Livsmedelsbranschens digitjänster och leveranskedjor -MiniHackathon i Helsingfors

Kom och bekanta dig med elektroniska och logistik tjänster!

Digitalisering möjliggör för och utmanar livsmedelsbranschens aktörer att ta i bruk nya eller från tidigare avvikande verksamhetsmetoder och kommunikationskanaler. Informationen mellan matkedjans aktörer är starkt bunden till olika elektroniska system. Nya digitjänster uppstår hela tiden och gamla utvecklas så att de skulle kunna tjäna användarna så bra som möjligt och vara lättanvända. Att tillexempel spåra produkternas ursprung och leveranskedja är information, som intresserar alla kedjans aktörer, ända fram till konsumenten.

När, var och vem?

Evenemanget arrangeras under Lähiruoka & Luomu-mässan (Närmat & Eko-mässan) i Helsingfors Mässcenter 7.4.2017 kl 13.00 – 15.30. Evenemanget hålls på 2dra våningen av Kokoustamo, sammanträdesrum 204-205. En MiniHackathon är för livsmedelsbranschens företagare, aktörer och dem som bjuder ut olika tjänster. Anmäl dig (före 3.4.) här: http://ty.fi/minihackathon

Dagens innehåll

Målet är att bekanta sig med redan befintliga elektroniska tjänster och få idéer om hur digitalisering och olika tjänster kunde underlätta B2B och B2C samarbete.

Företagare som presenterar sina tjänster:

Landsomfattande koordinationsprojektet inom närmat, Utvecklandet av värdekedjan inom närmat-projektet och jord- och skogsbruksministeriet arrangerar evenemanget.

Broschyr (pdf)

Dagens program (på finska, pdf)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *