Info-evenemangen för Foodservice-kedjans aktörer och livsmedelsföretagare får fortsättning

Kom med!

Yrkeskökena och Foodservice-partiaffärerna är intresserade av att öka mängden av lokala livsmedel i sitt utbud. För att gynna detta arrangerar Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat-projektet infotillfällen runtom i Finland 2016-2017.

För att efterfrågan av närmat hos yrkeskök samt Foodservice-partiaffärer och de lokala företagens utbud kan mötas, bör de känna till varandras handlingspraxis bättre än i dagens läge. För tillfället är den som gör beställningen (yrkesköket), varuleverantören (livsmedelsföretaget), samlaren samt transportören (Foodservice-partiaffären) inte bekanta med varandras handlingspraxis i leveranskedjan. Det försvårar utvecklandet av verksamheten, även om det finns vilja och intresse både hos yrkeskök och partiaffärer att öka lokala livsmedel i sitt utbud.

Under info-evenemangen som anordnas i olika delar av Finland kan man bekanta sig med varandra och tillsammans försöka finna verksamhetsformer, med vilka samarbetet kan utvecklas. Under sammankomsterna fördjupar man sig i partiaffärernas verksamhet med hjälp av handboken  ”Miten toimin Foodservice-tukkujen kanssa?” (”Hur samarbeta med Foodservice-partiaffärerna?”). Samtidigt har olika aktörer möjlighet att berätta om sin egen handlingspraxis. Också varuleverantörens produktkort samt Golli beställnings- och leveranssystemet presenteras. Foodservice-partiaffärer, yrkeskök samt regionens livsmedelsföretagare inbjuds till evenemangen.


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

#ruokaketju

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *