Bekanta dig med yrkesköksbranschen med hjälp av Ammattikeittiön (Yrkeskökets) ABC-videon

Fem korta temavideon presenterar yrkesköksbranschens centrala funktioner och krav på kunnande.

Ammattikeittiöosaajat ry (Yrkeskökskunniga rf) har publicerat Ammattikeittiön (Yrkeskökets) ABC skolnings- och presentationsvideoserien, vars syfte är att stöda inskolning av studerande, lärlingar och nya arbetstagare till yrkesköksbranschen.

Fem korta temavideon ger snabbt och på ett lättbegripligt sätt en överblick över yrkesköksbranschens centrala funktioner och krav på kunnande. Därtill beskrivs yrkesköksbranschen som modern, en bransch som kräver specialkunnande och som erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter i framtiden.

De teman som inspelats på videoklippen är matlagningsmetoder, ergonomi och arbetssäkerhet, hygien och egenkontroll, hållbar utveckling samt kundservice.

Klippen har producerats som en del av Arvostusta ammattikeittiöille (Uppskattning för yrkeskök)-projektet som förverkligats av Ammattikeittiöosaajat ry (Yrkeskökskunniga rf) och finansierats av jord- och skogsbruksministeriet. Klippen får fritt utnyttjas i arbetsgemenskaper och läroverk som stöd vid inskolning, utbildning och presentation av branschen.

Videoklippen finns på  www.amko.fi/perehdytys

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *