Åbo Universitets nya nätpublikation underlättar livsmedelsföretagarens vardag

Den nya nätpublikationen https://aitojamakuja.fi/foodservice/sv/frontsida/, som Brahea-centret vid Åbo Universitet producerat, belyser yrkeskökens och partiaffärernas process vid sina val av nya produkter samt ärenden som det lönar sig för små och medelstora företag att ta i beaktande innan de kontaktar köparna.

Den nyligen publicerade nätsidan https://aitojamakuja.fi/foodservice/sv/frontsida/ visar hurudan processen vid val av nya produkter är i yrkeskök och partiaffärer. Som grund för nätsidans material står Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat-projektets handbok, som har sammanställts huvudsakligen genom att intervjua grossister.

– Publikationen har skapats för att underlätta inledandet  av samarbetet  mellan livsmedelsföretagaren samt yrkesköket och partiaffären. Det är viktigt för företagaren att tänka efter vad som är speciellt och annorlunda med den egna produkten jämfört med övriga motsvarande produkter. Det är bra att redan i förväg fundera över produktens och företagets historia. Dagens konsumenter är intresserade av berättelserna som döljer sig bakom  produkterna, konstaterar projektchef Päivi Töyli.

På olika håll i Finland har projektet Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat visat  hurudana processer produkterna genomgår för att bli en del av partiaffärernas urval och därigenom en del av yrkeskökens matservering. Därtill har livsmedelsföretagarna haft möjlighet att på en gång träffa flera köpare på lokal och riksnivå, få respons och idéer till utvecklande av sin produkt samt höra vilken typ av produkter som efterfrågas.

På sidan presenteras faktorer som gäller valprocessen och livsmedelsföretagande genom olika exempel på samarbete både i textform och på videon. Där finns också exempel på hur bruket av produktkortet har upplevts.

– Det är också bra att notera att man kan starta i mindre skala, lokalt, då varorna kan vara begränsade till bara ett speciellt begränsat område eller en kundgrupp. Ett gemensamt mål för alla parter är att man kunde få flera lokala produkter att bjuda ut och att kunder som vill ha specialprodukter kunde hitta produkter som lämpar sig för deras eget utbud, berättar Töyli.

Utvecklandet av värdekedjan inom lokalmat-projektets centrala samarbetskumpaner är Dagligvaruhandeln rf och Foodservice-grossister, landskapsmässiga utvecklare inom livsmedelsbranschen samt jord-och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK ry. Projektet genomförs under åren 2015-2017 och det finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Nya videor:

Mer information:
Päivi Töyli, projektledare
Brahea-centret vid Åbo Universitet
040 189 1929, paivi.toyli@utu.fi


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

#ruokaketju

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *