Årets viktigaste gärning närmaten till godo är öppen att ansökas

Lähiruoka & Luomu -evenemanget söker en lämplig kandidat att belönas med Vuoden lähiruokateko-priset (Årets närmatsgärning). Med Vuoden lähiruokateko-priset belönas person, företag eller sammanslutning, som med sin verksamhet har befrämjat bruket av och kännedomen om närmat i Finland. Man kan ge förslag till prismottagare ända till slutet av februari. Vinnaren offentliggörs på Lähiruoka & Luomu-mässan i Mässcentret 6.4.2017.

Vinnaren av priset offentliggörs på Lähiruoka & Luomu-mässan torsdagen den 6.4. i Mässcentret. Prissumman på 2 000 euro doneras av Suomen Messusäätiö (Finlands Mässtiftelse).

Årets närmatsgärning-priset kan erhållas av person, företag eller sammanslutning. Belöningsvärda är bl.a. gärningar, där prismottagaren med sina val av råvaror har bidragit till att en verksamhet enligt hållbar utveckling förverkligats, eller utvecklat närproducerade råvarors produkturval. Även betydande  marknadsförings- eller kommunikationsgärningar för närmatens bästa kan vara värda Årets närmatsgärning-priset. Kriterierna för priset presenteras i sin helhet på webbsidorna.

Närmatsgärning-priset har tidigare erhållits av Sodankylän kunnan ruokapalvelut/Sodankylä kommuns matservice (år 2016), Reko-närmatringarnas ”far” Thomas Snellman (2015), LähiPuoti Remes (2014) och köksmestare Heikki Ahopelto (2013).

Mer information:
Johanna Suni, p. 040 515 4216, johanna.suni@messukeskus.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *