Perusteita lähiruoan vastuulliseen valintaan

Hiljattain julkaistuun Argumenttipankkiin on koottu kaikki tärkeimmät lähiruoan ekologisen kestävyyden osa-alueet. Argumentit antavat kuluttajille perusteita lähiruoan vastuulliseen valintaan ja tuottajille eväitä kertoa asiasta.

Lähiruoka ja ekologinen kestävyys

Ekologisesti kestävä lähiruoka tukee kansallisia ravitsemussuosituksia terveyden ja ympäristön kannalta. Se edistää paikallisten luonnonvarojen kestävää käyttöä, luonnon monimuotoisuutta ja paikallisten ekosysteemipalvelujen hyödyntämistä. Ekologisesti kestävän tuotannon ja jalostuksen ilmasto-, rehevöittämis- ja kemikaalivaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Nämä asiat selviävät äskettäin julkaistusta Argumenttipankista, johon on koottu kaikki tärkeimmät lähiruoan ekologisen kestävyyden osa-alueet. Argumenttipankki tehtiin osana maa- ja metsätalousministeriön Lähiruokaohjelman rahoittamaa Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvitys -hanketta.

lahieko

Hyötyä kuluttajille ja tuottajille

Netistä löytyvää Argumenttipankkia voivat hyödyntää sekä kuluttajat että tuottajat. Oppaaseen on jokaiselta ekologisen kestävyyden osa-alueelta koottu argumentteja, jotka antavat kuluttajille perusteita lähiruoan vastuulliseen valintaan. Argumentit helpottavat arkisissa ruokavalinnoissa kertomalla, miten lähituotteet tukevat ekologista kestävyyttä ja mihin tekijöihin ekologisuutta arvioitaessa kannattaa kiinnittää huomiota.

Lähiruoan tuottajat voivat hyödyntää Argumenttipankkia parantamalla vanhoja ja kehittämällä uusia ekologisia kestävyystekijöitä tuotannossaan. Näistä tuottajat voivat kertoa kuluttajille tuotekuvauksissa, kuten tuotannossa käytettävän uusiutuvan energian osuus kokonaisenergiasta.

Tietoja selvityshanketta varten kerättiin neljältätoista suomalaiselta lähiruokaketjulta, joihin kuuluivat alkutuotanto-, jalostus-, pakkaus- ja kuljetusyrityksiä sekä kauppoja, ammattikeittiö tai lähiruokapiiri.

Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvityshankkeen toteuttivat yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT sekä Jyväskylän ja Hämeen ammattikorkeakoulut ajalla 1.1.2013 – 30.6.2014.

Kaikkien käytössä oleva argumenttipankki löytyy osoitteesta: www.utu.fi/fi/yksikot/braheadevelopment/palvelut/osaamisalueet/elintarvikeala/Sivut/lahiruoan-ekologia.aspx

Hankkeen laajempi selvitys julkaistaan verkossa MTT Raporttina elokuussa 2014.

lahieko2

Teksti ja lisätietoja:

projektipäällikkö Leena Erälinna, Turun yliopiston Brahea-keskus
p. 040 684 7450, etunimi.sukunimi@utu.fi

Kuvat: Sari Mäkinen-Hankamäki

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *