruk den 12 oktober.

Information om miniseminarier, exkursioner, festmiddag och inkvarteringsmöjligheter samt anmälningsanvisningar publiceras på tävlingens hemsida i juni.

FM-tävlingen har delats upp i följande produktkategorier: mejeriprodukter, charkuteriprodukter, fiskprodukter, bageriprodukter, bär- och fruktprodukter, grönsaks- och svampprodukter, kalla krydd- och matsåser, fermenterade drycker, snacks och innovativa mathantverksprodukter. Anmälningstiden är 25.5 – 5.9.2016.

Närmare information om tävlingen
Mathantverk FM broschyr
Matevenemang under tiden för ordförandeskapet

Ytterligare information:
Seija Ahonen-Siivola, jord- och skogsbruksministeriet, ansvarsperson för mattemat under ordförandeskapet, tfn 0295 162 173, fornamn.efternamn@mmm.fi
Ann-Louise Erlund, Yrkeshögskolan Novia, tfn 044 799 8406, fornamn.efternamn@novia.fi (tävlingsanvisningar)

Meddelande (pdf)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *