Sälj produkter från gården direkt till konsumenterna under Köp av bonden! dagen 16.9.2017

Under Köp av bonden!-dagen erbjuds konsumenterna möjlighet att köpa råvaror direkt av producenterna samt att pröva på upplevelser och bekanta sig med lantgårdarna och matproduktionen. Du kan delta i temadagarna även om du i allmänhet inte säljer produkter direkt från gården. Köp av bonden!-jippot är en ypperlig möjlighet att testa marknaderna och få direkt feedback från konsumenterna.

Den första riksomfattande Köp av bonden!-dagen, som arrangerades senaste höst, rönte stor uppskattning bland såväl konsumenter som producenter. I temadagen deltog 179 gårdar som gästades av tusentals besökare. Att få se hurudant livet på lantgårdarna är och var djuren växer samt att få möjlighet att köpa färska produkter direkt från producenten uppskattades stort av konsumenterna.

Enligt feedback, som de producenter som ifjol höstas deltog i Köp av bonden!-dagen gav, var de ytterst nöjda med dagens resultat. I feedbacken konstaterades det, att även om förverkligandet av dagen krävde förberedelser, var det värt mödan. Temadagen hade lockat långväga gäster som bekantade sig med produkterna och förundrade sig över lantgårdens liv. En del konstaterade att dagen hade överträffat alla förväntningar och att de redan ivrigt väntade på följande Köp av bonden!-dag. Dagen erbjuder producenterna en möjlighet att bekanta sig med kunderna, lyssna på deras önskemål och åsikter samt att diskutera matproduktionen och matens ursprung.

I år firas Köp av bonden!-dagen 16.9.2017. Producenten kan arrangera evenemanget på sin egen gård, och fritidsodlaren kan sälja t.ex. morötter eller äpplen från sin egen trädgård och sin egen gårdsmiljö.

Du kan anmäla dig som arrangör på adressen https://ostatilalta.fi. På webbsidan kan du presentera gården och berätta om produkterna. Ur konsumenternas synvinkel är det lätt att på webbsidorna se vad som erbjuds på olika håll i Finland under respektive dag och på basen av det planera en skörderundtur.

Med om att arrangera Köp av bonden!-dagen är Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 och Maaseutuverkosto/Landsbygdsnätverket, Koordineringsprojektet inom närmat/Brahea Centrum vid Åbo Universitet, Äktasmak.fi, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Maa- ja kotitalousnaiset, Martat, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto och Finlands svenska 4H.

https://ostatilalta.fi/sv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *